Νομική βιβλιογραφία

 • Στοιχεία νομικής βιβλιογραφίας
  • Κράτος μέλος: Κύπρος
  • Τίτλος: The sales of goods in Cyprus (2nd Edition)
  • Υπότιτλος:
  • Τύπος: monograph
  • URL:
  • Συγγραφέας: Olga Georgiades
  • Στοιχεία αναφοράς: 2005, 2, p. 147, Nicosia, publisher: no information about publisher provided
  • Έτος έκδοσης: 2005
  • Λέξεις-κλειδιά:
 • Άρθρα της οδηγίας
  Consumer Sales and Guarantees Directive, link Price Indication Directive, link Unfair Contract Terms Directive, link Distance Selling Directive, link Doorstep Selling Directive, link
 • Περίληψη
 • Γενική σημείωση
 • Συναφείς υποθέσεις

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα