Νομική βιβλιογραφία

 • Στοιχεία νομικής βιβλιογραφίας
  • Κράτος μέλος: Ελλάδα
  • Τίτλος: Η δυνατότητα προστασίας του συλλογικού συμφέροντος που εξυπηρετούν οι ενώσεις καταναλωτών δια συλλογικής αγωγής
  • Υπότιτλος:
  • Τύπος:
  • URL:
  • Συγγραφέας: V.I. VASSILOPOULOU
  • Στοιχεία αναφοράς: Η δυνατότητα προστασίας του συλλογικού συμφέροντος που εξυπηρετούν οι ενώσεις καταναλωτών δια συλλογικής αγωγής, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου 5/2010, 524-530
  • Έτος έκδοσης: 2010
  • Λέξεις-κλειδιά: collective action, complaints, judicial recourse, legal actions
 • Άρθρα της οδηγίας
  Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 4, Article 11
 • Περίληψη
  This article discusses the fact that the new consumer protection law (law no 3587/2007 that implemented the UCP Directive into the Greek legal framework) introduces the class action as a new way of judicial redress that is supplementary to the individual action. It focuses on the fact that the legal consequences of a judgment over a class action shall apply to all persons, even if they are not parties to the action (erga omnes).
 • Γενική σημείωση
 • Συναφείς υποθέσεις

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα