Literatura prawnicza

 • Informacje o literaturze prawniczej
  • Państwo członkowskie: Polska
  • Tytuł: Abusive clauses in Swiss franc denominated credit agreements – analysis of the Supreme Court judgments
  • Podtytuł:
  • Rodzaj: Article
  • URL: https://sip.legalis.pl/login_mk.seam
  • Autor: TOMCZAK, T.
  • Odniesienie: Klauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego. Monitor Prawniczy Nr. 20.
  • Rok publikacji: 2020
  • Słowa kluczowe: credit agreement, unfair terms
 • Artykuły dyrektywy
  Unfair Contract Terms Directive, Article 3 Unfair Contract Terms Directive, Article 4
 • Uwaga główna

  The article presents the problem of mortgage credits denominated in Swiss francs from two perspectives. First, the perspective of unfair terms, and secondly, the Polish Supreme Court judgements. In other words, it has been analysed what the position of the Supreme Court is with reference to each of the unfair terms criteria in the context of such credits. It has also been considered whether finding an indexing clause abusive may lead to the annulment of a contract, and if so, what are the consequences of such annulment.

 • Uwaga ogólna
 • Powiązane sprawy

  Brak wyników