Navigacijski put

Lozinka

Prijava i registracija

Prijavom i registracijom upravlja ECAS, Servis Europske komisije za provjeru autentičnosti. Kliknite na poveznicu za prijavu ili na vrh stranice koja vas upućuje na stranicu ECAS-a. Ako ste već registrirani, samo se prijavite. Ako niste registrirani, možete to odmah učiniti

Jedinstvena prijava (SSO)

Registriranje na ECAS omogućuje vam automatsku prijavu na brojne stranice Europske komisije uključujući i na portal e-pravosuđa. Možete pristupiti tim stranicama prijavljujući se jedinstvenim korisničkim imenom za prijavu i lozinkom za ECAS