A tradução deste texto para português está em curso.

1 – Obținerea de asistență juridică

Este foarte important să beneficiați de asistență juridică independentă dacă sunteți implicat în vreun fel într-un proces penal. Fișele informative vă arată când și în ce circumstanțe aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat și ce poate face acesta pentru dumneavoastră. Această fișă informativă generală vă arată cum puteți găsi un avocat și cum pot fi acoperite costurile asistenței juridice în cazul în care nu vă puteți permite să plătiți pentru serviciile unui avocat.

Trebuie să fiu reprezentat de un avocat?

Trebuie să fiți reprezentat de un avocat în procedura preliminară, începând din momentul în care aveți posibilitatea să analizați dosarul penal (consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 2). Înainte de această etapă, trebuie să fiți reprezentat de un avocat în următoarele situații:

 • dacă erați minor la momentul săvârșirii infracțiunii;
 • dacă nu vă puteți apăra din cauza unui handicap fizic sau psihic sau dacă este dificil pentru dumneavoastră să vă apărați din cauza unui astfel de handicap;
 • dacă sunteți suspectat de săvârșirea unei infracțiuni pasibile de pedeapsa cu închisoarea pe viață;
 • în cazul în care cauza dumneavoastră intră în conflict cu cauza unei alte persoane, care este apărată de un avocat;
 • dacă ați fost reținut în arest preventiv timp de cel puțin șase luni;
 • atunci când cauza este judecată în cadrul unei proceduri simplificate.

În timpul procesului, trebuie să fiți reprezentat de un avocat. Participarea avocatului la proces este obligatorie.

Cum găsesc un avocat

Aveți dreptul să alegeți un avocat care este de acord să vă reprezinte în temeiul unui contract. Numele și detaliile de contact ale avocaților sunt disponibile pe pagina principală a Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociației Baroului din Estonia.

Dacă nu aveți un avocat angajat prin contract sau dacă avocatul dumneavoastră nu vă poate reprezenta, aveți dreptul să solicitați să vi se acorde un avocat din oficiu. În acest caz, Asociația Baroului din Estonia numește un avocat pentru a vă reprezenta.

Dreptul de a beneficia de un avocat numit de Asociația Baroului din Estonia nu depinde de situația dumneavoastră materială. Nu este necesar să furnizați detalii despre situația dumneavoastră financiară atunci când solicitați un avocat.

Dacă doriți să beneficiați de un avocat numit de Asociația Baroului din Estonia, trebuie să depuneți o cerere la organul de cercetare, la parchet sau în instanță.

Pentru anumite proceduri, participarea avocatului este obligatorie. În cazul în care, într-o astfel de procedură, nu ați ales un avocat, organul de cercetare, parchetul sau instanța va numi un avocat care să vă reprezinte. Nu este necesar să solicitați un avocat.

Cum plătesc onorariul avocatului

Trebuie să plătiți onorariul avocatului pe care l-ați ales. Onorariul avocatului și condițiile de plată sunt incluse în contractul cu clientul.

Dacă nu doriți să angajați dumneavoastră un avocat, aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat acordat de către stat. Avocatul, numit de Asociația Baroului din Estonia, este plătit de către stat. Nu este necesar să plătiți onorariul avocatului. Dacă instanța vă găsește vinovat, sunteți obligat să rambursați statului suma plătită avocatului ca onorariu.

Pot să îmi înlocuiesc avocatul?

Aveți dreptul de a înlocui avocatul pe care l-ați ales. În cazul în care vi s-a acordat un avocat din oficiu, aveți dreptul să-l înlocuiți dacă avocatul înlocuit și noul avocat sunt de acord. Dacă avocatul numit din oficiu a fost incompetent sau neglijent, puteți înainta o cerere în instanță pentru retragerea avocatului respectiv și numirea unui nou avocat de către Asociația Baroului din Estonia.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Baroului din Estonia

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

A tradução deste texto para português está em curso.

2 – Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni și înainte de judecarea cauzei în instanță

Procesul penal are două etape: procedura preliminară sau cercetarea și procesul. Procesul penal se poate încheia și fără judecarea cauzei în instanță (de exemplu, dacă, în timpul cercetărilor, se stabilește că nu a fost săvârșită o infracțiune). Numai în instanță puteți fi găsit vinovat de săvârșirea unei infracțiuni.

Care este scopul cercetării penale?

Cercetarea penală are scopul de a stabili dacă a fost săvârșită o infracțiune și în ce circumstanțe a fost comisă aceasta. Pe parcursul cercetării, se strâng probele referitoare la presupusa infracțiune, se stabilesc circumstanțele și se decide dacă probele sunt suficiente pentru a vă acuza de săvârșirea infracțiunii.

Care sunt etapele cercetării penale?

Punerea în mișcare a procesului penal

Procesul penal este pus în mișcare de către un organ de cercetare (poliția sau alt organ de stat competent în acest sens) sau de către parchet. Procedura penală începe în momentul în care poliția sau parchetul sunt informați cu privire la presupusa infracțiune.

Reținerea și arestarea

Dacă organul de cercetare are motive întemeiate să vă suspecteze de săvârșirea unei infracțiuni, puteți fi reținut ca suspect pentru o perioadă de până la 48 de ore. Dacă sunteți reținut, trebuie să fiți interogat imediat de către un organ de cercetare.

Dacă, pe parcursul cercetărilor, se dovedește că nu există motive să fiți reținut, trebuie să fiți eliberat fără întârziere. Dacă parchetul consideră că trebuie să fiți reținut pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a nu vă sustrage cercetărilor sau a nu comite alte infracțiuni, acesta trebuie să solicite instanței un mandat de arestare pe numele dumneavoastră.

În situația din urmă, veți fi adus în fața judecătorului în termen de 48 de ore din momentul în care ați fost reținut. Judecătorul hotărăște dacă este necesară arestarea. Dacă acesta constată că nu există motive pentru a fi arestat, veți fi eliberat fără întârziere.

