Právna náuka

 • Údaje o právnej náuke
  • Členský štát: Slovensko
  • Názov: Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi
  • Podnadpis: Liability for defects when purchasing goods by a consumer
  • Typ: article
  • URL: http://www.ja-sr.sk/files/Spotrebitelske%20zmluvy%20v%20aplikacnej%20praxi.pdf
  • Autor: CSACH, K.
  • Odkaz: CSACH, K., "Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi", Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2011, accessed 04.01.2017
  • Rok vydania: 2011
  • Kľúčové slová: cancellation of contract, case law, consumer, contract law, guarantee, transposition
 • Články smernice
  Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 3, 1. Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 4 Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 5, 2. Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 5, 3. Unfair Contract Terms Directive, Article 1, 1. Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 3. Unfair Contract Terms Directive, Article 7, 2. Distance Selling Directive, Article 4, 1. Distance Selling Directive, Article 5, 1. Distance Selling Directive, Article 6, 1. Distance Selling Directive, Article 6, 2.
 • Úvodná poznámka
  The article focuses on practical aspects of liability for defects of the purchaser. It describes the implementation process of Directive 99/44/EC into the Slovak Civil Code and practical issues related thereto. Furthemore, the article elaborates on protection from unfair terms in consumer contracts, collective redress available to consumers, related case law, and more.
 • Všeobecná poznámka
  The article also describes the case "Quelle" C-404/06 of 17 April 2008.
 • Súvisiace veci

  Nie sú k dispozícii žiadne výsledky