Drugo gradivo

 • Členi direktive
  Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 6
 • Uvodna opomba

  EPC Slovenija v letu 2019

  Evropski potrošniški center


  In 2019, EPC Slovenia received 1,139 consumer requests for information on their rights or advice on how to exercise them in a specific case, and 262 requests for assistance in resolving a complaint regarding the cross-border purchase of goods or services through various communication channels. Of these, 152 complaints were filed by Slovenian consumers against foreign providers, and in 110 cases foreign consumers complained against Slovenian providers of goods or services. A total of 1,401 consumers turned to the EPC, which is 25% more than in the previous year (1,055 consumer requests in 2018). On average, 66% of all complaints were successfully resolved - that is, in favour of the consumer. The results of the 2019 survey showed, among other things, that 91% of consumers who participated in the survey are satisfied with the services of EPC Slovenia.


 • Splošna opomba
 • Celotno besedilo

  Iz leta v leto se število potrošnikov, ki potrebujejo pomoč EPC Slovenija povečuje, kar kaže tudi na vse večjo prepoznavnost in pomen Povezava se odpre v novem oknuMreže evropskih potrošniških centrov (ECC) pri uveljavljanju pravic potrošnikov, tako na ravni EU kot v posameznih državah članicah. K uspešnosti delovanja mreže nedvomno prispevajo 15 letne izkušnje, strokovnost svetovalcev ter njihovo tesno medsebojno sodelovanje in prizadevanje, da bi se spori potrošnikov s tujimi ponudniki blaga in storitev razrešili čim hitreje in brez nepotrebnih stroškov.


  V letu 2019 je EPC Slovenija prek različnih komunikacijskih kanalov prejel 1.139 zahtev potrošnikov za informacije o njihovih pravicah ali nasvet, kako jih uveljavljati v konkretnem primeru,  ter 262 prošenj za pomoč pri reševanju pritožbe v zvezi s čezmejnim nakupom blaga ali storitve. Od tega so 152 pritožb vložili slovenski potrošniki zoper tuje ponudnike, v 110 primerih pa so se tuji potrošniki pritožili zoper slovenske ponudnike blaga ali storitev. Skupaj se je na EPC obrnil 1.401 potrošnik, kar je 25 % več kot v letu pred tem (1.055 potrošniških zahtev v letu 2018). V povprečju je bilo uspešno - to je, v korist potrošnika - rešenih 66 % vseh pritožb. Rezultati raziskave iz 2019 so med drugim pokazali, da je 91 % potrošnikov, ki so sodelovali v anketi, s storitvami EPC Slovenija zadovoljnih.


  V okviru celotne Mreže evropskih potrošniških centrov, je bilo v letu 2019 izmenjanih 16.442 pritožb potrošnikov ter danih 103.917 individualnih odgovorov oz. nasvetov potrošnikom. Največ pritožb je bilo posredovanih v zvezi z uveljavljanjem pravic iz naslova  garancij in jamstev (20%) ter na področju potniškega prometa (20%).