Interogatoriul și strângerea probelor

Cercetarea are ca scop strângerea probelor care dovedesc circumstanțele infracțiunii. În acest sens, sunt interogați suspectul, victima și martorii, se strâng probe, se efectuează analize criminalistice și se realizează acțiuni de supraveghere. Toate acțiunile întreprinse în vederea strângerii de probe trebuie să fie susținute prin documente justificative, conform dispozițiilor legale. Pentru punerea sub acuzare se pot folosi numai probele prevăzute de lege și obținute pe căi legale.

Obținerea accesului la dosarul penal, cererile de audiere și punerea sub acuzare

Se alcătuiește un dosar penal cuprinzând detalii cu privire la cercetarea penală și probe. După încheierea cercetării penale, parchetul furnizează un exemplar al dosarului penal avocatului apărării. Acesta vă va informa cu privire la probele strânse și la temeiul învinuirilor care vi se aduc.

Împreună cu avocatul care vă apără, aveți dreptul să înaintați cereri la parchet (de exemplu, pentru includerea unor probe suplimentare în dosar, pentru încetarea acțiunii penale etc.). Parchetul trebuie să vă soluționeze cererile. În cazul în care parchetul nu soluționează o cerere, puteți prezenta din nou aceeași cerere în instanță în timpul procesului.

În cazul în care, după ce vi s-a adus la cunoștință conținutul dosarului și după soluționarea eventualelor cereri, parchetul constată că există suficiente probe pentru începerea urmăririi penale împotriva dumneavoastră, acesta elaborează actul de acuzare.

Actul de acuzare este un document care prezintă faptele și probele pe care se întemeiază punerea sub acuzare. Parchetul prezintă actul de acuzare avocatului apărării și apoi îl trimite instanței. În temeiul actului de acuzare, judecătorul dispune începerea procesului.

Drepturile mele pe parcursul cercetării

Punerea în mișcare a procesului penal (1)

De ce a fost pus în mișcare procesul penal?

Procesul penal a fost pus în mișcare deoarece organul de cercetare a primit informații privind săvârșirea unei infracțiuni. Aceste informații pot proveni dintr-o plângere depusă de o persoană sau din descoperirea unui fapt care sugerează că a fost săvârșită o infracțiune.

Scopul procesului penal este de a stabili dacă a fost săvârșită o infracțiune și, în acest caz, dacă există suficiente probe pentru a învinui suspectul de comiterea acesteia.

Cine efectuează cercetarea penală?

Procedura penală este condusă de Linkul se deschide într-o fereastră nouăparchet, iar cercetarea penală este efectuată de un organ de cercetare, în conformitate cu instrucțiunile procurorului. În general, Linkul se deschide într-o fereastră nouăpoliția efectuează cercetările. Acestea pot fi de asemenea întreprinse de către Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirecția Poliției de Securitate, Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirecția Impozite și Vămi, Linkul se deschide într-o fereastră nouăInspectoratul de Mediu, Linkul se deschide într-o fereastră nouăDepartamentul pentru penitenciare și Serviciul pentru penitenciare din Ministerul Justiției, Poliția Militară și Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirecția pentru Concurență.

Organele de cercetare pot îndeplini anumite acte procedurale numai cu permisiunea parchetului sau a instanței.

Cum aflu că a început procesul penal?

Procesul penal începe odată cu primul act procedural. Dacă sunteți suspectat de săvârșirea unei infracțiuni, procesul penal va începe prin reținerea dumneavoastră ca suspect sau prin convocarea dumneavoastră la organul de cercetare pentru interogatoriu.

De ce pot fi suspectat de săvârșirea unei infracțiuni?

Puteți fi considerat suspect în cazul în care organul de cercetare are motive suficiente să creadă că ați săvârșit o infracțiune. Aceste motive pot fi, de exemplu:

 • ați fost surprins în cursul săvârșirii infracțiunii sau imediat după aceea;
 • un martor la infracțiune sau victima vă identifică drept autorul infracțiunii;
 • probele legate de infracțiune sau alte informații sugerează că dumneavoastră sunteți făptașul.

Care sunt drepturile mele, ca suspect?

Principalele dumneavoastră drepturi ca suspect sunt următoarele:

 • dreptul de a fi informat cu privire la infracțiunea de care sunteți suspectat, de a face declarații cu privire la suspiciune sau de a refuza să faceți astfel de declarații;
 • dreptul de a ști că declarația dată poate fi folosită ca probă împotriva dumneavoastră;
 • dreptul de a beneficia de serviciile unui interpret;
 • dreptul de a fi reprezentat de un avocat al apărării;
 • dreptul de purta discuții confidențiale cu avocatul apărării;
 • dreptul de a fi interogat în prezența avocatului care vă reprezintă;
 • dreptul de a participa la audierea în instanță privind solicitarea unui mandat de arestare pe numele dumneavoastră;
 • dreptul de a aduce probe;
 • dreptul de a înainta cereri și plângeri;
 • dreptul de a consulta procesul-verbal al unui act de procedură și de a face declarații privind condițiile, derularea, rezultatele actului de procedură, precum și dreptul ca procesul-verbal și declarațiile aferente să fie consemnate; dreptul de a accepta o procedură negociată, de a participa la negocieri în cadrul acesteia, de a face propuneri privind tipul și nivelul sancțiunilor și de a accepta sau nu rezultatul negocierilor.

Care sunt obligațiile mele?

Aveți obligația:

 • de a răspunde convocării organului de cercetare, a parchetului sau a instanței;
 • de a participa la actele procedurale și de a respecta dispozițiile organului de cercetare, ale parchetului și ale instanței.

Ce informații mi se vor furniza în legătură cu procedurile aflate în curs de desfășurare?

