Νομική βιβλιογραφία

 • Στοιχεία νομικής βιβλιογραφίας
  • Κράτος μέλος: Ελλάδα
  • Τίτλος: Implementation of the EC directive on unfair contract terms in Greece
  • Υπότιτλος:
  • Τύπος: article
  • URL:
  • Συγγραφέας: Elisa D.f Alexandridou
  • Στοιχεία αναφοράς: European Review of Private Law, 1997, pages 173-180
  • Έτος έκδοσης: 1997
  • Λέξεις-κλειδιά:
 • Άρθρα της οδηγίας
  Unfair Contract Terms Directive, link
 • Περίληψη
 • Γενική σημείωση
 • Συναφείς υποθέσεις

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα