Teisinė literatūra

 • Išsamus teisinės literatūros aprašymas
  • Valstybė narė: Lietuva
  • Pavadinimas: Protection of consumer interests in consumer contractual relations
  • Paantraštė:
  • Tipas: Article
  • URL:
  • Autorius: PETRAUSKAS, B. M.
  • Nuoroda: Vartotojo interesų apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose. Kondrackaitė, Karolina, ir Ugnė Kastanauskaitė. „Vartotojo interesų apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose“. Vilnius University Open Series, nr. 4 (2020 m.): 29–45.
  • Paskelbimo metai: 2020
  • Raktažodžiai: protection, consumer interests, consumer contracts, legal guarantees
 • Direktyvos straipsniai
  Unfair Contract Terms Directive, link
 • Įžanginė pastaba

  This article focuses on specifics of consumer contracts. The work presents an analysis of normative acts and legal guarantees of consumer protection as a weaker party of the contract. One part of the article specifically analyses the Lithuanian regulation and court practice regarding unfair consumer contract clauses.

 • Bendroji pastaba
 • Susijusios bylos

  Rezultatų nėra