Dacă sunteți suspect, organul de cercetare trebuie să vă explice care sunt drepturile și obligațiile dumneavoastră. Vi se va cere să semnați procesul verbal al interogatoriului și, prin aceasta, confirmați că vi s-au explicat drepturile și obligațiile care vă revin.

După aceea, vi se va comunica infracțiunea de care sunteți suspectat. Mai precis, vi se va descrie pe scurt fapta pe care se bănuiește că ați comis-o. De asemenea, vi se vor furniza detalii privind legea care definește fapta respectivă ca infracțiune. Nici organul de cercetare, nici parchetul nu au obligația să vă ofere mai multe informații înainte de încheierea procedurii preliminare.

Când pot vorbi cu avocatul meu?

Din momentul în care deveniți suspect într-o procedură penală, aveți dreptul să vă întâlniți și să vorbiți cu avocatul dumneavoastră. Puteți să vă consultați cu avocatul dumneavoastră înainte de interogatoriul organului de cercetare.

Reținerea și arestarea (2)

În ce circumstanțe pot fi reținut?

Puteți fi reținut ca suspect:

 • dacă ați fost surprins în cursul săvârșirii infracțiunii sau imediat după aceea;
 • dacă un martor la infracțiune sau victima vă identifică drept autorul infracțiunii;
 • dacă probele referitoare la infracțiune sugerează că este posibil ca dumneavoastră să fiți făptașul.

De asemenea, puteți fi reținut dacă organul de cercetare deține alte informații care vă incriminează și:

 • dacă încercați să vă sustrageți;
 • dacă identitatea dumneavoastră nu a fost stabilită;
 • dacă organul de cercetare consideră că este posibil să săvârșiți alte infracțiuni, să vă sustrageți procesului penal sau să îl împiedicați în vreun fel.

Puteți fi reținut și arestat pentru a fi transferat sau extrădat într-o altă țară [consultați Interogatoriul și strângerea probelor (3)].

Cine mă poate reține?

Organul de cercetare are dreptul să vă rețină. Dacă ați fost surprins în cursul săvârșirii infracțiunii ori imediat după aceea sau dacă încercați să vă sustrageți, orice persoană vă poate duce la poliție pentru a fi reținut.

Cum aflu de ce am fost reținut și ce se întâmplă după aceea?

Atunci când sunteți reținut, un agent al organului de cercetare trebuie să vă comunice motivul reținerii și să vă explice care sunt drepturile și obligațiile dumneavoastră. Apoi, acesta redactează un document privind reținerea, care cuprinde temeiul legal al reținerii și circumstanțele infracțiunii de care sunteți suspectat. Aveți dreptul să formulați cereri și să solicitați ca acestea să fie înscrise în documentul privind reținerea.

Nu vorbesc limba locală, cum pot înțelege ce se petrece?

Organul de cercetare trebuie să vă comunice imediat, într-o limbă și într-un mod pe care le puteți înțelege, motivul pentru care ați fost reținut și drepturile de care beneficiați. Acesta trebuie să vă pună la dispoziție un interpret, dacă aveți nevoie. Se oferă numai servicii de interpretare (nu și de traducere scrisă).

Îmi pot informa apropiații în legătură cu reținerea?

Aveți dreptul să informați cel puțin o persoană aleasă de dumneavoastră. Comunicarea informațiilor se face prin intermediul organului de cercetare. Mai precis, aveți dreptul să solicitați transmiterea informației persoanei alese de dumneavoastră, acest lucru fiind realizat de organul de cercetare.

În cazul în care organul de cercetare consideră că informarea persoanei alese de dumneavoastră în legătură cu reținerea poate dăuna procesului penal, acesta poate refuza să comunice informația. Parchetul trebuie să autorizeze un astfel de refuz.

Cât timp pot fi reținut?

Puteți fi reținut maxim 48 de ore. Dacă instanța nu emite un mandat de arestare pe numele dumneavoastră în termen de 48 de ore din momentul reținerii, organul de cercetare trebuie să vă elibereze fără întârziere.

În ce situație pot fi arestat?

Puteți fi arestat la cererea parchetului dacă există motive întemeiate să se creadă că ați putea să vă sustrageți procedurilor penale sau să săvârșiți alte infracțiuni. Numai un judecător poate autoriza arestarea.

Cum se hotărăște arestarea mea?

Organul de cercetare vă aduce în fața judecătorului pentru emiterea unui mandat de arestare pe numele dumneavoastră. Procurorul și, la cererea dumneavoastră, avocatul care vă reprezintă sunt de asemenea chemați în fața judecătorului. Acesta citește dosarul cauzei și vă interoghează pentru a verifica motivele arestării. După audierea părților cauzei, instanța aprobă sau respinge arestarea. Dacă arestarea este respinsă, trebuie să fiți eliberat fără întârziere.

Cât timp pot rămâne în arest?

În cadrul procedurii preliminare, nu puteți fi reținut mai mult de 6 luni. În cazuri extraordinare, acest termen poate fi prelungit. După fiecare două luni, aveți dreptul să solicitați ca instanța să reanalizeze motivele pentru care ați fost arestat, iar aceasta trebuie să decidă în termen de 5 zile dacă prelungirea arestului este justificată sau nu. În cazul în care instanța constată că reținerea în arest nu mai este justificată, trebuie să fiți eliberat fără întârziere.

Pot fi eliberat pe cauțiune?

Aveți dreptul să solicitați stabilirea unei cauțiuni în locul arestării. Pentru aceasta, trebuie să înaintați o cerere în instanță. Veți fi adus în fața unui judecător care va soluționa cererea de stabilire a cauțiunii și care va audia declarația dumneavoastră și a avocatului dumneavoastră.

În cazul în care instanța aprobă cererea, sunteți scos de sub arest după ce suma corespunzătoare cauțiunii a fost virată în contul instanței.

Am dreptul să atac mandatul de arestare?

