Νομική βιβλιογραφία

 • Στοιχεία νομικής βιβλιογραφίας
  • Κράτος μέλος: Ελλάδα
  • Τίτλος: Η Συλλογική Αγωγή
  • Υπότιτλος: Κατά το άρθρο 10 παρ. 15 έως και 24 του ν. 2251/2014 όπως τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει (π.δ. 301/2002 και ν. 3587/2007)
  • Τύπος: book chapter
  • URL:
  • Συγγραφέας: APALAGAKI, CH. - Union of Greek Dikonomologists, Serres Bar Association
  • Στοιχεία αναφοράς: SAKKOULAS PUBLICATIONS ATHENS – THESSALONIKI
  • Έτος έκδοσης: 2014
  • Λέξεις-κλειδιά: collective action, consumer, consumer rights organisation, injunction, qualified entity
 • Άρθρα της οδηγίας
  Injunctions Directive, link
 • Περίληψη
  The author refers to the cross-border claim, while highlighting the fact that Directive 2009/22, which was implemented with Ministerial Decision Z1-/2012, has amended the prerequisites of such claim. The relevant MD legalizes a non-national, EU consumers association to file a collective claim for violations that have taken place in the greek territory. In particular, these associations have the right to request a) the omission of the supplier’s illegal behavior and b) interim measures. Thus, the acknowledgement of this right is limited to the strict minimum necessary. Moreover, the courts and the competent authorities consider as qualified entities only those included in the respective list published in the Official Journal of the European Union.

 • Γενική σημείωση
  Included in the book: Procedural Issues of consumer protection law – 38th PanHellenic Conference, Serres, 5-8 September 2013, (Collective Work)
 • Συναφείς υποθέσεις

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα