Alte materiale

 • Articole din directivă
  Consumer Rights Directive, Chapter 1, Article 1 , Consumer Rights Directive, Chapter 1, Article 1
 • Notă preliminară

  Legislația Generală privind Protecția Consumatorilor Ghid teoretic

  Consumator PRO - BEUC (Organizația europeană a consumatorilor)

  The Guide drafted by the Consumer Pro explains in a simple and accessible manner the consumers’ rights as regards the precontractual information, the withdrawal right, and the guarantees for acquired products. It also gives details about unfair commercial practices, unfair commercial terms, and alternative resolution of disputes involving consumers.

 • Notă generală
 • Text integral

  Legislația Generală privind Protecția

  Consumatorilor

  Ghid teoretic

  INTRODUCERE

  Dragi cititori,

  Acest document face parte din resursele de formare dezvoltate pentru Consumer Pro, o inițiativă a

  UE care vizează îmbunătățirea activităților organizațiilor de consumatori și a altor actori care

  activeaza în domeniul politicii de protecție a consumatorilor, în vederea protejării consumatorilor

  din țara lor.

  Scopul acestui document este de a vă oferi dvs. și echipelor dvs. informații utile și relevante cu

  privire la legislația generală de protecție a consumatorilor. Conținutul acestui document a fost

  realizat de către experții BEUC în dreptul consumatorilor, dintr-o perspectivă europeană.

  Obiectivul acestui document este de a asigura, atât dumneavoastră, cât și partenerilor

  dumneavoastră, informații utile și relevante referitoare la drepturile consumatorilor. Conținutul a

  fost pregătit de catre experții BEUC în domeniul drepturilor consumatorilor, dintr-o perspectivă

  europeană și cu obiectivul de a vă furniza instrumente pentru a:

  - Vă instrui rapid echipele de practicieni,

  - Găsi cu ușurință informații pertinente,

  - Pregăti personalul dumneavoastră în vederea informării corecte a consumatorilor asupra

  drepturilor lor și

  - Crește gradul de conștientizare a ministerelor și autorităților naționale cu privire la

  drepturile consumatorilor.

  Prezentul ghid teoretic face parte dintr-o serie de resurse de instruire. Există, de asemenea,

  documente teoretice complementare despre drepturile digitale și durabilitate.

  Despre Consumer PRO

  Consumer PRO este o inițiativă a Comisiei Europene în cadrul Programului European pentru

  Consumatori și implementată de BEUC - Organizația Europeană a Consumatorilor. Scopul său este

  de a consolida capacitatea organizațiilor europene de consumatori și a altor actori din politica

  consumatorilor, prin educație non-formală. Proiectul se adresează statelor membre ale UE,

  Islandei și Norvegiei.

  4

  Pentru mai multe informații, vă rugăm să scrieți la Info@consumer-pro.eu.

  5

  INTRODUCERE ȘI ISTORIE A POLITICII DE PROTECȚIE A CONSUMATORILOR

  După crearea „pieței unice” europene, a fost esențial să se pună în aplicare o politică puternică de

  protecție a consumatorilor și să se acorde celor 500 de milioane de consumatori de pe piața UE

  drepturi solide.

  Protecția consumatorilor este recunoscută în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

  (TFUE). Potrivit articolului 169 TFUE, „[...] pentru a promova interesele consumatorilor și pentru a

  asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, Uniunea contribuie la protejarea sănătății,

  siguranței și intereselor economice ale consumatorilor, precum și la promovarea dreptului acestora

  la informare, educație și organizare în vederea apărării intereselor lor“.

  Aceste politici s-au materializat în termeni concreți, luând în considerare evoluțiile pieței.

  Consumatorii sunt acum protejați împotriva practicilor comerciale incorecte, a clauzelor

  contractuale abuzive și trebuie să li se ofere informații clare și usor de inteles înainte de încheierea

  contractelor etc.

  Cu toate acestea, deși drepturile consumatorilor sunt clare și simple, acestea sunt adesea dificil de

  aplicat pentru consumatori.

  1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE-CHEIE ALE CONSUMATORILOR

  2.1. Cerințe privind informațiile precontractuale

  Înainte de încheierea un contract, consumatorul trebuie să primească anumite informații pentru a-i

  permite să facă o alegere în cunoștință de cauză.

  Aceste informații precontractuale ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles de către un consumator

  mediu și ar trebui furnizate într-un mod clar, lizibil și inteligibil. Setul de informații precontractuale

  care ar trebui furnizate consumatorilor este definit în Directiva 2011/83 / UE, așa-numita „Directiva

  privind drepturile consumatorilor” și variază în funcție de tipul tranzacției efectuate:

  • Articolul 5 oferă lista informațiilor precontractuale care ar trebui furnizate in cazul

  achizițiilor directe, din magazin.

  • Articolul 6 enumeră cerințele de informare pentru contractele la distanță și în afara spatiului

  comercial (adică achiziții online, existența dreptului de retragere).

  • Articolul 7 stabilește cerințe formale pentru contractele din afara spațiului comercial

  • Articolul 8 prevede o listă a cerințelor formale pentru contractele la distanță.

  • Unele contracte precum serviciile sociale, cele de asistență socială, jocuri de noroc,

  contractele de time-sharing sunt excluse de la cerințele privind informațiile precontractuale.

  O listă completă a exceptiilor se găsește la articolul 3 alineatul (3) din Directiva privind

  drepturile consumatorilor.

  6

  • Pentru unele contracte, informațiile precontractuale sunt cerute de legislația

  sectorială/specifică, cum ar fi contractul de credit de consum1

  .

  • În plus, articolul 3 alineatul (4) din Directiva privind drepturile consumatorilor a introdus

  posibilitatea statelor membre de a scuti tranzacțiile cu valoare redusă (mai puțin de 50 EUR)

  de la cerințele privind informațiile precontractuale. Această scutire se referă numai la

  contractele încheiate în afara spațiilor comerciale.

  Conform directivei, statele membre pot merge dincolo de cerințele obligatorii și pot introduce

  cerințe de informare suplimentare. Pentru a vedea ce state membre au decis să meargă mai

  departe in acest sens, puteți consulta raportul privind aplicarea Directivei privind drepturile

  consumatorilor (Raport final2 și tabelul3 Directiva permite statelor membre să aplice această

  dispoziție numai pentru contractele care nu sunt încheiate la distanță sau în afara spatiilor

  comerciale. Pentru contractele la distanță și în afara spațiilor comerciale, directiva nu prevede

  această oportunitate.

  Dacă doriți să verificați modul în care toate țările UE au transpus Directiva privind drepturile

  consumatorilor, puteți consulta baza de date privind dreptul consumatorilor4.

  2.2. Dreptul la retragere

  Dreptul de retragere este un instrument puternic pe care legislația UE îl oferă consumatorilor.

  Acesta permite consumatorului să anuleze, fără justificare, contractul în termen de 14 zile de la

  primirea bunului sau după ce consumatorul a încheiat contractul pentru servicii sau conținut digital.

  • În conformitate cu articolul 9 din Directiva UE 2011/83 / UE privind drepturile

  consumatorilor ( „Directiva privind drepturile consumatorilor“, a - CRD), consumatorii au

  dreptul să se retragă dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract negociat în afara

  spațiului commercial.

  • Articolul 11 din Directiva

  privind drepturile

  consumatorilor oferă

  informații cu privire la

  modul în care consumatorii

  își pot exercita dreptul de

  retragere .

  1 Directiva 2008/48 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit

  pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102 / CEE a Consiliului 2

  http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44637 3

  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_regulatory_choices.pdf 4

  https://e-justice.europa.eu/content_consumer_law_database-591-en.do

  Dreptul de retragere este un instrument puternic pe care

  legislația UE îl oferă consumatorului, permițându-i acestuia să

  anuleze, fără justificare, contractul în termen de 14 zile.

  7

  • Articolul 12 se referă la efectul unui astfel de drept de retragere.

  • Articolele 13 și 14 stabilesc atât obligațiile comerciantului, cât și ale consumatorilor în cazul

  retragerii.

  • Articolul 15 se referă la efectele exercitării dreptului de retragere asupra contractelor

  auxiliare.

  • În cele din urmă, articolul 10 din Directivă, specifică consecințele pentru comercianți în cazul

  unei omisiuni de a oferi consumatorilor informații precontractuale privind dreptul de

  retragere (adică perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârșitul perioadei inițiale de

  retragere).

  Cu toate acestea, nu toate contractele la distanță / în afara spatiului comercial beneficiază de

  dreptul de retragere. Există 13 exceptii. De exemplu:

  • bunuri care au fost personalizate la cererea consumatorului,

  • contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a

  început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat

  cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a

  contractului de către comerciant,

  • furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau

  din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator,

  • contracte încheiate în cadrul unei licitații publice, etc.

  Lista completă a exceptiilor se regăsește în articolul 16 din Directiva privind drepturile

  consumatorilor.

  Pentru mai multe exemple practice, vă rugăm să citiți și orientările interpretative ale Directivei

  privind drepturile consumatorilor5

  .

