Drugo gradivo

 • Drugo gradivo
  • Država članica: Slovenija
  • Naslov: Suspension of the law on loans in francs also suspends deadlines for banks' commitments
  • Izhaja iz: TAX-FIN-LEX
  • URL: https://www.tax-fin-lex.si/Home/Novica/22798
  • Ključne besede: unfair terms, consumer credit, imbalance between the rights of the parties, court, consumer protection
 • Členi direktive
  Unfair Contract Terms Directive, link , Unfair Contract Terms Directive, RECITALS , Unfair Contract Terms Directive, Article 1
 • Uvodna opomba

  Z zadržanjem zakona o posojilih v frankih ustavljeni tudi roki za obveznosti bank

  TAX-FIN-LEX


  It is pointed out that on 10 March 2022, the Constitutional Court decided to suspend the implementation of the law on limiting and distributing currency risk among creditors and borrowers of Swiss francs until the final decision of the Constitutional Court. The Association of Banks emphasized that the law is in many respects unconstitutional and inconsistent with EU law and Slovenian legal order, as it retroactively interferes with existing contractual relations, violates the principles of legal security, equality, the right to private property and encroaches on free economic initiative. The Constitutional Court also emphasizes that the implementation of the law could lead to several potentially difficult or irreparable harmful consequences.

 • Splošna opomba
 • Celotno besedilo

  ponedeljek, 14.3.2022

  Ljubljana, 14. marca (STA) - Z zadržanjem izvrševanja zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih do končne odločitve ustavnega sodišča o ustavnosti zakona med drugim bankam ne tečejo roki za izvajanje obveznosti po zakonu, so danes spomnili v Združenju bank Slovenije.

  Združenje bank je poudarjalo, da je zakon v več pogledih neskladen z ustavo, saj da med drugim retroaktivno posega v veljavno sklenjena pogodbena razmerja, krši načelo pravne varnosti, enakosti, pravico do zasebne lastnine in posega v svobodno gospodarsko pobudo. Meni tudi, da je zakon v neskladju z evropskim in slovenskim pravnim redom, hkrati pa je v določenih delih tudi neizvedljiv.

  Ustavno sodišče je 10. marca sklenilo, da se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži izvrševanje zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih.

  V sklepu, ki je bil javno objavljen danes, je med drugim navedlo, da bi izvajanje zakona lahko povzročilo več morebiti težko popravljivih ali celo nepopravljivih škodljivih posledic.

  Del morebitnih posledic se nanaša na banke pobudnice. Zakon jim nalaga številna opravila - med drugim bi morale v 60 dneh od uveljavitve zakona pripraviti ustrezno dokumentacijo ter v 30 dneh od podpisa kreditojemalcu vrniti morebitno preplačilo, izročiti zemljiškoknjižno dovolilo za izbris hipoteke ali, če dolg po novem izračunu še ne bi bil poplačan, nadaljevati pogodbeno razmerje - ki so povezana z operativnimi stroški. Upoštevati je tudi treba, da so banke dolžne za predvidena izplačila kreditojemalcem oblikovati ustrezne rezervacije, piše ustavno sodišče.

  "Operativni stroški bank in njihovo prizadevanje za opravo nalog po ZOPVTKK (zakonu o posojilih v frankih, op. a.) bi bili v primeru, da bi ustavno sodišče ugotovilo, da je ZOPVTKK v neskladju z ustavo, težko popravljivi," meni sodišče.

  Druga skupina morebitnih posledic se nanaša na posledice za druge subjekte, zlasti za Banko Slovenije na eni strani in sodišča na drugi strani. Centralna banka bi v okviru nadzora lahko začela postopke za odvzem dovoljenja za opravljanje bančnih storitev, kar bi bilo težko popravljivo, če bi bil zakon nato protiustaven. Poleg tega bi se na sodiščih, če bi bil zakon protiustaven, začeli ne le identični spori kot sedaj, temveč tudi novi.

  Tretja skupina pa se nanaša na bančni in gospodarski sistem. Posledice za posamezne banke bi namreč pomenile posledice tudi za bančni sektor kot celoto.