Právní nauka

 • Údaje o právní nauce
  • členský stát: Česko
  • Název: Přehled judikatury Soudního dvora k směrnici Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách
  • Podtitul:
  • Typ: website article
  • URL: http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/0/123A7D9459C0301AC1257F95002D74F2/$file/Bulletin%201-2011.pdf
  • Autor: HUCOVIČOVÁ, A.
  • Referenční číslo: HUCOVIČOVÁ, A. Přehled judikatury Soudního dvora k směrnici Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, Bulletin zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR vol. 1, year 2011, pages 4 - 13
  • Rok vydání: 2011
  • Klíčová slova: court, general discussion on new case law, national law
  • PDF:
 • Články směrnice
  Unfair Contract Terms Directive, link
 • Úvodní poznámka
  The article features an overview of the most important case law of the ECJ with regard to Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts, with comments and an insight into the corresponding regulation in the Czech law.
 • Obecná poznámka
 • Související případy

  Výsledky nejsou k dispozici.