Νομική βιβλιογραφία

 • Στοιχεία νομικής βιβλιογραφίας
  • Κράτος μέλος: Κύπρος
  • Τίτλος: Collection of consumer law: with comments and case law.
  • Υπότιτλος:
  • Τύπος: Book
  • URL: https://www.almedina.net/direito-do-consumo-1618502101.html
  • Συγγραφέας: ABREU, M.
  • Στοιχεία αναφοράς: Colectânea de direito do consumo : com comentários e jurisprudência. Nova Causa. Nova Causa. Volumes I and II. Volume I (447 p.) and Volume II (473 p.)
  • Έτος έκδοσης: 2021
  • Λέξεις-κλειδιά: B2B, B2C, consumer rights, consumer guarantee, sales contract
 • Άρθρα της οδηγίας
  Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 1 Consumer Rights Directive, Chapter 1, Article 1 Consumer Rights Directive, Chapter 1, Article 1
 • Περίληψη

  The table of contents is the following: Vol. I: Constitution of the Portuguese Republic. Consumer protection law (Law no. 24/96, of 31 July). General Contractual Clauses (Dec. Law 446/85, of 25 October). Injunctions regarding the protection of consumer interests (Law no. 25/2004, of 8 July). Contracts concluded at a distance and off-premises (Decree-Law no. 24/2014, of 14 February). Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects of contracts for the purchase and sale of goods. Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council, of 20 May 2019, on certain aspects relating to contracts for the supply of digital content and services. Distance contracts relating to financial services (Law Decree no. 95/2006, of 29 May). Objective civil liability of the Producer (DL n.º 383/89, of 06 November). Sale of consumer goods and related guarantees (Law Decree No. 67/2003, of 8 April). Commercial practices with price reduction in retail sales (Law Decree no. 70/2007, of 26 March). Civil code: Right of retention; Sale of encumbered goods; Sale of defective things; Satisfactory sale and sale subject to proof; Retro sale; enterprise Legal framework relating to the activity of real estate mediation (Law no. 15/2013, of 8 February). Ordinance No. 228/2018, of 13 August (Approves the model of real estate mediation contract). Mechanisms for the out-of-court settlement of consumer disputes (Law no. 144/2015, of 8 September). Law No. 63/2011, of 14 December (Approves the Voluntary Arbitration Law). Voluntary Arbitration Act. General principles applicable to mediation – civil and commercial mediation (Law no. 29/2013, of 19 April). - Vol. II: Law 23/96, of 26 July (Lei on essential public services). Decree-Law No. 194/2009, of 20 August (Municipal public water supply, sanitation and urban waste collection services). Regulation No. 594/2018, of 4 September, of the Regulatory Entity for Water and Waste Services (Regulation of commercial relations of water and waste services). Decree-Law no. 97/2008, of 11 June (Establishes the economic and financial regime for water resources). Law no. 5/2004, of 10 February (Electronic Communications Law). Decree-Law no. 56/2010, of 1 June (Service for unlocking equipment intended for access to electronic communications services). Regulation No. 58/2005, of 18 August (Portability Regulation). Decree-Law No. 97/2017, of 10 August (Regime for the installation of combustible gases in buildings). Decree-Law No. 30/2006, of 15 February (General principles relating to the organization and functioning of the National Natural Gas System (SNGN). Decree-Law No. 5/2018, of 2 February (Defining criteria of the process of receiving and exchanging used bottles of liquefied petroleum gas (LPG)) Law no. 17/2012, of 26 April (Legal regime applicable to the provision of Postal services). 18th of May (Approves the Regulation of the Public Postal Service) Regulation of the Public Postal Service Decree-Law no. laptops, pets, bicycles and other goods) Decree-Law no. - A/2014, of 7 November (Legal regime concerning the approval and use of seat belts safety systems and child restraint systems in road vehicles).

 • Γενική σημείωση
 • Συναφείς υποθέσεις

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα