Europejski portal e-sprawiedliwość - pl_Legal Literature
Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji


menu starting dummy link

Page navigation

menu starting dummy link

pl_Legal Literature

pl_Legal Literature Details
Państwo członkowskie Polska
Tytuł Stosowanie dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych w świetle pierwszego sprawozdania Komisji.
pl_Subtitle
Rodzaj article
URL
pl_Author NAMYSŁOWSKA, M.
pl_Reference Europejski Przegląd Sądowy, 2014, no 2. pages 26-31.
pl_Publication Year 2014
Słowa kluczowe B2B, B2C, black list, transposition, unfair commercial practices

Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 1, Article 3, 9. Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 4, Article 18, 1. Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 4, Article 18, 2. Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Section 1, Article 7 Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Section 2, Article 8

The article presents the most important information provided by the First Report of the European Commission on the application of Directive 2005/29/EC.

The author provides a general overview and assessment of the most important aspects of the Report.

The Report of the Commission addresses the implementation of Directive 2005/29/EC into national legislation. It provides information about the uniform application of the Directive and the role of the Court of Justice in guaranteeing this uniformity.

The Report analyzed in the article also presents the scope of the Directive and material the provisions provided by this act. Moreover, it summarizes the application of the Directive in particular sectors and in commercial practice. The Report analyses the aspects of law enforcement and provides general conclusions of the Commission.
The article not only summarises the Report, but also subjects it to a critical assessment. The author provides information about the most important adjudications of the Court of Justice and emphasizes the role of the Report in assuring the uniform application of the Directive in member states.

pl_No results available