Literatura prawnicza

 • Informacje o literaturze prawniczej
  • Państwo członkowskie: Polska
  • Tytuł: Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej.
  • Podtytuł:
  • Rodzaj: monograph
  • URL:
  • Autor: NAMYSŁOWSKA, M.
  • Odniesienie: LEX, 2014
  • Rok publikacji: 2014
  • Słowa kluczowe: aggressive commercial practices, black list, misleading advertising, misleading commercial practices, transposition
 • Artykuły dyrektywy
  Unfair Commercial Practices Directive, Annex I, 6. Unfair Commercial Practices Directive, Annex I Unfair Commercial Practices Directive, Annex I Unfair Commercial Practices Directive, Annex I
 • Uwaga główna
  The monograph addresses the legal aspects of the black list of unfair commercial practices. The author points out that, surprisingly, the black list of unfair practices became the most important part of Directive 2005/29/EC.

  The author proves that the black list is a special legal instrument and innovation in harmonization technique. This part of Directive 2005/29/EC has the biggest impact on national legal systems and is a decisive criterion in the assessment of unfairness. The author also emphasizes that the black list is the central point of the European system of combating unfair competition.

  The monograph describes how the black list of unfair commercial practices fits into the EU legal system. The author discusses the development of European law on combating unfair competition and the harmonization of regulations in business-to-business and business-to-consumer relationships.

  The monograph also assesses the impact of Directive 2005/29/EC on national legal systems and provides an in-depth analyses of the prohibitions from the black list of unfair commercial practices.
 • Uwaga ogólna
 • Powiązane sprawy

  Brak wyników