Aveți dreptul să atacați mandatul de arestare. În acest scop, împreună cu avocatul dumneavoastră, trebuie să introduceți o cale de atac în scris la instanța de al doilea grad de jurisdicție, prin intermediul instanței care a emis mandatul de arestare inițial. Trebuie să atacați mandatul de arestare în termen de 10 zile de la notificarea sa.

Interogatoriul și strângerea probelor (3)

Care este scopul interogatoriului și al strângerii de probe?

Interogatoriul și strângerea probelor au ca scop stabilirea circumstanțelor presupusei infracțiuni și consemnarea în scris a acestora, astfel încât să poată fi analizate de instanță. Organul de cercetare și parchetul au obligația să strângă atât informații care vă incriminează, cât și informații în favoarea dumneavoastră. Nu este necesar să vă probați nevinovăția.

Mi se vor cere informații?

Dacă sunteți suspect, organul de cercetare trebuie să vă interogheze fără întârziere.

Trebuie să furnizez informații organului de cercetare?

Nu aveți obligația să furnizați informații organului de cercetare sau să răspundeți la întrebările pe care vi le adresează. Aveți dreptul să păstrați tăcerea. Tăcerea nu poate fi interpretată în niciun caz ca recunoașterea vinovăției. Nu puteți fi obligat să depuneți mărturie împotriva dumneavoastră sau a persoanelor apropiate.

Cum se desfășoară interogatoriul?

La începutul interogatoriului, trebuie să vi se aducă la cunoștință faptul că aveți dreptul să refuzați să faceți declarații și că propria declarație poate fi folosită împotriva dumneavoastră. Mai întâi, veți fi întrebat dacă ați săvârșit infracțiunea de care sunteți suspectat.

Vi se va oferi posibilitatea să furnizați informațiile pe care le dețineți cu privire la infracțiunea cercetată. De asemenea, vi se vor adresa întrebări. Se redactează procesul-verbal al interogatoriului. Înainte de a-l semna, aveți dreptul să-l citiți integral și să solicitați includerea observațiilor dumneavoastră.

Ce se întâmplă dacă fac afirmații în defavoarea mea?

Declarația pe care o faceți poate fi folosită ca probă împotriva dumneavoastră.

Pot pleda „vinovat” pentru toate acuzațiile sau o parte dintre acestea înainte de proces?

În timpul interogatoriului, puteți pleda „vinovat” pentru toate acuzațiile sau o parte dintre acestea. De asemenea, puteți să faceți acest lucru oricând după interogatoriu, chiar dacă în cadrul interogatoriului ați declarat că sunteți nevinovat.

Procedura penală nu se încheie dacă vă recunoașteți vinovăția. Organul de cercetare trebuie, inclusiv în acest caz, să stabilească circumstanțele infracțiunii și să o probeze. Nu puteți fi condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni numai pe baza mărturisirii dumneavoastră.

Am dreptul să-mi retractez mărturisirea ulterior?

Dacă v-ați recunoscut vinovăția, aveți dreptul să vă retractați mărturisirea și să vă declarați nevinovat ulterior în cadrul procedurii penale sau chiar în fața instanței. Totuși, în acest caz, mărturia inițială poate fi prezentată în instanță și poate fi folosită ca probă împotriva dumneavoastră. Dacă există alte probe care vă dovedesc vinovăția, faptul că v-ați retractat mărturisirea nu va fi luat în considerare, deoarece nu prezintă încredere.

Pot obține informații despre martorii acuzării?

Pe parcursul cercetării penale, organul de cercetare nu are obligația să vă furnizeze informații cu privire la martorii care au depus mărturie împotriva dumneavoastră sau la declarațiile făcute de aceștia. Vi se vor oferi informații în legătură cu martorii și declarațiile lor atunci când vi se va permite accesul la dosarul penal, la sfârșitul cercetărilor [consultați Accesul la dosarul penal, cererile de audiere și punerea sub acuzare (4)].

Mi se vor pune întrebări despre antecedentele mele penale?

Vi se pot pune întrebări despre antecedentele dumneavoastră penale, însă aveți dreptul să refuzați să răspundeți. Organul de cercetare poate stabili dacă aveți antecedente penale prin consultarea diferitelor evidențe. Antecedentele penale sunt menționate în actul de acuzare.

Pot fi supus la percheziție corporală?

Organul de cercetare are dreptul să vă supună la o percheziție corporală pentru a identifica urmele infracțiunii, anumite caracteristici ale corpului dumneavoastră și alte informații importante pentru cercetarea penală.

Mi se poate cere să mă supun la prelevarea amprentelor, a mostrelor ADN (de exemplu, păr, salivă) sau a altor fluide corporale?

Organul de cercetare are dreptul să preleveze probe criminalistice și mostre de la dumneavoastră, inclusiv amprente și probe biologice pentru analiza ADN.

Dacă vă opuneți prelevării, organul de cercetare are dreptul să vă oblige să oferiți astfel de probe. Totuși, dacă refuzați să le oferiți sau dacă prelevarea probelor aduce atingere integrității dumneavoastră fizice, aceasta se poate face numai pe baza unei hotărâri emise de organul de cercetare. Aveți dreptul să citiți hotărârea.

Îmi pot fi percheziționate locuința, locul de muncă, mașina etc.?

Locuința dumneavoastră, locul de muncă sau mașina etc. pot fi supuse unei percheziții pentru a căuta probe ale infracțiunii sau alte elemente necesare soluționării cazului. Parchetul sau instanța trebuie să emită un mandat de percheziție. Dacă percheziția este necesară fără întârziere, aceasta poate fi efectuată de asemenea în baza unui mandat emis de organul de cercetare.

Persoanei care deține spațiul în care este realizată percheziția i se prezintă mandatul de percheziție și i se cere să predea obiectul specificat în mandat. Dacă nu li se predă obiectul respectiv, agenții organului de cercetare efectuează percheziția.