  2.3. Drepturile consumatorilor și garanțiile

  Directiva privind vânzările și garanțiile6 este un instrument

  important de protecție pentru consumatorii din UE, deoarece

  stabileste o garanție legală de conformitate de doi ani. Criteriile

  pentru a determina dacă un produs este conform sau nu sunt

  definite la articolul 2 alineatul (2) din directivă.

  Cu toate acestea, normele nu sunt pe deplin armonizate în

  întreaga UE. Într-adevăr, Directiva UE privind vânzările și

  garanțiile consumatorilor, fiind o directive de „armonizare

  5 Document de orientare DG Justiție privind Directiva 2011/83 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile

  consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13 / CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și de

  abrogare a Directivei 85/577 / CEE a Consiliului și a Directivei 97/7 / CE a Parlamentului European și a Consiliului (2014), partea 6.

  Directiva 1999/44 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile asociate

  8

  minimă” 7, oferă doar un nivel minim de protecție a consumatorilor în UE. În temeiul articolului (8)

  din directivă, statele membre au libertatea să depășească cerințele Directivei. În consecință, statele

  membre au transpus directiva în mod diferit.

  Site-ul Comisiei Europene oferă o imagine de ansamblu rapidă și completă a situației8 pe fiecare

  stat membru în ceea ce privește perioada legală de garanție. De asemenea, prezintă implementarea

  națională9 în fiecare dintre statele membre.

  Pe scurt, Directiva a stabilit următoarele drepturi pentru consumatori:

  • Atât produsele noi, cât și cele second – hand, beneficiază de garanția legală de conformitate

  de 2 ani, așa cum este definită la articolul 5.

  • Pentru a aduce produsul în conformitate, consumatorul poate, în conformitate cu articolul

  3, să solicite repararea sau înlocuirea și, dacă acest lucru este imposibil sau disproporționat,

  o reducere a prețului sau rezoluțiunea contractului.

  • Aducerea produsului în conformitate este gratuită pentru consumatori, astfel cum se

  prevede la articolul 3.

  • Directiva prevede că dacă apare un defect în primele 6 luni de la achizitionare, vânzătorul

  este automat responsabil. Cu toate acestea, dacă defectul apare după primele 6 luni,

  vânzătorul vă poate cere să demonstrați că este un defect de fabricație. Unele state

  membre au decis să extindă perioada la cei doi ani - a se vedea prezentarea generală a

  statelor membre aici10.

  • Articolul 7 prevede ca statele membre au posibilitatea de a introduce în legislația lor

  națională, pentru așa-numitele bunuri second-hand, posibilitatea comercianților și a

  consumatorilor de a reduce, printr-un acord contractual, durata garanției legale. Totuși

  aceasta nu poate fi mai mica de 1 an.

  Legislatie viitoare

  De la 1 ianuarie 2022, Directiva privind vânzările și garanțiile pentru consumatori va fi abrogată și

  înlocuită de Directiva (UE) 2019/771 din 20 mai 2019 privind anumite aspecte privind contractele

  de vânzare a bunurilor. Drepturile de garanție legală se vor aplica, de asemenea, pentru conținutul

  și serviciile digitale prin noua directivă privind conținutul digital11.

  8

  https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en

  9

  https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_en.htm

  10https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en

  11Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the supply of

  digital content and digital service

  9

  2.4. Practici comerciale incorecte

  O practică comercială este incorectă, în conformitate cu legislația UE, atunci când împiedică

  consumatorul să ia o decizie economică complet informată și gratuită. Practicile comerciale

  incorecte sunt interzise în întreaga UE.

  Fiind un instrument de armonizare completă, Directiva privind practicile comerciale incorecte

  permite fiecărui stat-membru să impună același standard de protecție împotriva practicilor

  comerciale incorecte, pentru consumatori. În practică, acest lucru înseamnă că, pe tot teritoriul UE,

  se aplică aceleași reguli.

  • Directiva interzice practicile comerciale înșelătoare, atât acțiunile (articolul 6), cât și

  omisiunile (articolul 7)

  • Directiva interzice, de asemenea, așa-numitele “practici comerciale agresive”. Acest tip de

  practici sunt definite la articoul 8 si 9 din Directiva privind practicile comerciale incorecte

  • Sunt identificate 31 de practici, atât online, cât și offline, ce pot influența, în mod negativ,

  decizia consumatorului – Anexa 1 a Directivei privind practicile comerciale incorecte.

  Primele 23 de practici semnalate se referă la practicile înșelătoare ale comerciantului, iar

  ultimele 8 la practicile comerciale agresive. Toate aceste 31 de practici comerciale sunt

  incorecte în orice circumstanță.

