Pravna literatura

 • Pojedinosti o pravnoj literaturi
  • Država članica: Hrvatska
  • Zvanje: Ugovor o pravu na vremenski ograničenu uporabu (timeshare), ugovor o dugotrajnom turističkom proizvodu, ugovor o ponovnoj prodaji i ugovor o zamjeni
  • Podnaslov:
  • Vrsta: article
  • URL:
  • Autor: PEŠUTIĆ, A., GANJTO, T.
  • Upućivanje: Pravo i Porezi, br. 1/14
  • Godina objave: 2014
  • Ključne riječi: exchange contract, long-term holiday product, resale contract, timeshare contract
  • PDF:
 • Članci Direktive
  Timeshare Directive, link
 • Uvodna napomena
  The authors are discussing different questions concerning the timeshare contract, long-term holiday product contract, resale and exchange contract. The article emphasizes certain differences and eventual ambiguities between the provisions of the Croatian Consumer Protection Act and Directive 2008/122/EC.
 • Opća napomena
 • Povezani predmeti

  Nema dostupnih rezultata