Άλλο υλικό

 • Άλλο υλικό
  • Κράτος μέλος: Ελλάδα
  • Τίτλος: Τι να προσέχω όταν αγοράζω διακοπές με χρονομεριστική μίσθωση (time share)
  • Έκδοση: General Secretariat of Consumer
  • URL: http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=startdown&id=90
  • Λέξεις-κλειδιά: consumer, language, right of withdrawal, timeshare contract, withdrawal period
  • PDF:
 • Άρθρα της οδηγίας
  Timeshare Directive, link
 • Περίληψη
  This brochure gives an outline of the content of a time share contract, as well as of the basic rights that a consumer has according to the applicable law. It also highlights some points that a consumer should particularly take into account prior to concluding a time share contract. In particular, a consumer should check if the contract is notarized and drafted in the Greek language as well as whether it includes a separate withdrawal form. In no case should the consumer pay in advance; a consumer may withdraw from the contract within 14 calendar days, without giving any reason. In case of withdrawal, the parties have no obligation to perform the contract, while the consumer bears no costs. In addition, the brochure advises the consumers not to sign such contracts if they act under pressure or in case they cannot afford them. Legislation applies not only to long-term holiday product, resale or exchange contract, but also to short term contracts and movable accommodation. The consumer may address the General Secretariat of Consumer in case of queries, complaints or reports related to the above issues.
 • Γενική σημείωση
 • Πλήρες κείμενο

  Χρονομεριστική μίσθωση
  Η τουριστική βιομηχανία αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια.
  Πιθανόν να σας έχει γίνει κάποια πρόταση για το δικαίωμα χρήσης για μια ή περισσότερες εβδομάδες ενός καταλύματος που βρίσκεται σε παραθαλάσσιο η ορεινό θέρετρο.
  Για να ενημερωθείτε σωστά πριν προχωρήσετε σε τέτοια σύμβαση και να προλάβετε δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί μελλοντικά να προκύψουν:
  Μάθετε για τη χρονομεριστική μίσθωση (time share)
  Τι είναι:
  Χρονομεριστική μίσθωση είναι η απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός η περισσοτέρων καταλυμάτων για διάρκεια μεγαλύτερη του έτους.

  Προσέχουμε
  Η σύμβαση που θα υπογράψουμε να έχει συνταχθεί με συμβολαιογραφική πράξη, στην ελληνική γλώσσα.
  Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίρνουμε επικυρωμένη μετάφραση της σύμβασης στη γλώσσα του κράτους μέλους που βρίσκεται το ακίνητο.
  Μαζί με τη σύμβαση να παίρνουμε και τα σχετικά έντυπα με τις πληροφορίες, καθώς και το έντυπο για το δικαίωμα της υπαναχώρησης.
  Να μη δίνουμε προκαταβολή, αφού, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, κατά την προθεσμία της υπαναχώρησης, κάθε προκαταβολή απαγορεύεται.

  Δικαιούμαστε
  Από τη στιγμή που θα παραλάβουμε αντίγραφο της σύμβασης ή του προσυμφώνου:
  Να υπαναχωρήσουμε χωρίς να αναφέρουμε συγκεκριμένα το λόγο, μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες.
  Σημείωση: Η υπαναχώρηση παρατείνεται σε 1 χρόνο και 14 ημέρες από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, εάν δεν παρασχεθεί μαζί με τη σύμβαση το έντυπο υπαναχώρησης.
  Να έχουμε υπόψη μας ότι:
  Με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης παύει η υποχρέωση και από τα 2 μέρη να εκτελέσουν τη σύμβαση.
  Σε περίπτωση υπαναχώρησης ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με κανένα έξοδο.

  Δεν δεσμευόμαστε ποτέ με την υπογραφή μας εάν:
  Βρισκόμαστε κάτω από καθεστώς κούρασης ή πίεσης του πωλητή και δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε ψύχραιμα τους όρους της σύμβασης που μας προτείνουν (προσοχή στα ψιλά γράμματα!!!)
  Δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι μπορούμε να καλύψουμε το κόστος που συνεπάγεται η χρονομεριστική μίσθωση και πόσο θέλουμε αυτήν την αγορά.
  Ενδεχόμενη έκδοση πιστωτικής κάρτας ή σύναψη καταναλωτικού δανείου δεν μας απαλλάσσει από τα οικονομικά βάρη, απλά τα μεταθέτει για αργότερα!

  Τι καλύπτει η νομοθεσία
  Η Νομοθεσία που ρυθμίζει τη χρονομεριστική μίσθωση (Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-130/2011) καλύπτει επίσης:
  τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών στα οποία περιλαμβάνονται και οι λέσχες διακοπών,
  την ανταλλαγή και τη μεταπώληση προϊόντων χρονομεριστικής μίσθωσης,
  τις βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, δηλαδή με διάρκεια μικρότερη από τρία χρόνια, καθώς και
  τα κινητά καταλύματα όπως ποταμόπλοια και τροχόσπιτα.

  Απορίες – Παράπονα – Καταγγελίες
  Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (www.efpolis.gr) λειτουργεί η «Γραμμή Καταναλωτή - 1520» στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για να:
  Υποβάλετε παράπονα-ερωτήσεις-καταγγελίες,
  Ζητήσετε συμβουλές,
  Ενημερωθείτε για καταναλωτικά ζητήματα, όπως π.χ. το timesharing.

  H τηλεφωνική γραμμή είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές τις καθημερινές από τις 09:00 μέχρι τις 15:00.
  Στην ιστοσελίδα www.1520.gov.gr είναι δυνατή η 24ωρη υποβολή καταγγελιών.
  Με την ΓΓΚ μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε:
  1.Ταχυδρομικά (Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα)
  2.Με fax (210 38 43 549)
  3.Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (1520@efpolis.gr)

  Θέλουμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας!
  Μαθαίνουμε τα δικαιώματά μας και απαιτούμε την εφαρμογή των νόμων!
  Είναι στο χέρι μας οι διακοπές μας να στοιχίζουν λιγότερο!
  Ιστοσελίδα : www.efpolis.gr
  Τηλεφωνική Γραμμή Καταναλωτή: 1520
  Ιστοσελίδα καταγγελιών: www.1520.gov.gr
  E-mail: 1520@efpolis.gr
  Πλ. Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα
  Αθήνα, Ιούνιος 2014