Doktrin

 • Uppgifter om doktrin
  • Medlemsstat: Sverige
  • Titel: Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU (Consumer protection over the boarders – particularly within EU)
  • Underrubrik:
  • Typ: monograph
  • URL:
  • Författare: Marie Larsson
  • Referens: 2002, p. 416, Uppsala
  • Utgivningsår: 2002
  • Nyckelord:
 • Direktivartiklar
  Timeshare Directive, link Consumer Sales and Guarantees Directive, link Unfair Contract Terms Directive, link Distance Selling Directive, link
 • Huvudanmärkning
 • Allmän anmärkning
 • Ärendesamband

  Inga träffar