Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kita medžiaga

Kita medžiaga
Valstybė narė Lietuva
Pavadinimas The most common unfair contract terms.
Išplaukia iš Consumer Rights Protection Authority of the Republic of Lithuania
URL http://www.vvtat.lt/lt/veiklos_sritys/nesaziningos_sutarciu_salygos/dazniausiai-pasitaikancios-nesaziningos-2er7.html
Raktažodžiai consumer rights, unfair terms, consumer contracts
PDF

Unfair Contract Terms Directive, link

The National Consumer Rights Protection Authority publishes on its website the most common unfair terms of consumer contracts in its practice.

VVTAT

Dažniausiai pasitaikančios nesąžiningos sutarčių sąlygos

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos praktikoje dažniausiai pasitaikančios

nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos:

Tai sąlygos, kuriomis:

- panaikinama arba apribojama verslininko civilinė atsakomybė už žalą, padarytą dėl vartotojo

gyvybės atėmimo, sveikatos sužalojimo, ar už žalą, padarytą vartotojo turtui.

Pavyzdžiui:

„Naudotojas apsiima visišką atsakomybę už savo sveikatą, gyvybę trasoje <...>“.

,,Bendrovė negali būti atsakinga už bet kokį kūno sužalojimą arba už bet kokį pažeidimą,

atsiradusį variklyje ar automobilyje dėl netvarkingo turbokompresoriaus ir/ar komponentų“.

- nustatoma neproporcingai didelė vartotojo civilinė atsakomybė už sutarties neįvykdymą ar

netinkamą įvykdymą.

Pavyzdžiui:

„Klientas, neatsiskaitęs su agentūra notaro dieną, turės sumokėti agentūrai baudą, penkis kartus

didesnę, pridedant teismo išlaidas ir netesybų procentus“.

„Klientas, pažeidęs šios sutarties 5.3.9 punkto reikalavimus, Paslaugų teikėjui pareikalavus

privalo sumokėti 500 eur dydžio baudą.“.

„Užsakymo atšaukimo bauda – 50 % nuo užsakymo sumos.“.

- vartotojas įpareigojamas vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės

susipažinti iki sutarties sudarymo.

Pavyzdžiui:

„Užsakovas užtikrina, kad (i) asmenys, kurie naudojasi signalizacijos sistema, laikysis

signalizacijos sistemos eksploatavimo instrukcijų <...>“.

„ <...> Teikėjas turi teisę apmokestinti tokios rezervacijos atšaukimo paslaugą, įspėjęs apie tai

keleivį.“.

„Vežėjai oro uoste gali rinkti papildomus mokesčius už vežėjo paslaugas, pvz. pageidaujamos

vietos, registracijos ar bagažo. Šių mokesčių pobūdį ir dydį nustato patys vežėjai. Jie gali būti

keičiami bet kuriuo metu“.

„Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, jei Abonentas nevykdo esminių šios

sutarties sąlygų arba nesilaiko Bendrovės vartotojo taisyklių.“

- verslininkui suteikiama teisė vienašališkai be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti

sutarties sąlygas.

Pavyzdžiui:

„Bendrovė pasilieka teisę keisti, taisyti ar pildyti pasiūlymų sąlygas be išankstinio perspėjimo“.

Tiekėjas turi teisę pakeisti šią sutartį (atskirus jos punktus) ir/arba paslaugų teikimo sąlygas.

Apie sutarties (atskirų jos punktų) pakeitimą Klientui turi pranešti elektroniniu laišku prieš 30

kalendorinių dienų arba informuoti apie tai svetainėje. <...> Šiame punkte nurodyti veiksmai

(neveikimas) prilyginami abišaliam raštiškam sutarties pakeitimui.“

- panaikinama arba suvaržoma vartotojo teisė pareikšti ieškinį ar pasinaudoti kitais pažeistų teisių

gynimo būdais (nustatomas išimtinis teritorinis teismingumas spręsti ginčą verslininko buveinės

vietos teismui, reikalaujama perduoti spręsti ginčus tik arbitražui, apribojamas įrodymų

panaudojimas, įrodinėjimo pareiga perkeliama vartotojui ir pan.).

Pavyzdžiui:

„Iš šios Sutarties kilę ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti – vienos iš Šalių

iniciatyva gali būti perduoti nagrinėti kompetentingam teismui Vilniaus mieste. <...>“.

„Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos

įstatymais ir nagrinėjami Paslaugos Teikėjo buveinės registracijos vietos apylinkės arba