Právna náuka

 • Údaje o právnej náuke
  • Členský štát: Slovensko
  • Názov: Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
  • Podnadpis:
  • Typ: article
  • URL: http://www.krivak.sk/sk/legal-news.php?article=250
  • Autor: GABRIŽ, M., Krivak & Co Law Firm
  • Odkaz: GABRIŽ, M., "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho", 2014, accessed 04.01.2017
  • Rok vydania: 2014
  • Kľúčové slová: consumer rights, distance contracting, seller, transposition, withdrawal period
 • Články smernice
  Unfair Contract Terms Directive, Article 1, 1. Consumer Rights Directive, Chapter 1, Article 2, (9) Consumer Rights Directive, Chapter 1, Article 2, (10) Consumer Rights Directive, Chapter 1, Article 2, (11) Consumer Rights Directive, Chapter 3, Article 6, 1. Consumer Rights Directive, Chapter 3, Article 6, 5. Consumer Rights Directive, Chapter 3, Article 14, 1. Consumer Rights Directive, ANNEX I Consumer Rights Directive, ANNEX I, B.
 • Úvodná poznámka
  The article refers to the implemenation of Directive 2011/83/EC into the Slovak Act No. 102/2014 Coll. on consumer protection on the sale of goods or provision of services based on distance contracts and off-premises contract. It focuses on recent changes, in particular on the information obligation of the seller, definitions, withdrawal, sales events, etc.
 • Všeobecná poznámka
 • Súvisiace veci

  Nie sú k dispozícii žiadne výsledky