Pot depune o plângere dacă mi se încalcă drepturile?

Dacă vi se încalcă drepturile, puteți depune o plângere cu privire la acțiunile organului de cercetare la Linkul se deschide într-o fereastră nouăparchet. În cazul în care plângerea se referă la acțiunile parchetului, aceasta poate fi înaintată la Linkul se deschide într-o fereastră nouăParchetul Național. Plângerea trebuie soluționată în termen de 30 de zile. Vi se va trimite un exemplar al deciziei. Dacă nu sunteți de acord cu hotărârea Parchetului Național, aveți dreptul să intentați acțiune în instanță în termen de 10 zile.

Accesul la dosarul penal, cererile de audiere și punerea sub acuzare (4)

În ce scop se obține accesul la dosarul penal?

Toate probele strânse pe parcursul cercetării penale și rezumatul procedurii preliminare, care prezintă circumstanțele infracțiunii, sunt incluse în dosarul penal. Accesul dumneavoastră, ca suspect, la dosarul penal este necesar pentru a cunoaște învinuirile care vi se aduc și temeiul acestora.

Când voi putea consulta dosarul penal?

Dacă sunteți suspect, veți obține accesul la dosarul penal după încheierea cercetării penale.

În ce constă accesul la dosarul penal?

Din momentul în care dosarul penal vă este pus la dispoziție , trebuie să fiți reprezentat de un avocat (consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 1). Parchetul furnizează avocatului dumneavoastră un exemplar al dosarului penal. Acesta vă informează cu privire la conținutul dosarului.

Cât timp am la dispoziție pentru analizarea dosarului penal?

Nu există un termen specific pentru analizarea dosarului. În cazul în care parchetul constată întârzieri în analizarea dosarului, acesta poate impune un astfel de termen. Termenul trebuie să fie suficient de lung pentru a asigura exercitarea efectivă a dreptului dumneavoastră la apărare.

În ce scop se depun cereri?

După analizarea dosarului penal, aveți dreptul, împreună cu avocatul dumneavoastră, să înaintați cereri la parchet în scopul de a vă asigura că cercetarea penală este efectuată cu minuțiozitate și în mod corect.

Aveți dreptul să solicitați următoarele:

 • efectuarea de cercetări suplimentare;
 • includerea în dosar a probelor noi, furnizate de dumneavoastră;
 • eliminarea din dosar a materialelor fără relevanță pentru cauză etc.

Aveți de asemenea dreptul de a solicita parchetului să înceteze urmărirea penală dacă, după părerea dumneavoastră, nu există temei pentru continuarea acesteia. În plus, puteți cere judecarea cauzei în cadrul unei proceduri simplificate prevăzute de lege (de exemplu, procedura de acord), fără desfășurarea întregului proces.

Cum se depun cererile?

Cererile se depun la parchet în scris în termen de 10 zile de la data analizării dosarului penal. În cazul în care cauza penală este extinsă și complexă, parchetul poate prelungi acest termen (articolul 225 din Codul de procedură penală intrat în vigoare la 1 septembrie 2011).

Cum se soluționează cererile?

Parchetul analizează cererile în termen de 10 zile. În cazul în care parchetul respinge cererea, se emite o hotărâre din care vi se trimite un exemplar. Dacă cererea dumneavoastră este respinsă în această etapă, puteți s-o formulați din nou în timpul procesului.

Când are loc punerea sub acuzare?

După ce ați analizat dosarul penal și după ce parchetul a soluționat cererile dumneavoastră, veți fi pus sub acuzare dacă parchetul este convins că există probe suficiente pentru a intenta un proces împotriva dumneavoastră.

Cum sunt prezentate acuzațiile?

Parchetul întocmește actul de acuzare. Acesta este un document care conține faptele care stau la baza acuzațiilor și probele care le susțin. Parchetul comunică actul de acuzare dumneavoastră, avocatului dumneavoastră și instanței.

Pot fi modificate acuzațiile înainte de proces?

Instanța poate să judece cauza numai pe baza actului de acuzare. Parchetul poate modifica acuzațiile sau poate adăuga altele, însă, în acest caz, trebuie să întocmească un nou act de acuzare.

Am fost judecat deja pentru aceleași acuzații într-un alt stat. Ce se întâmplă în această situație?

Dacă ați fost găsit vinovat pentru aceleași capete de acuzare într-un alt stat sau dacă procesul penal referitor la acuzațiile respective s-a încheiat, nu puteți fi învinuit din nou de aceeași infracțiune. În această situație, dacă a fost pus în mișcare procesul penal împotriva dumneavoastră în Estonia, acesta trebuie să fie oprit, fără ca dumneavoastră să fiți acuzat de săvârșirea infracțiunii.

Cauza mea poate fi soluționată printr-un acord?

După ce ați analizat dosarul penal, aveți dreptul să solicitați parchetului începerea procedurii de negociere. Dacă parchetul acceptă, acesta va începe negocierile cu dumneavoastră și cu avocatul care vă reprezintă cu privire la încadrarea juridică a faptei de care sunteți învinuit și la pedeapsa corespunzătoare faptei.

Dacă, în urma negocierilor, ajungeți la un acord, acesta va fi consemnat în scris și înaintat instanței pentru aprobare. Dacă instanța aprobă acordul, veți fi pedepsit pentru săvârșirea infracțiunii în conformitate cu acordul pe care l-ați încheiat.

Informații suplimentare pentru cetățenii străini (5)

Ce este mandatul de arestare european?

Mandatul de arestare european este o cerere formulată de un organ al unui stat membru al Uniunii Europene către un alt stat membru al Uniunii Europene privind reținerea, arestarea sau/și predarea unei anumite persoane pentru ca statul solicitant să poată continua un proces penal sau să încarcereze persoana respectivă.

Ce drepturi am dacă sunt reținut în temeiul unui mandat de arestare european?

