Doktrin


Uppgifter om doktrin
Medlemsstat Sverige
Titel Avtalslagen
Underrubrik
Typ monograph
URL
Författare Grönfors
Referens 1995, 3, p. 300, Stockholm
Utgivningsår 1995
Nyckelord

Unfair Contract Terms Directive, link

Inga träffar