Drugo gradivo

 • Drugo gradivo
  • Država članica: Slovenija
  • Naslov: Consumer's frame of mind in January 2020 slightly better.
  • Izhaja iz: Statistical Office of the Republic of Slovenia
  • URL: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8609
  • Ključne besede: statistics, consumer status, consumer goods, consumer's home
 • Členi direktive
  Consumer Rights Directive, link
 • Uvodna opomba

  Statistical Office of the Republic of Slovenia measures consumer’s confidence/trust on both a monthly basis and a yearly basis. Statistical Office of the Republic of Slovenia noted that consumers sentiment improved slightly on a monthly basis in January 2020 but deteriorated significantly compared to January last year. Consumer expectations of buying or building a home improved by 4 percentage points compared to the previous quarter. Compared to the previous quarter, expectations regarding the purchase of a car also improved (by 2 percentage points). The latter were 3 percentage points lower than at the beginning of 2019, when they were the highest in the last 15 years.

 • Splošna opomba
 • Celotno besedilo

  Zaupanje potrošnikov na mesečni ravni nekoliko boljše

  Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v januarju 2020 glede na december 2019 izboljšal za 2 odstotni točki, od dolgoletnega povprečja pa je bil višji za 6 odstotnih točk.

  Izmed kazalnikov, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov, so se trije izboljšali: pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 2 odstotni točki), pričakovanje o gospodarskih razmerah v državi (za 5 odstotnih točk) in pričakovanje glede števila brezposelnih (za 2 odstotni točki). Pričakovanje potrošnikov glede varčevanja se je poslabšalo (za 2 odstotni točki).

  Zaupanje potrošnikov na letni ravni slabše

  Glede na januar 2019 je bil kazalnik zaupanja potrošnikov v januarju 2020 nižji za 10 odstotnih točk, od povprečja preteklega leta pa za 4 odstotne točke.

  Znižanje kazalnika zaupanja na letni ravni sta povzročila v največji meri kazalnika pričakovanj glede števila brezposelnih in glede gospodarskega stanja v državi, ki sta se poslabšala za 20 oz. 14 odstotnih točk. Pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu je bilo na letni ravni nižje za 4 odstotne točke, pričakovanje glede varčevanja pa za 1 odstotno točko.

  Namere potrošnikov o večjih naložbah

  Pričakovanja potrošnikov glede nakupa ali gradnje stanovanja so se glede na prejšnje četrtletje izboljšala za 4 odstotne točke. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem so se izboljšala tudi pričakovanja glede nakupa avtomobila (za 2 odstotni točki). Slednja so bila od vrednosti na začetku leta 2019, ko so bila najvišja v zadnjih 15 letih, nižja za 3 odstotne točke.

  Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–januar 2020

  Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–januar 2020

  Vir: SURS

  Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, januar 2020

  Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, januar 2020

  Vir: SURS

  METODOLOŠKO OPOZORILO

  Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

  Metodološke spremembe v letu 2016

  Do konca leta 2015 so se podatki za to raziskovanje zbirali samo s telefonskim anketiranjem. Od januarja 2016 kombiniramo anketiranje po telefonu s spletnim vprašalnikom. Način zbiranja podatkov vpliva na izražena mnenja, kar kažejo tudi izsledki drugih raziskovanj.

  Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.

  SORODNE OBJAVE

  Zaupanje v trgovini na drobno in storitvah višje, v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih nižje kot v maju 2021

  24. junij 2021

  Zaupanje v trgovini na drobno in storitvah višje, v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih nižje kot v maju 2021

  Gospodarska klima sedmi mesec zapored navzgor

  24. junij 2021

  Gospodarska klima sedmi mesec zapored navzgor

  Predstavljamo pregled najpomembnejših dosežkov slovenske državne statistike v letu 2020

  24. junij 2021

  Predstavljamo pregled najpomembnejših dosežkov slovenske državne statistike v letu 2020

  Novo v podatkovni bazi SiStat: Bilanca proizvodnje in potrošnje sladkorja, 2020

  23. junij 2021

  Novo v podatkovni bazi SiStat: Bilanca proizvodnje in potrošnje sladkorja, 2020