Άλλο υλικό

 • Άρθρα της οδηγίας
  Consumer Rights Directive, Chapter 1, Article 2 , Consumer Rights Directive, Chapter 1, Article 2 , Consumer Rights Directive, Chapter 3, Article 6
 • Περίληψη

  Απόφαση 2019/02 (ΔΚ) "Έρευνα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για παράβαση του περί δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμου

  Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

  This decision concerns the sale of products via advertisements on Facebook. The Service found the respondent to be in violation of the Consumer Rights Law, because the respondent did not prove to have provided sufficient information to consumers regarding their rights, including their right of rescission within a two-week period.

 • Γενική σημείωση
 • Πλήρες κείμενο