Правна литература

 • Данни за правната литература
  • Държава-членка: България
  • Заглавие: Das Verfahren für die kollektiven Klagen
  • Подзаглавие:
  • Вид: article
  • URL:
  • Автор: Silvi Chernev
  • Позоваване: Handels- und Wettbewerbsrecht (HWR), 2008, pages 38-46, nr. 8
  • Година на публикуване: 2008
  • Ключови думи:
 • Членове от директивата
  Injunctions Directive, link
 • Уводна бележка
 • Обща бележка
 • Свързани случаи

  Няма налични резултати