Teisinė literatūra

 • Išsamus teisinės literatūros aprašymas
  • Valstybė narė: Lietuva
  • Pavadinimas: Silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimas kontroliuojant nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas
  • Paantraštė:
  • Tipas: article
  • URL: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/get/LT-LDB-0001:B.03~2007~1367163149517/DS.002.0.01.ARTIC
  • Autorius: BUBLIENĖ, D.
  • Nuoroda: BUBLIENĖ, Danguolė. Silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimas kontroliuojant nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas. In Jurisprudencija, 2007, v. 9(99).
  • Paskelbimo metai: 2007
  • Raktažodžiai: consumer, general discussion on the national implementation, good faith, unfair terms
  • PDF:
 • Direktyvos straipsniai
  Unfair Contract Terms Directive, link Unfair Contract Terms Directive, ANNEX I, 1.
 • Įžanginė pastaba
  The article analyses whether the principle of the protection of the weaker contractual party is realized during the control of unfair contract terms having in mind the Council Directive //EEC of April on Unfair Terms in Consumer Contracts. This problem is examining through the analysis of the definition of the consumer as the weaker party and the implementation of fairness principle (principle of good faith).
 • Bendroji pastaba
 • Susijusios bylos

  Rezultatų nėra