Muu aineisto

 • Direktiivin artiklat
  Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 4, Article 13 , Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Section 1, Article 6 , Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 4, Article 13 , Consumer Rights Directive, Chapter 3, Article 6
 • Ylähuomautus

  Menettely puhelinmyynnissä (KKV/542/14.08.01.05/2019)

  Kuluttaja-asiamies


  Despite the commitment given by Finnacta Oy already in 2016, the Consumer Ombudsman and the Consumer Advice still continued receiving notifications on Finnacta Oy’s telemarketing. According to the notifications, sales calls had been initiated, for example, by telling the consumer that the consumer had won a cruise gift card or that the purpose of the call was to make an inquiry. Only after this, did the consumers realise that the call was a sales call. In addition, the main message of the marketing was not related to the marketed product, but to the added benefits accompanied by the product. The Consumer Ombudsman held that the procedure was against the Consumer Protection Act. Finnacta Oy undertook to change its procedure as required by the Consumer Ombudsman.

 • Yleinen huomautus
 • Koko teksti

  Päivämäärä: 8.5.2020

  Diaarinumero: KKV/542/14.08.01.05/2019

  Osapuolet

  Finnacta Oy

  Tiivistelmä

  Kuluttaja-asiamiehelle ja kuluttajaneuvontaan saapui Finnacta Oy:n vuonna 2016 antamasta sitoumuksesta huolimatta edelleen ilmoituksia yrityksen puhelinmyynnistä. Ilmoitusten mukaan myyntipuhelut oli aloitettu esimerkiksi kertomalla kuluttajan voittaneen risteilylahjakortin tai kertomalla kuluttajalle, että puhelun tarkoituksena oli kyselyn tekeminen. Vasta tämän jälkeen kuluttajat olivat ymmärtäneet kyseessä olevan myyntipuhelu. Lisäksi markkinoinnin pääviesti ei ollut markkinoitavassa tuotteessa, vaan tuotteen mukana tulevassa lisäedussa. Menettely oli kuluttajansuojalain vastaista.

  Sovelletut säännökset

  Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 4 §, 6 §, 16 §

  Kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §, 10 §, 25 §

  Asiasanat

  Ennakkotieto, Harhaanjohtavuus, Markkinointi, Olennainen tieto, Puhelinmyynti

  Perustelut

  Puhelun kaupallisesta tarkoituksesta kertominen

  Kuluttajansuojalain 6 luvun 10 §:n mukaan puhelinmyynnissä elinkeinonharjoittajan on heti puhelinkeskustelun alussa ilmoitettava puhelun kaupallinen tarkoitus. Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että kuluttaja ymmärtää heti puhelun alussa kyseessä olevan myyntipuhelu ja voi tämän perusteella päättää, haluaako hän jatkaa puhelua. Kyse on myös markkinoinnin tunnistettavuudesta, sillä kuluttajalla on aina oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti. Kuluttajansuojalain 2 luvun 4 §:n mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus, sekä se kenen lukuun markkinoidaan. Kuluttaja-asiamiehelle ja kuluttajaneuvontaan tulleiden ilmoitusten mukaan Finnacta Oy:n myyntipuhelut oli aloitettu esimerkiksi kertomalla kuluttajan voittaneen risteilylahjakortin tai kertomalla kuluttajalle, että puhelun tarkoituksena oli kyselyn tekeminen. Vasta tämän jälkeen kuluttajat olivat ymmärtäneet kyseessä olevan myyntipuhelu.

  Harhaanjohtava lisäetumarkkinointi

  Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 § kieltää totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisen markkinoinnissa, mikäli tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Finnacta Oy:n toimittamien puhelinnauhotteiden mukaan myyntipuhelut aloitettiin pyytämällä kuluttajaa vastaamaan kyselyyn. Kuluttajan huomiota kiinnitettiin erityisesti risteilylahjakortista kertomiseen ja varsinainen myytävä tuote, aikakauslehti, jäi sivuosaan. Kaikessa markkinoinnissa pääviestin tulee olla myytävässä tuotteessa, eikä tuotteen mukana tulevassa lisäedussa. Kuluttaja-asiamies huomautti, että tuotteita ei saa markkinoida lahjoina, arvontavoittoina tai muina erityisinä etuina, jos kuluttajalta edellytetään maksusuoritusta. Kuluttaja-asiamies edellytti, että Finnacta Oy kiinnittää kuluttajan huomiota markkinoinnissaan sopimuksen kannalta olennaisiin tietoihin eikä lisäetuihin.

  Tilauksen sisällöstä kertominen

  Kuluttaja-asiamies puuttui Finnacta Oy:n toiminnassa erityisesti myös siihen, että puhelinmyynnissä tulee kertoa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä. Puhelinmyynnissä tulee kertoa toistaiseksi voimassa olevan tai automaattisesti jatkettavan sopimuksen päättämistä koskevista ehdoista.

  Finnacta Oy sitoutui kuluttaja-asiamiehen edellyttämiin muutoksiin.