Kita medžiaga

 • Kita medžiaga
  • Valstybė narė: Lietuva
  • Pavadinimas: Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga II
  • Išplaukia iš: Supreme Court of Lithuania
  • URL:
  • Raktažodžiai: contract law, contract relating to immovable property, sales contract, unfair terms
  • PDF:
 • Direktyvos straipsniai
  Consumer Sales and Guarantees Directive, link , Price Indication Directive, link , Unfair Contract Terms Directive, link , Package Travel Directive, link , Distance Selling Directive, link , Doorstep Selling Directive, link , Unfair Commercial Practices Directive, link
 • Įžanginė pastaba
  The overview covers questions regarding definitions of “trader”, “consumer” and analyses jurisprudence of Lithuanian courts relating to energy sale-purchase agreements and immovable property sale-purchase agreements
 • Bendroji pastaba
 • Visas tekstas
  N/A