Kita medžiaga

 • Kita medžiaga
  • Valstybė narė: Lietuva
  • Pavadinimas: Memorandum of the guidelines on advertising in the social space
  • Išplaukia iš: Director of the Lithuanian Consumer Rights Protection Service
  • URL: http://www.vvtat.lt/doclib/izkrznv5u0sux1vytfu6f9fs1utbxuj9
  • Raktažodžiai: advertising in the social space, social media advertising, misleading advertising, comparative advertising,
  • PDF:
 • Direktyvos straipsniai
  Misleading and Comparative Advertising Directive, link
 • Įžanginė pastaba

  Reklamos žymėjimo socialinėje erdvėje gairių atmintinė.

  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius.


  Currently, Lithuanian legislation does not set special requirements for the labeling of advertising in the social space (Facebook, Instagram). Opinion formers and other business entities have issues related to the labeling of advertising. With this in mind, the State Consumer Rights Protection Service has developed Guidelines for the Labeling of Advertising in the Social Space. The purpose of these guidelines is to provide guidance and draw the attention of opinion formers to the most important aspects of the preparation, publication, and labeling of advertising as well as  assist them in the proper implementation of legal requirements.


 • Bendroji pastaba
 • Visas tekstas