Правна литература

 • Данни за правната литература
  • Държава-членка: България
  • Заглавие: Der Schutz der wirtschaftlich schwächeren Seite bei AGB-Verträgen
  • Подзаглавие:
  • Вид: article
  • URL:
  • Автор: Ivanka Tzoneva
  • Позоваване: Handels- und Wettbewerbsrecht (HWR), 2010, nr. 10/2010
  • Година на публикуване: 2010
  • Ключови думи:
 • Членове от директивата
  Unfair Contract Terms Directive, link
 • Уводна бележка
 • Обща бележка
 • Свързани случаи

  Няма налични резултати