Iný materiál

 • Články smernice
  Price Indication Directive, Article 2, (b)
 • Úvodná poznámka
  This statement of the Slovak Trade Inspection (STI) provides information on the provision of unit prices on the packaging of washing detergents. More specifically, the obligation follows from the Regulation (EC) No. 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents. STI considers that the use of unit price may prove to be beneficial for the consumers only if it indicates unit price irrespective of whether it concerns washing detergent in tablet form, capsule form, or any other form.

  In addition, STI states that it will require all laundry detergents in one shop to use the same type of measurement of the unit price.
 • Všeobecná poznámka
 • Celé znenie
  Stanovisko SOI k problematike uvádzania jednotkových cien pri predaji pracích prostriedkov na jednu praciu dávku

  Podľa písm. zb) § 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, jednotková cena je cena za kilogram, meter, m2, m3 alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji výrobku.

  Keďže počet pracích dávok musí byť uvedený na obale každého pracieho prostriedku už od roku 2005 (Nariadenie (ES) č. 648/2004), možno praciu dávku považovať za inú jednotku množstva často a bežne používanú pri predaji pracích prostriedkov.

  Používanie jednotkových cien pracích prostriedkov na jednu praciu dávku bude prínosom z hľadiska informovanosti spotrebiteľov len v tom prípade, ak takto budú prepočítané všetky jednotkové ceny pracích prostriedkov bez ohľadu na to, či ide o prací prostriedok tabletkový, kapsuľový, dvojzložkový, gélový, tekutý, práškový alebo v inej inovovanej forme.

  Zároveň z hľadiska zásady prospešnosti informácií o jednotkových cenách pre spotrebiteľov budeme vyžadovať, aby všetky pracie prostriedky v jednej prevádzkarni boli označené rovnako t. j. jednotkovými cenami na 1 praciu dávku.