Právní nauka

 • Údaje o právní nauce
  • členský stát: Česká republika
  • Název: Jedna z vybraných otázek k interpretaci generálních doložek ve směrnici 13/93/EHS a v návrhu vyhlášky Společného evropského kupního práva
  • Podtitul:
  • Typ: article
  • URL: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgjpww4del4zdax3torzf6mzsg4&groupIndex=8&rowIndex=0
  • Autor: GRAF VON WESTPHALEN, F.
  • Referenční číslo: Graf von Westphalen, F.: Jedna z vybraných otázek k interpretaci generálních doložek ve směrnici 13/93/EHS a v návrhu vyhlášky Společného evropského kupního práva. Sborník Karlovarské právnické dny , vol.20, year 2012, pages 327 et seq.
  • Rok vydání: 2012
  • Klíčová slova: contract law, right of withdrawal, unfair terms
  • PDF:
 • Články směrnice
  Unfair Contract Terms Directive, link
 • Úvodní poznámka
  The article provides a detailed analysis of the interpretation of general clauses. The author establishes which body is authorised and competent to interpret these clauses and what the predominant interpretation is. It presents the necessity to use teleological interpretation and the principle of 'the Effet Utile'.
 • Obecná poznámka
 • Související případy

  Výsledky nejsou k dispozici.