Atunci când sunteți reținut, trebuie să vi se explice temeiul reținerii dumneavoastră și trebuie să fiți informat că puteți consimți să fiți extrădat într-un alt stat membru. Dacă consimțiți, nu vă puteți modifica decizia ulterior. Din momentul reținerii, beneficiați de asistență juridică gratuită și de serviciile unui interpret.

Cum se decide extrădarea mea către un alt stat membru?

Decizia de a fi sau nu predat unui alt stat membru este de competența instanței. Dumneavoastră, avocatul care vă reprezintă și procurorul veți fi prezenți la ședința de judecată. Instanța trebuie să vă ceară opinia cu privire la extrădare. Aceasta va pronunța apoi o hotărâre de aprobare sau de respingere a cererii de extrădare. Puteți ataca această hotărâre în termen de trei zile la instanța de al doilea grad de jurisdicție, iar aceasta soluționează calea de atac în termen de 10 zile, hotărârea sa fiind definitivă.

Cât de repede se hotărăște dacă voi fi extrădat într-un alt stat membru?

Dacă ați consimțit să fiți extrădat, trebuie să se emită o hotărâre în acest sens în termen de 10 zile. Dacă nu ați consimțit, hotărârea finală privind extrădarea sau refuzul extrădării trebuie pronunțată în termen de 60 de zile de la arestarea dumneavoastră. În cazuri extraordinare, termenul poate fi prelungit cu 30 de zile. Dacă hotărârea instanței privind extrădarea dumneavoastră a intrat în vigoare, trebuie să fiți trimis în statul solicitant în termen de 10 zile. Dacă nu sunteți extrădat în această perioadă, trebuie să fiți eliberat.

În ce circumstanțe pot fi extrădat într-un alt stat?

Dacă un alt stat a pus în mișcare un proces penal și a emis un mandat de arestare sau dacă o instanță din alt stat v-a condamnat la închisoare, statul respectiv poate solicita extrădarea dumneavoastră. Dacă Estonia a primit o cerere de extrădare din partea unui alt stat sau o cerere de arestare prin Interpol, puteți fi reținut și arestat pe parcursul desfășurării procedurii de extrădare. În această perioadă, puteți fi reținut în arest timp de maxim 1 an. Instanța hotărăște dacă dă curs sau nu cererii de extrădare.

Pot contacta ambasada țării mele atunci când sunt arestat?

Dacă sunteți cetățean străin, o copie de pe mandatul dumneavoastră de arestare este trimisă la Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Afacerilor Externe. Acesta informează ambasada sau serviciul consular al țării dumneavoastră cu privire la arestarea dumneavoastră. Aveți dreptul să solicitați o întrevedere cu reprezentantul consular al țării dumneavoastră.

Mi se va asigura un interpret dacă nu vorbesc limba locală?

Organul de cercetare și parchetul trebuie să vă asigure serviciile unui interpret. Acesta trebuie să fie prezent la toate actele procedurale la care participați. Interpretul are obligația să traducă exact și integral tot ceea ce este legat de actul procedural. Se oferă numai servicii de interpretare (nu și de traducere scrisă).

Puteți solicita traducerea scrisă a actului de acuzare în limba dumneavoastră maternă sau într-o altă limbă pe care o cunoașteți. Pentru alte documente din cadrul procesului penal nu se furnizează traducere scrisă.

Trebuie să fiu prezent în țară pe parcursul procesului penal? Pot părăsi țara?

Nu este necesar să vă aflați în țară pe parcursul procesului penal și puteți părăsi țara, însă aveți obligația să vă prezentați la organul de cercetare atunci când vi se solicită acest lucru, pentru a permite organului de cercetare să realizeze un act procedural. Organul de cercetare vă poate interzice să părăsiți locuința fără acordul său prealabil.

Dacă doriți să părăsiți locuința pe o perioadă mai mare de 24 de ore, aveți nevoie de acordul prealabil al organului de cercetare. Dacă nu vă prezentați la organul de cercetare atunci când sunteți chemat sau dacă încălcați interdicția de a vă părăsi domiciliul, puteți fi arestat.

Pot fi interogat dintr-o altă țară cu ajutorul telecomunicațiilor, de exemplu printr-o conexiune video?

Organul de cercetare poate să vă interogheze dintr-o altă țară, prin intermediul unei conexiuni video. Acest lucru se poate realiza numai cu consimțământul dumneavoastră.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală în limba engleză (nu conține toate modificările)

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

A tradução deste texto para português está em curso.

3 – Drepturile mele în instanță

Unde are loc procesul?

Toate cauzele penale sunt judecate în general de către Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanțele districtuale. În general, completul de judecată este format dintr-un singur judecător; în cauzele privind infracțiuni mai grave, completul de judecată este format dintr-un președinte și doi judecători consultanți (neprofesioniști).

Procesul este public?

Procesul se desfășoară în ședință publică.

Instanța poate dispune ca procesul să se desfășoare parțial sau integral cu ușile închise:

 • pentru a păstra secrete de stat sau secrete profesionale;
 • din motive etice sau pentru a proteja familia sau viața privată;
 • în interesul unui minor;
 • în interesul administrării justiției, inclusiv în cazurile în care un proces public ar putea pune în pericol siguranța instanței, a participanților la procedură și a martorilor.

Pot fi modificate acuzațiile în timpul procesului?

Înainte de încheierea ședinței de judecată, acuzarea poate modifica acuzațiile sau poate adăuga alte acuzații. În acest caz, aceasta trebuie să întocmească un nou act de acuzare. Acest lucru nu este necesar dacă acuzațiile sunt modificate în favoarea dumneavoastră. Dacă se modifică acuzațiile, aveți dreptul, împreună cu avocatul dumneavoastră, să solicitați amânarea procesului, astfel încât să vă puteți pregăti apărarea.

Ce se întâmplă dacă pledez vinovat pentru o parte din acuzații sau pentru toate acuzațiile în timpul procesului?

