Európsky portál elektronickej justície - Právna náuka
Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok


menu starting dummy link

Page navigation

menu starting dummy link

Právna náuka

Údaje o právnej náuke
Členský štát Slovensko
Názov Abstract control on consumer cases – Germs of Collective Actions?
Podnadpis
Typ Article
URL http://sic.pravo.upjs.sk/files/8_filicko_nove_prostriedky_ochrany_spotrebitela_v.pdf
Autor ŠTEVČEK, M.
Odkaz Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum, str. 70
Rok vydania 2016
Kľúčové slová consumer protection, case law, collective action

Injunctions Directive, link

Abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach – zárodok hromadných žalôb?


The article deals with a hypothesis that the new legal regulation in the Code of Civil Dispute Procedure on the abstract control of consumer cases contains germs of collective actions, according to the reference of the European Commission. The author deals with the terminology and, also analyses the effect of a judgment in this type of cases erga omnes.

Through the prism of this analysis, he verifies the hypothesis and calls for a separate legal regulation of collective actions in the Slovak Republic.

Nie sú k dispozícii žiadne výsledky