Muu materjal

 • Direktiivi artiklid
  Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 1, Article 1
 • Põhimärkus

  Ebaausad kauplemisvõtted

  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

  The webpage gives an overview of what are unfair, misleading, and aggressive business-to-consumer commercial practices with examples. It informs the reader of what to keep in mind, what to do and where to turn to if a seller or service provider has used unfair practices.

 • Üldmärkus
 • Täistekst

  Ebaausad kauplemisvõtted

  Kauba või teenuse pakkumine ja müük peab toimuma häid kaubandustavasid arvestades ning tarbija suhtes ausalt. Kauplemisvõte on kaupleja või teenusepakkuja tegevus, tegevusetus, teguviis või esitusviis, kommertsteadaanne, sh reklaam, ja turustamine, mis on otseselt seotud tarbijale kauba või teenuse reklaamimise, pakkumise, müügi või tarnimisega tarbijale.

  Ebaausad on sellised kauplemisvõtted , mis Sind tarbijana eksitavad või on Sinu suhtes agressiivsed. Ebaausate kauplemisvõtete kasutamine on Euroopa Liidus keelatud.

  Eksitav on kauplemisvõte siis, kui kaupleja või teenusepakkuja annab Sulle kauba või teenuse kohta valeinfot või esitab õiget infot viisil, mis võib Sind tõenäoliselt eksitada, kuna on ebaselge, arusaamatu või mitmeti mõistetav; jätab Sulle andmata olulise info, mida Sul oleks vaja teada ostuotsuse tegemisel (nt teave kauba või teenuse peamiste omaduste ja hinna, kauba kasutamisega seonduva hoolduse ja varuosade kohta).

  Agressiivne on kauplemisvõte siis, kui kaupleja või teenusepakkuja piirab sellega Sinu valikuvabadust, ahistades, sundides või mõjutades Sind liigselt tema kaupa või teenust ostma. Näiteks kui kaupleja või teenusepakkuja loob mulje, et Sa ei saa enne lepingu sõlmimist lahkuda, teeb Sulle telefoni või e-posti teel järjekindlalt soovimatuid pakkumisi, nõuab tasu Sulle saadetud tellimata kauba eest jms.

  Kui kaupleja või teenusepakkuja kasutas Sinuga tehingu tegemisel ebaausat kauplemisvõtet, ei too see iseenesest kaasa tehingu tühisust. Kui oled ebaausa kauplemisvõtte tõttu kahju kannatanud, võid oma lepinguliste õiguste kaitseks esitada hagi kohtusse või pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole.

  Näiteid eksitavatest kauplemisvõtetest

  Müüja väidab Sulle kaupa või teenust reklaamides, et see on saadaval ainult piiratud aja jooksul, kuigi tegelikult on kaup või teenus olemas sama hinnaga mitme nädala jooksul.

  Kaupleja või teenusepakkuja lubab Sulle auhinda/kingitust (nt kauplus lubab igale aiamööbli ostjale tasuta päikesevarju), kuid auhinnale/kingitusele järele minnes selgub, et need on juba otsas.

  Kaupleja või teenusepakkuja esitleb Sulle tarbijana õigusaktidega antud õigusi oma pakkumise eripärana (nt e-pood reklaamib videokaameraid, öeldes, et ainul nende poes kehtib 14-päevane tagastusõigus).

  Kaupleja või teenusepakkuja esitab tõele mittevastava väite, et kaup või teenus ravib haigusi, talitlushäireid või väärarendeid (nt suuloputusvedeliku reklaam, mis teavitab, et toode ravib maohaavu).

  Kaupleja või teenusepakkuja lisab turundusmaterjalidele arve, mis jätab Sulle vale mulje, et oled kauba või teenuse juba tellinud. (nt otsepostitusega saadetud postkaartide komplekt arvega, mille puhul jääb mulje, et saadetu eest tuleb tasuda).

  Näiteid agressiivsetest kauplemisvõtetest

  Kui kaupleja või teenusepakkuja esindaja külastab Sind Sinu kodus, eirates Sinu palvet lahkuda või mitte tagasi tulla.

  Kaupleja või teenusepakkuja loob mulje, et oled juba võitnud, võidad või pärast teatud tegevust võidad auhinna või saad muud kasu. Tegelikult aga auhind või muu samaväärne kasu puudub või eeldab auhinna kättesaamine Sult kulutuste tegemist.

  Kaupleja või teenusepakkuja teatab Sulle, et kui jätad kauba või teenuse ostmata, sead sellega ohtu tema töö või sissetuleku.

  Pea meeles!

  Ebaausa kauplemisvõtte kasutamine on keelatud nii enne kui pärast tehingu tegemist, samuti tehingu tegemise ajal.

  Loetelu alati keelatud kauplemisvõtetest on esitatud tarbijakaitseseaduses.

  Teavita kindlasti ebaausast kauplemisvõttest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit, kellel on õigus kauplejat või teenusepakkujat karistada.