Mărturisirea dumneavoastră este considerată una dintre probele infracțiunii. Dacă pledați vinovat, acuzarea trebuie, inclusiv în acest caz, să vă dovedească vinovăția și cu alte probe.

Trebuie să fiu prezent la proces? Procesul se poate desfășura în absența mea?

Participarea la proces a inculpatului este obligatorie. În mod excepțional, procesul se poate desfășura în absența dumneavoastră în următoarele cazuri:

 • dacă ați perturbat derularea procesului, ați ignorat ordinele judecătorului și, din această cauză, ați fost scos din sala de judecată;
 • dacă vă aflați în afara granițelor Republicii Estonia și nu v-ați înfățișat în instanță și dacă judecarea cauzei în absența dumneavoastră este posibilă;
 • dacă, după ce ați fost interogat în instanță, vă aflați într-o situație care nu vă mai permite să participați la proces și dacă judecarea cauzei în absența dumneavoastră este posibilă.

Dacă locuiesc într-o altă țară, pot participa la proces prin conexiune video?

Instanța vă poate permite să participați la proces prin intermediul unei conexiuni video dacă este dificil să vă prezentați în fața instanței. Acest tip de participare este posibil numai cu acordul dumneavoastră.

Voi putea beneficia de traducere dacă nu înțeleg ce se întâmplă?

Dacă nu înțelegeți limba în care se desfășoară procesul, instanța trebuie să vă pună la dispoziție un interpret pe parcursul procesului. Se oferă numai servicii de interpretare (nu și de traducere scrisă).

Trebuie să fiu reprezentat de un avocat? Mi se va asigura un avocat?

Trebuie să fiți reprezentat de un avocat și, dacă nu aveți un avocat ales de dumneavoastră, Asociația Baroului din Estonia va numi un avocat care să vă reprezinte (consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 1).

Pot depune mărturie la proces? Trebuie să depun mărturie la proces?

Puteți să depuneți mărturie în cadrul procesului și să vă exprimați punctul de vedere cu privire la toate circumstanțele cauzei dumneavoastră. Nu aveți însă obligația să depuneți mărturie în cadrul procesului și aveți dreptul să păstrați tăcerea.

Ce se întâmplă dacă nu spun adevărul la proces?

Inculpatul nu are obligația să spună adevărul în instanță. Dacă nu spuneți adevărul, nu puteți fi pedepsit pentru aceasta. Dacă, pe parcursul procesului, se dovedește că ați mințit în instanță, se poate considera că întreaga dumneavoastră mărturie (inclusiv partea adevărată) nu prezintă încredere. În acest caz, mărturia dumneavoastră nu este considerată probă.

Pot contesta probele aduse împotriva mea?

Aveți dreptul să contestați în instanță probele aduse împotriva dumneavoastră. Probele nu pot fi folosite în instanță dacă au fost obținute cu încălcarea dispozițiilor legale. Aveți dreptul să contestați fiabilitatea probelor, precum și admisibilitatea lor conform legii.

Împreună cu avocatul dumneavoastră, puteți contesta probele verbal și în scris în fiecare etapă a procedurii, până la încheierea procesului.

Ce fel de probe pot aduce în favoarea mea?

Aveți dreptul să prezentați instanței toate probele care sunt relevante pentru cauză și care au fost obținute pe căi legale.

Ce condiții trebuie respectate pentru aducerea de noi probe?

În general, pentru a aduce noi probe, trebuie să depuneți o cerere în acest sens după analizarea dosarului penal sau cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de ședința de judecată preliminară. Cu toate acestea, aveți de asemenea posibilitatea să aduceți noi probe în cadrul procesului dacă, din motive întemeiate, nu ați putut să le prezentați mai devreme.

Pot apela la un detectiv privat pentru a strânge probe?

Aveți dreptul să folosiți serviciile unui detectiv privat pentru a strânge probe. Probele identificate de către detectivul privat sunt admisibile în instanță dacă acesta le-a obținut fără să încalce legea.

Pot solicita citarea unor persoane care să depună mărturie în favoarea mea?

Aveți dreptul să solicitați ca anumite persoane, care dețin informații importante, necesare pentru soluționarea cauzei, să fie citate pentru a depune mărturie în instanță.

Putem, eu sau avocatul meu, să adresăm întrebări celorlalți martori? Poate avocatul meu să conteste declarațiile acestora?

Împreună cu avocatul dumneavoastră, aveți dreptul să adresați întrebări tuturor martorilor. Aveți dreptul să vă exprimați opinia cu privire la relevanța și veridicitatea declarației martorilor. Aveți dreptul să aduceți probe care contrazic declarațiile martorilor sau care pun la îndoială fiabilitatea acestora.

Se va ține seama de cazierul meu?

În instanță, se pot lua în considerare numai informațiile referitoare la infracțiunile anterioare care sunt înscrise în Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul privind pedepsele și care nu au fost șterse din cazierul dumneavoastră (o infracțiune este ștearsă din cazier după 1-15 ani de la executarea pedepsei, în funcție de gravitatea infracțiunii).

Se poate ține seama, de asemenea, de informații furnizate de alte state referitoare la antecedentele dumneavoastră penale. Infracțiunile de care se va ține seama în instanță trebuie menționate în actul de acuzare. Pentru anumite infracțiuni, săvârșirea unei infracțiuni similare în trecut poate determina stabilirea unei pedepse mai severe.

Care sunt rezultatele posibile ale procesului?

După ședința de judecată, instanța fie vă achită, fie vă condamnă. Sunteți achitat dacă, pe parcursul procesului, nu se dovedește că a fost comisă o infracțiune sau că dumneavoastră sunteți făptașul. De asemenea, sunteți achitat dacă parchetul renunță la acuzații. Dacă se dovedește în instanță că dumneavoastră sunteți autorul infracțiunii, sunteți condamnat.

