Legal Literature


Legal Literature Details
Statul membru România
Titlu Noi reglementări europene în materia contractelor: Directiva asupra anumitor aspecte ale vânzării şi ale garanţiei bunurilor destinate consumului
Subtitle
Tipul article
URL
Author Camelia Toader
Reference Romanian Judicial Courier, 2004, nr. 11-12/2004
Publication Year 2004
Cuvinte-cheie

Consumer Sales and Guarantees Directive, link

No results available