Νομική βιβλιογραφία

 • Στοιχεία νομικής βιβλιογραφίας
  • Κράτος μέλος: Ελλάδα
  • Τίτλος: Η μοντέρνα φιλελεύθερη νομική κρίση στην επικοινωνία των πρακτικών προώθησης πωλήσεων (έργω διαφήμιση) σύμφωνα με τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου
  • Υπότιτλος:
  • Τύπος:
  • URL:
  • Συγγραφέας: CH.E. APOSTOLOPOULOS
  • Στοιχεία αναφοράς: Η μοντέρνα φιλελεύθερη νομική κρίση στην επικοινωνία των πρακτικών προώθησης πωλήσεων (έργω διαφήμιση) σύμφωνα με τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου, Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 3/2007, 340-346
  • Έτος έκδοσης: 2007
  • Λέξεις-κλειδιά: average consumer, general discussion, promotional sales
 • Άρθρα της οδηγίας
  Unfair Commercial Practices Directive, Whereas, (18) Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Section 1, Article 6 Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Section 1, Article 7 Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Section 2, Article 8 Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Section 2, Article 9
 • Περίληψη
  This article discusses the promotional sales practices in general. In this regard, among other European Community legal instruments, it presents some of the basic provisions of the UCP Directive that deal with misleading and aggressive advertisements.

  According to the author, the new notions introduced in the European Community legal regime (that also includes the UCP Directive) are more liberal than the ones previously set forth in local Greek legislation.

  The article also analyses the notion of the average consumer according to the UCP Directive.
 • Γενική σημείωση
 • Συναφείς υποθέσεις

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα