Άλλο υλικό

 • Άλλο υλικό
  • Κράτος μέλος: Ελλάδα
  • Τίτλος: Οι εκπαιδευτικές εκδρομές ως Οργανωμένα Ταξίδια
  • Έκδοση: Hellenic Association of Travel and Tourist Agencies
  • URL:
  • Λέξεις-κλειδιά: accommodation, organizer, package travel, retailer, transport
  • PDF:
 • Άρθρα της οδηγίας
  Package Travel Directive, link
 • Περίληψη
  The brochure informs on what may be considered as package travel. It further states that educational excursions may constitute such travel, thus the P.D. 339/1996 which regulates the relation between touristic agencies and their clients – consumers may apply. Therefore, the conclusion of a contract constitutes an important prerequisite in order for the excursion to take place.
 • Γενική σημείωση
 • Πλήρες κείμενο
  N/A