Právna náuka

 • Údaje o právnej náuke
  • Členský štát: Slovensko
  • Názov: Abstract control on consumer cases – Germs of Collective Actions?
  • Podnadpis:
  • Typ: Article
  • URL: http://sic.pravo.upjs.sk/files/8_filicko_nove_prostriedky_ochrany_spotrebitela_v.pdf
  • Autor: ŠTEVČEK, M.
  • Odkaz: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum, str. 70
  • Rok vydania: 2016
  • Kľúčové slová: consumer protection, case law, collective action
 • Články smernice
  Injunctions Directive, link
 • Úvodná poznámka

  Abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach – zárodok hromadných žalôb?


  The article deals with a hypothesis that the new legal regulation in the Code of Civil Dispute Procedure on the abstract control of consumer cases contains germs of collective actions, according to the reference of the European Commission. The author deals with the terminology and, also analyses the effect of a judgment in this type of cases erga omnes.

  Through the prism of this analysis, he verifies the hypothesis and calls for a separate legal regulation of collective actions in the Slovak Republic.

 • Všeobecná poznámka
 • Súvisiace veci

  Nie sú k dispozícii žiadne výsledky