  Modificari viitoare

  Directiva actuală a fost modificată de către Directiva 2161 din 27 noiembrie 2019, în ceea ce

  privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a

  consumatorilor și modernizarea acestor norme, parte din ”Noile avantaje pentru consumatori”

  sau așa-numita ”Directivă Omnibus”.

  2.5. Clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

  Directiva privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii12, protejează

  consumatorii împotriva prevederilor ce creează, în cadrul unui contract, un dezechilibru

  semnificativ între drepturile și obligatiile părților, în detrimentul consumatorului. (articolul 3).

  • Anexa Directivei conține o listă a clauzelor care pot fi considerate abuzive

  • Clauzele contractuale prezentate consumatorilor trebuie întotdeauna să fie redactate întrun mod clar și ușor de înțeles. În cazul unei îndoieli referitoare la înțelesul unor clauze

  interpretarea trebuie sa fie în favoarea consumatorului.

  • Clauzele contractuale considerate abuzive nu sunt obligatorii pentru consumatori, conform

  condițiilor din legea națională. Doar contractul va ramâne obligatoriu, dacă poate exista fără

  clauzele considerate a fi abusive.

  12 Directiva 93/13 / CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele neloiale din contractele cu consumatorii

  10

  Directiva privind clauzele abusive din contracte permite statelor member să adopte și să mențină

  dispoziții naționale mai stricte pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor –

  articolul 8. Acest lucru poate lua, de exemplu, forma unei ”liste negre” a clauzelor abuzive (precum

  în Franța) sau poate duce la extinderea aplicării la contractele care au fost negociate individual între

  consumator și comerciant.

  Pentru a avea o imagine rapidă și complete a transpunerilor naționale din fiecare Stat Membru,

  apăsați aici.

  Modificari viitoare

  Directiva a fost modificată de către Directiva 2161 din 27 noiembrie 2019, în ceea ce privește o

  mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și

  modernizarea acestor norme, parte din ”Noile avantaje pentru consumatori” sau așa-numita

  ”Directivă Omnibus”.

  2. PRINCIPALELE PROVOCĂRI REFERITOARE LA PROTECȚIA CONSUMATORILOR

  3.1. Informarea pre-contractuală

  Informarea pre-contractuală este unul dintre cele mai importante drepturi ale consumatorilor. În

  prezent, înainte de încheierea unui contract cu un comerciant, consumatorul trebuie să fie informat

  corect și complet cu privire la caracteristicile bunurilor sau serviciilor, identitatea comerciantului,

  prețul total al bunurilor sau serviciilor, etc.

  Aceste cerințe de informare pre-contractuală sunt definite în Directiva privind drepturile

  consumatorilor13. Cu toate acestea, numeroase studii, sondaje ori decizii ale instanțelor nationale

  ale statelor membre arată faptul ca mulți comercianți nu respectă obligația de a oferi aceste

  informații pre-contractuale consumatorilor14.

  COLȚUL EXPERTULUI

  Noua Directiva, ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de

  protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme (așa-numita Directivă Omnibus)15,

  impune noi obligații precontractuale pentru comercianti, dar și pentru platformele online. De

  13Directiva 2011/83 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei

  93/13 / CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85 a Consiliului / 577 / CEE și

  Directiva 97/7 / CE a Parlamentului European și a Consiliului.

  14 În 2015, un control pe scară largă coordonat de Comisia Europeană („SWEEP”) a evidențiat faptul că pe 743 de site-uri web controlate,

  neregularitățile au fost confirmate în 436 de cazuri (63%). [Https://ec.europa.eu/info/live -work-travel-eu / consumer / security-consumer-protection

  / sweeps_en]

  15DIRECTIVA (UE) 2019/2161 a Parlamentului European și a Consiliului CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 93/13 / CEE a

  Consiliului și a Directivelor 98/6 / CE, 2005/29 / CE și 2011/83 / UE a Parlamentului European Parlamentului și Consiliului în ceea ce privește o mai

  bună aplicare și modernizare a normelor de protecție a consumatorilor din Uniune

  11

  exemplu, comercianților online li se va cere acum să informeze consumatorii într-un mod clar și

  cuprinzător cu privire la orice personalizare a prețurilor bazată pe luarea de decizii automatizate.

  Platformele online vor fi, de asemenea, obligate să furnizeze consumatorilor parametrii principali

  cu privire la clasarea rezultatelor afișate și la împărțirea responsabilităților între vânzător și

  platformă dacă ceva nu merge bine.

