Rechtsleer

 • Bijzonderheden rechtsleer
  • Lidstaat: Nederland
  • Titel: Ambtshalve toepassing van art. 6:233 BW (onredelijk bezwarende bedingen) volgens HR 13 september 2013
  • Subtitel:
  • Vorm: article
  • URL:
  • Auteur: HARTKAMP, A.S.
  • Referentie: RvdW 2013/1060 (Heesakkers/Voets), WPNR 2013 (6996)
  • Jaar van publicatie: 2013
  • Trefwoorden: consumer rights, national law, unfair terms
 • Richtlijnartikelen
  Unfair Contract Terms Directive, link Unfair Contract Terms Directive, Article 6, 1.
 • Koptekst
  The article discusses a decision by the Dutch Supreme Court on the ex officio testing of unreasonably onerous clauses. It focuses on the determination of what provision in Dutch law provides for this norm, as well as whether this norm is one of public order. These questions are relevant under Dutch law for determining whether the clause is null or subject to annulment.
 • Algemene opmerking
 • Verwante zaken

  Geen resultaten