Legal Literature


Legal Literature Details
Valstybė narė Lietuva
Pavadinimas Prekių neatitikimas sutarčiai pagal 1999 m. gegužės 25 d. direktyvą 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų
Subtitle
Tipas article
URL
Author KYBARTIENĖ, E., LINKEVIČIUS, S.
Reference KYBARTIENĖ, Eglė, LINKEVIČIUS, Saulius. Prekių neatitikimas sutarčiai pagal 1999 m. gegužės 25 d. direktyvą 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų. In Vartotojų teisių apsaugos Europos Sąjungoje teisiniai aspektai: vartotojo, kaip sutarties šalies, apsauga, 2013.
Publication Year 2013
Raktažodžiai B2C, commercial guarantee, consumer, global price, goods, guarantee

Consumer Sales and Guarantees Directive, link Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 1, 2., (b) Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 1, 2., (e) Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 6 , 1.

The article provides a brief overview over Directive 1999/44/EC, in the context of the sale of consumer goods and associated guarantees.
No results available