  3.2. Dreptul de retragere

  Acest drept permite consumatorului să testeze și să inspecteze produsele cumpărate la distanță. De

  asemenea, permite consumatorilor să se retragă din contractul încheiat online în termen de 14 zile

  de la recepția bunurilor (în cazul unui produs) sau încheierea contractului (pentru servicii). Este

  dreptul consumatorului cel mai cunoscut de cetățenii UE și 95% dintre cumpărătorii din UE

  consideră că este important16.

  Acest drept a fost introdus prin Directiva privind drepturile consumatorilor17 pentru a

  contrabalansa situația consumatorilor care cumpără online, deoarece aceștia din urmă nu au

  posibilitatea de a inspecta produsele, așa cum ar fi cazul într-un magazin de cărămidă și mortar.

  Cu toate acestea, deși acest drept este bine cunoscut și simplu, în practică consumatorii se

  confruntă cu multe obstacole pentru a-l pune în aplicare, cum ar fi:

  • Unii comercianți refuză aplicarea Directivei

  • Unii comercianți refuză rambursarea banilor consumatorilor

  • Consumatorul primește, uneori, doar o rambursare parțială a banilor, întrucât

  comerciantul pretinde că produsele au fost utilizate cu depașirea nivelului unei testări

  obișnuite din partea consumatorului

  • Unii comercianți susțin că nu au primit produsul returnat din partea consumatorului

  • Unii comercianți refuză rambursarea prin același mijloc de plată folosit la momentul

  achiziționării și oferă consumatorului vouchere, în schimb.

  3.3. Drepturile consumatorului și garanțiile

  Dacă un consumator achiziționează produse de la un comerciant

  european, are dreptul la o garanție legală de 2 ani. Aceasta

  garanție este prevăzută în Directiva privind anumite aspecte ale

  vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe18. Doar

  vânzătorul răspunde pentru această garanție.

  16 Studiu privind aplicarea Directivei privind drepturile consumatorilor (2017), 160. 17 Articolul 9 din Directiva privind drepturile consumatorilor. 18 Directiva 1999/44 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și

  garanțiile asociate

  12

  Această garanție legală se distinge de așa-numitele „garanții comerciale”. Acestea din urmă sunt

  garanții suplimentare, neobligatorii prin lege, oferite de vânzător sau de producător și pot fi supuse

  unei taxe. Aceste două tipuri de garanții duc la numeroase dispute pentru consumatorii europeni:

  • Există o mare confuzie pentru consumatori între garanția legală de conformitate și așanumitele garanții comerciale. În practică, foarte des, comercianții nu informează

  consumatorii despre garanția legală de conformitate, chiar dacă este o obligație, ci se

  referă doar la garanțiile lor comerciale (de exemplu, cazul Apple).

  • Unii comercianți refuză aplicarea garanției legale, obligând astfel consumatorii să

  platească o contra-expertiză pentru a susține contrariul.

  • Unii comercianți cer consumatorului să plătească reparația făcută în temeiul garanției

  legale, lucru interzis de legislația UE.

  • Unii comercianți solicită consumatorilor plata transportului pentru returnarea

  produselor, însa refuză ulterior returnarea acestor sume către consumatori.

  • În prezent, dacă lipsa de conformitate apare în primele 6 luni, vânzătorul este automat

  responsabil. Aceștia trebuie să aplice garanția legală de 2 ani, cu excepția cazului în care

  dovedesc că consumatorul se află la originea defectului. După primele 6 luni, sarcina

  dovezii se schimbă și depinde de consumator să demonstreze că bunul a fost defect la

  momentul achiziției, ceea ce este aproape imposibil.

  • În cazul rezilierii contractului ca urmare a aplicării garanției legale, rambursările se fac

  adesea după o perioadă lungă de timp (sau chiar deloc în cazul unor comercianți

  necinstiți) către consumatori.

  • În principiu, durata garanției legale este de 2 ani pentru toate bunurile, indiferent dacă

  bunurile sunt noi sau second hand. Cu toate acestea, în mai multe state membre,

  garanția legală pentru produsele second-hand poate fi redusă contractual la 1 an.

  Verificați legislația națională care implementează directiva privind vânzarea de bunuri de

  consum și garanțiile asociate.

  NOUTĂȚI

  Începând cu 1 ianuarie 2022, Directiva privind vânzarea bunurilor și garanțiile va fi înlocuită cu

  Directiva (UE) 2019/77119, privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

  3.4. Practici comerciale incorecte

  O practică comercială este incorectă atunci când este contrară cerințelor de diligență profesională

  și distorsionează sau este susceptibilă să denatureze în mod substanțial comportamentul economic

  19 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-sales-and-guarantees-directive_en

  13

  al unui consumator destul de bine informat și rezonabil atent și prudent în raport cu un bun sau

  serviciu.

