Νομική βιβλιογραφία

 • Στοιχεία νομικής βιβλιογραφίας
  • Κράτος μέλος: Κύπρος
  • Τίτλος: The Impact of European Private Law Upon the Mixed Legal Systems of Cyprus
  • Υπότιτλος:
  • Τύπος: Article
  • URL: https://digitalcommons.law.lsu.edu/jcls/vol12/iss1/5/
  • Συγγραφέας: MOUTTOTOS, N.
  • Στοιχεία αναφοράς: Journal of Civil Law Studies. pp. 95-159
  • Έτος έκδοσης: 2019
  • Λέξεις-κλειδιά: unfair terms, case law, transposition, enforcement
 • Άρθρα της οδηγίας
  Unfair Contract Terms Directive, link
 • Περίληψη

  The author discusses the actual implementation of the Unfair Contract Terms Directive into the Cyprus legal system; courts – especially lower courts – have only recently begun taking account of the legislation implementing the Directive with considerable emphasis on procedural matters.

 • Γενική σημείωση
 • Συναφείς υποθέσεις

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα