Kita medžiaga

 • Kita medžiaga
  • Valstybė narė: Lietuva
  • Pavadinimas: Supreme Court of Lithuania 15/05/2018 summaries of judgements of the Court of Justice of the European Union
  • Išplaukia iš: Supreme Court of Lithuania
  • URL:
  • Raktažodžiai: injunctions
 • Direktyvos straipsniai
  Injunctions Directive, link
 • Įžanginė pastaba

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 15 d. Europos sąjungos teisingumo teismo sprendimų santraukos.

  Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.


  Pages 17-20 provide a summary of a Judgement by the European Court of Justice of 28 July 2016, Verein für Konsumenteninformation v Amazon EU Sàrl.

 • Bendroji pastaba
 • Visas tekstas