  Directiva privind practicile comerciale incorecte20 este pe deplin armonizată și se aplică tuturor

  sectoarelor (cu excepția sectoarelor financiare). Este un instrument foarte bun pe care practicienii îl

  pot cunoaște și utiliza. Cu toate acestea, implementarea sa este departe de a fi uniformă. De

  exemplu:

  • Consumatorii se confruntă cu practici comerciale neloiale în multe domenii și din ce în ce

  mai mult în zona digitală (rețele sociale, platforme online etc.).

  • Afirmații înșelătoare cu privire la mediu. Acest lucru este și mai relevant acum cu acordul

  verde european. Unele noi practici comerciale incorecte au fost adăugate în anexă în

  Directiva „Omnibus”, cum ar fi reclame ascunse sau recenzii false ale consumatorilor.

  3.5. Clauzele abuzive în contracte

  Directiva privind clauzele contractuale abuzive (93/13 / CEE) protejează consumatorii împotriva

  clauzelor contractuale abuzive impuse de comercianți. Se aplică tuturor contractelor pentru

  achiziționarea de bunuri și servicii, indiferent dacă acestea sunt achiziții online sau offline de bunuri

  de consum. Următoarea este o listă neexhaustivă a clauzelor abuzive recurente găsite în

  contractele consumatorilor:

  • Consumatorii se confruntă cu clauze contractuale care exclud sau limitează în mod

  necorespunzător drepturile consumatorilor la despăgubire dacă comerciantul nu își

  îndeplinește partea din contract.

  • Unii comercianți includ clauze în contractele lor care le permit să rezilieze unilateral

  contractul fără a acorda același drept consumatorului.

  • Unii comercianți își rezervă dreptul de a modifica unilateral contractele fără a avea un

  motiv valid pentru a face acest lucru și fără a notifica consumatorul.

  • Unii comercianți introduc clauze în contractele lor pentru a limita drepturile

  consumatorilor de a întreprinde acțiuni în justiție.

  20 Directiva 2005/29 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale între companii și consumatori

  pe piața internă și de modificare a Directivei 84/450 / CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7 / CE, 98 / 27 / CE și 2002/65 / CE ale Parlamentului

  European și ale Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale

  neloiale”)

  14

  3. LEGI ȘI REGLEMENTĂRI LA NIVEL EUROPEAN ȘI NAȚIONAL

  4.1. Directiva privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

  (“UCTD”)

  • Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele

  încheiate cu consumatorii

  • Ghid de interpretare și aplicare a Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind

  clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

  La nivel național:

  • Transpunerea in legislatia nationala a Directivei privind clauzele contractuale abuzive s a

  realizat prin Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate

  acestora, republicată; Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele

  încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată si Ordonanţa de Urgenţă a

  Guvernului nr.34/2014 privind drepturile consumatorului în cadrul contractelor încheiate

  cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  • Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor nu a emis orientări, recomandări

  sau decizii specifice pe baza Directivei privind clauzele contractuale abuzive.

  • În conformitate cu articolul 8a din Directiva privind clauzele contractuale abuzive, statele

  membre pot lua măsuri naționale care depășesc cerințele UCTD. Legislația națională

  conține o lista ( Anexa 1) cuprinzând clauzele considerate ca fiind abuzive, care a fost

  extinsă în comparație cu anexa la UCTD.

  Documentație complementară:

  • Informații practice despre Directiva privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu

  consumatorii, disponibile aici.

  4.2 Directiva privind practicile comerciale incorecte (“UCPD”)

  • Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind

  practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și

  de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și

  2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr.

  2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile

  comerciale neloiale”)

  15

  • Ghid interpretativ al Directivei privind practicile comerciale neloiale21.

  La nivel național

  • Transpunerea in legislatia nationala a Directivei practicilor comerciale neloiale s a realizat

  prin Lege nr. 363/2007 din 21/12/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale

  comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia

  europeană privind protecţia consumatorilor. Transpuneri la nivel național inclusiv pe

  servicii financiare sunt disponibile aici.

  Documentație complementară:

  • Raportul Comisiei Europene privind aplicarea Directivei

  • Comunicatul Comisiei Europene privind aplicarea Directivei

  4.3 Directiva privind drepturile consumatorilor (“CRD”)

  • Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011

  privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a

  Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei

  85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului

  • Ghid UE referitor la Directiva privind drepturile consumatorilor

  La nivel național:

  • Transpunerea in legislatia nationala a Directivei privind drepturile consumatorilor s-a

  realizat prin Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate

  acestora, republicată. Transpunere la nivel național disponibilă aici.

