Právna náuka

 • Údaje o právnej náuke
  • Členský štát: Slovensko
  • Názov: Dezintegrácia slovenského právneho systému právom na ochranu spotrebiteľa
  • Podnadpis:
  • Typ: article
  • URL: https://www.upjs.sk/public/media/1084/zbornik_1.pdf
  • Autor: CSACH, K.
  • Odkaz: Compilation of articles
  • Rok vydania: 2007
  • Kľúčové slová: consumer, consumer rights, contract law, unfair terms
 • Články smernice
  Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 2, 1. Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 3, 1. Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 4 Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 5, 1. Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 5, 3. Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 6 , 1. Unfair Contract Terms Directive, RECITALS Unfair Contract Terms Directive, RECITALS Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 3.
 • Úvodná poznámka
  The article focuses on changes in the Slovak national law influenced by European consumer law. Based on several examples, the article shows the deficiencies of the implementation of the European Directives 93/13/EEC, 87/102/EEC and 99/44/EC.
 • Všeobecná poznámka
  The Slovak implementation of the European Directive 99/44/EC shows several deficiences, which are discussed in the article.
 • Súvisiace veci

  Nie sú k dispozícii žiadne výsledky