Legal Literature


Legal Literature Details
Valstybė narė Lietuva
Pavadinimas Vartotojų teisių apsaugos teisė (Law on Consumer Rights Protection)
Subtitle In: “Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos civilinėje teisėje”
Tipas article
URL
Author Danguolė Bublienė
Reference Vilnius, 2005, p. 48
Publication Year 2005
Raktažodžiai

Timeshare Directive, link Consumer Sales and Guarantees Directive, link Price Indication Directive, link Unfair Contract Terms Directive, link Package Travel Directive, link Distance Selling Directive, link Doorstep Selling Directive, link Injunctions Directive, link

No results available