  Documentație complementară:

  • Modele pentru produse digitale

  • Scurte prezentări in limba engleza ale principalelor prevederi ale Directivei privind drepturile

  consumatorilor

  Document de lucru al Comisiei privind punerea în aplicare a Directivei 2005/29 / CE privind practicile comerciale neloiale care însoțește comunicarea documentului Comisiei către

  Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și comitetul regiunilor o abordare cuprinzătoare stimularea comerțului electronic transfrontalier pentru

  cetățenii și întreprinderile din Europa - SWD / 2016/0163 final

  16

  4.4. Directiva privind vânzarea bunurilor de consum și garanțiile conexe

  Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite

  aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe

  Documentație complementară:

  • Garanțiile legale și garanțiile comerciale ale bunurilor de consum în Uniunea Europeană,

  Islanda și Norvegia “Merită banii?”- Raport al Retelei ECC (actualizat în aprilie 2019)

  • Garanțiile și retururile – Informații practice

  4.5. Repere legale ale noilor Directive: “Omnibus”, “Conținut digital”, “Vânzarea

  bunurilor”

  Noua Directivă Omnibus:

  Directiva (UE) 2019/2161 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de

  modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE

  ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării

  normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme

  Noua Directivă privind continutul și serviciile digitale (“DCD”).

  Directiva (UE) 2019/770 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite

  aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale

  Noua Directivă privind vânzarea de bunuri (“SoG”).

  Directiva (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite

  aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE)

  2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE și de abrogare a Directivei 1999/44/CE

  La nivel national:

  • Transpunerea in legislatia nationala a Directivei privind drepturile consumatorilor s-a

  realizat prin Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate

  acestora, republicată. Totodata si in Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia

  consumatorilor - republicată la 28 martie 2007 este prevazut cuantumul amenzilor.

  Transpunere la nivel național disponibilă aici.

  17

  4. JURISPRUDENȚĂ RELEVANTĂ

  5.1. Baza de date a practicilor comerciale neloiale

  Anexa 1 a Ghidului de implementare al Directivei 29 din 2005, privind practicile comerciale neloiale,

  prezintă o listă a jurisprudenței relevante, de la nivelul Uniunii Europene, cu privire la practicile

  comerciale neloiale

  5.2. Baza de date a Directivei privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu

  consumatorii

  Anexa 1 a ghidului interpretativ al implementarii Directivei prezinta o lista a jurisprudenței

  relevante, de la nivelul Uniunii Europene, cu privire la clauzele abuzive din contractile incheiate cu

  consumatorii

  5.3. Documente ale Curtii Europene de Justitie cu privire la jurisprudența în

  domeniul protecției consumatorilor

  În anul 2018, Curtea Europeană de Justiție a publicat o broșură prin care a prezentat cele mai

  cunoscute cazuri din sfera dreptului consumatorilor.

  5. CE POT FACE CONSUMATORII DACĂ ÎNTÂMPINĂ O PROBLEMĂ?

  6.1. Asociații naționale de protecție a consumatorilor

  Asociațiile de consumatori au un rol extrem de important în eventualitatea unor dispute între

  consumatori și comercianți. Accesând acest link, puteți găsi o

  listă a tuturor asociațiilor naționale de protecția

  consumatorilor, organizate în funcție de țară.

  6.2. Centrele Europene ale Consumatorilor (ECCNet)

  ECC-Net este o rețea de centre ale consumatorilor. Acestea au

  competențe în a soluționa reclamațiile transfrontaliere dintre

  un consumator și un comerciant. Există câte un Centru

  European al Consumatorilor în fiecare stat membru al Uniunii

  Europene, Norvegia și Islanda. Lista tuturor Centrelor Europene ale Consumatorilor poate fi

  accesată aici.

  18

  6.3. Procedura cererilor cu valoare redusă și Procedura Europeană privind cererile

  cu valoare redusă

  În multe țări consumatorii pot utiliza procedura cererilor cu valoare redusă atunci când au o dispută

  cu un anumit comerciant. Aceste proceduri sunt, de obicei, mult mai ieftine si rapide decât

  procedurile normale ale instanțelor judecătorești. Totuși, în vederea utilizării acestui instrument, nu

  trebuie depașită o anumită limită superioară a valorii disputate.

  În cazul în care comerciantul se află în străinătate, consumatorul ar putea utiliza procedura

  europeană privind cererile cu valoare redusă. Procedura europeană privind cererile cu valoare

  redusă este o procedură judiciară simplificată bazată pe un formular standardizat disponibil în toate

  cele 28 de limbi ale UE. Obiectivul său este de a simplifica și accelera cererile transfrontaliere de

  până la 5000 EUR. Procedura este disponibilă în toate statele membre ale UE, cu excepția

  Danemarcei.

