Annat material

 • Annat material
  • Medlemsstat: Finland
  • Titel: Näthandel samt postorder- och telefonförsjälning är distansförsjälning
  • Härrör från: Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)
  • URL: N/A
  • Nyckelord: distance contracting, internet, telephone
 • Direktivartiklar
  Consumer Rights Directive, link , Consumer Rights Directive, Chapter 1, Article 2, (7)
 • Huvudanmärkning
  An online publication of the Finnish Competition and Consumer Authority concerning online, postal and telephone sales regulation. E.g. the following issues are explained in the release: advance information, notice of cancellation and returning goods and payments.
 • Allmän anmärkning
 • Hela texten
  N/A