Retslitteratur

 • Oplysninger om retslitteratur
  • Medlemsstat: Danmark
  • Titel: Køb
  • Undertitel: Dansk indenlandsk købsret (Danish domestic sales law)
  • Type: book chapter
  • URL:
  • Forfatter: LOOKOFSKY, J., ULFBECK, V.
  • Henvisning: Joseph Lookofsky & Vibe Ulfbeck, Køb - Dansk indenlandsk købsret, 4. udg., 2015, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 245-302
  • Offentliggørelsesår: 2015
  • Nøgleord: consumer, consumer rights