  • Referințe legale:

  o Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din

  11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare

  redusă

  o Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din

  12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea

  hotărârilor în materie civilă și comercială “Brussels I”.

  • Cum identificați tribunalul competent și costurile naționale ale procedurii?

  o Instrumente pentru identificarea tribunalului competent aici

  o Instrumente pentru determinarea costurilor procedurii aici

  • Documentatie complementară cu privire la Procedura Europeană privind cererile cu valoare

  redusă (Ghid practic pentru aplicarea Procedurii, Informații esențiale pentru consumatori,

  Informatii esentiale pentru profesioniști, etc) disponibile aici

  6.4. Autorități publice

  În unele cazuri, consumatorii pot depune reclamații la autoritățile publice naționale, cum ar fi

  autoritățile de supraveghere a piaței sau autoritățile de reglementare din sectoare specifice. Cu

  toate acestea, nu toate autoritățile acceptă reclamațiile de la consumatori individuali. De

  asemenea, autoritățile nu se ocupă de repararea prejudiciului în multe situații: de ex. autoritatea ar

  putea sancționa compania pentru practici neloiale, dar nu ar spune dacă consumatorul are dreptul

  la o compensație.

  19

  Atunci când încălcarea drepturilor consumatorilor vizează mai multe țări ale UE, autoritățile din

  aceste țări cooperează și se ajută reciproc să investigheze prin intermediul rețelei speciale, numită

  Rețeaua de cooperare în domeniul protecției consumatorilor.

  • Referințe legale:

  Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017

  privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în

  materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004

  6.5. Organisme de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) și Platforma de

  soluționare alternativă a litigiilor (SOL)

  Soluționarea alternativă a litigiilor poate fi o modalitate eficientă pentru consumatorii individuali de

  a-și rezolva disputele cu comercianții și de a obține despăgubiri. Există organisme SAL în toate țările

  UE și sunt create special pentru a oferi consumatorilor mijloace ușor de folosit și ieftine pentru a-și

  rezolva problemele.

  Organisme de soluționare alternativă a litigiilor (SAL)

  Definiție: Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) este un proces extrajudiciar pentru soluționarea

  litigiilor dintre un consumator și un comerciant, cu asistența unui organism SAL.

  • Referințe legale:

  Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind

  soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.

  2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum). Găsi lista

  curentă a organismelor ADR disponibile aici (clasificate în funcție de țară).

  Platforma online de soluționare a litigiilor (SOL)

  Definiție: Platforma online de soluționare a litigiilor este un site oficial al UE gestionat de Comisia

  Europeană. Obiectivul său este de a ajuta consumatorii și comercianții să găsească o soluționare

  extrajudiciară a litigiilor lor. Platforma SOL este concepută pentru a facilita comunicarea între

  consumatori, comercianți și organismele SAL.

  • Referințe legale:

  Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind

  soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.

  2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum)

  20

  6.6. Proceduri legale propriu-zise

  Consumatorii pot folosi întotdeauna procedurile instanțelor naționale, deoarece accesul la justiție

  este un drept fundamental. Cu toate acestea, în practică, un număr foarte mic de consumatori ar

  merge la instanțe, deoarece procedura este de obicei foarte lungă și costisitoare.

  7. ALTE INSTRUMENTE INTERESANTE: BAZELE DE DATE ALE UE, REFERITOARE LA

  JURISPRUDENȚĂ

  În rândurile de mai jos, puteți găsi câteva exemple de baze de date:

  • Baza de date a Curții Europene de Justiție, disponibilă în toate limbile UE

  • Baza de date Eur-Lex a UE: jurisprudență a Uniunii Europene, disponibilă în toate limbile

  UE,

  • Baza de date JURIFAST: acesta din urmă este realizată de Asociația Consiliilor de Stat și

  Jurisdicții Administrative Supreme ale Uniunii Europene (ACA Europe), care conține hotărâri

  preliminare ale Curții Europene de Justiție și întrebările preliminare relevante ale instanțelor

  statelor membre (această bază de date) lucrează în engleză și franceză) - disponibilă aici.

  • Baza de date JURE: baza de date a fost creată de Comisia Europeană, conține jurisprudență

  privind competența în materie civilă și comercială și recunoașterea și executarea hotărârilor

  într-un alt stat decât cel în care a fost pronunțată hotărârea. Aceasta include jurisprudența

  privind convențiile internaționale relevante (adică Convenția de la Bruxelles din 1968,

  Convenția de la Lugano din 1988, precum și jurisprudența UE și a statelor membre) -

  disponibilă aici.