Kita medžiaga

 • Kita medžiaga
  • Valstybė narė: Lietuva
  • Pavadinimas: Turizmo paslaugų vartotojų teisės
  • Išplaukia iš: Institute of Lithuanian Consumers
  • URL: www.vartotojai.lt/get.php?f.468
  • Raktažodžiai: consumer rights, liability, package offers, package travel
  • PDF:
 • Direktyvos straipsniai
  Package Travel Directive, link
 • Įžanginė pastaba
  The publication provides consumers with the information on their rights and obligations under a contract for the provision of tourism services (package travel), presents the Lithuanian legislation and the procedure of dispute settlement.
 • Bendroji pastaba
 • Visas tekstas
  N/A