Právna náuka

 • Údaje o právnej náuke
  • Členský štát: Slovensko
  • Názov: Implementácia Smernice 85/577/EHS na ochranu spotrebiteľa v súvislosti so zmluvami uzatvorenými mimo miesta podnikania do slovenského a rakúskeho právneho poriadku
  • Podnadpis: Thesis - Department of International a European law,Faculty of Law of Comenius University in Bratislava
  • Typ: monograph
  • URL:
  • Autor: Zuzana Vargová
  • Odkaz: 2003, p. 64, Bratislava
  • Rok vydania: 2003
  • Kľúčové slová:
 • Články smernice
  Doorstep Selling Directive, link
 • Úvodná poznámka
 • Všeobecná poznámka
 • Súvisiace veci

  Nie sú k dispozícii žiadne výsledky