Dacă sunteți găsit vinovat, instanța stabilește o pedeapsă conform legii. Puteți primi următoarele pedepse:

 • o amendă, care poate fi o sumă echivalentă cu venitul mediu zilnic pe care îl realizați înmulțit cu 30 până la 500;
 • privare de libertate între 30 zile și 20 de ani sau închisoare pe viață.

Dacă sunteți de acord, instanța poate înlocui pedeapsa cu închisoarea cu muncă în folosul comunității.

În anumite situații, instanța poate hotărî, de asemenea, să vă elibereze condiționat. În acest caz, nu trebuie să executați pedeapsa inițială sau trebuie să executați numai o parte din aceasta, cu condiția să nu săvârșiți alte infracțiuni pe perioada probațiunii. Perioada de probațiune este de 3 până la 5 ani.

Pe lângă pedeapsa principală, instanța poate stabili pedepse suplimentare, de exemplu interdicția de a efectua anumite activități sau expulzarea din Estonia. De asemenea, bunurile aflate în legătură cu infracțiunea pot fi confiscate.

Care este rolul victimei pe parcursul procesului?

Victima are dreptul să participe la proces, să depună mărturie și să aducă probe, să solicite despăgubiri pentru prejudiciile provocate de infracțiune și să-și exprime opinia cu privire la pedeapsa propusă de acuzare.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală în limba engleză (nu conține toate modificările)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul penal

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul penal în limba engleză (nu conține toate modificările)

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

A tradução deste texto para português está em curso.

4 – Drepturile mele după pronunțarea hotărârii de către instanță

Pot ataca hotărârea?

Aveți dreptul să atacați hotărârea. Puteți contesta atât condamnarea, cât și pedeapsa. Aveți dreptul să atacați hotărârea în integralitatea sa sau numai o parte din aceasta.

Cum pot ataca hotărârea?

Trebuie să informați instanța care v-a condamnat că doriți să atacați hotărârea, în scris, în termen de 7 zile de la data la care hotărârea judecătorească a fost făcută publică. Puteți face aceasta și prin fax.

Calea de atac se introduce la instanța care a pronunțat hotărârea în termen de 15 zile de la data la care vi s-a adus la cunoștință hotărârea. Cererea privind calea de atac se face în scris și se trimite instanței prin poștă sau prin fax. Cererea făcută de procuror sau de avocat se poate trimite instanței și prin e-mail.

Instanța care a pronunțat hotărârea înaintează calea de atac și dosarul cauzei penale Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanței de al doilea grad de jurisdicție.

Ce se întâmplă dacă atac hotărârea?

Dacă atacați hotărârea inițială, aceasta nu va fi executată până la pronunțarea hotărârii instanței de al doilea grad de jurisdicție. Dacă ați fost reținut în arest preventiv înainte de pronunțarea hotărârii sau după aceasta, nu veți fi eliberat pentru că ați atacat hotărârea. Puteți rămâne în arest până la soluționarea căii de atac. Nu există un termen stabilit prin lege pentru audierea căii de atac, însă aceasta trebuie să fie efectuată într-un termen rezonabil.

Pot prezenta noi probe în cadrul căii de atac? În ce condiții?

Aveți dreptul să aduceți noi probe în cadrul căii de atac, dacă există motive întemeiate pentru care nu ați prezentat probele respective mai devreme.

Ce se întâmplă la audierea căii de atac?

La ședința de judecată din cadrul instanței de al doilea grad de jurisdicție, se vor analiza aspectele prezentate în calea de atac. Dacă nu vă înfățișați, instanța de al doilea grad de jurisdicție poate soluționa calea de atac în absența dumneavoastră. După analizarea căii de atac, aceasta poate:

 • să respingă calea de atac;
 • să modifice hotărârea pronunțată în primă instanță și să pronunțe o nouă hotărâre;
 • să anuleze hotărârea pronunțată în primă instanță și să încheie procedura penală;
 • să anuleze hotărârea pronunțată în primă instanță și să trimită cauza înapoi pentru a fi rejudecată.

Pot introduce o altă cale de atac dacă prima este respinsă?

Puteți introduce un „recurs în casație” împotriva hotărârii pronunțate în a doua instanță la Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Supremă. Acesta nu poate fi introdus decât prin intermediul unui avocat.

Dacă doriți să introduceți un „recurs în casație”, trebuie să informați instanța de al doilea grad de jurisdicție în acest sens în termen de 7 zile de la data la care hotărârea privind calea de atac a fost făcută publică.

„Recursul în casație” trebuie să fie introdus în termen de 30 de zile de la data la care ați luat cunoștință de hotărârea instanței de al doilea grad de jurisdicție. „Recursul în casație” este înaintat la Curtea Supremă prin intermediul instanței de al doilea grad de jurisdicție care a pronunțat hotărârea atacată.

Instanța Supremă are dreptul să decidă dacă primește „recursul în casație”. Dacă aceasta respinge „procedura în casație”, nu se oferă nicio justificare în acest sens.

Când devine definitivă condamnarea?

Condamnarea devine definitivă atunci când hotărârea judecătorească devine executorie, mai precis atunci când termenul de introducere a unei căi de atac sau a unui recurs în casație a expirat. În cazul recursului în casație, hotărârea devine executorie atunci când Curtea Supremă respingere procedura de casație sau soluționează cauza.

În cazul în care calea de atac are câștig de cauză, este înregistrată condamnarea?

Condamnarea este consemnată în Registrul privind pedepsele numai dacă hotărârea este executorie. În cazul în care Curtea Supremă anulează hotărârea instanței care v-a condamnat, condamnarea nu este consemnată în Registrul privind pedepsele.

Dacă prima hotărâre a fost eronată, primesc despăgubiri?

Aveți dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul suferit dacă ați fost privat de libertate în mod nejustificat. Puteți solicita despăgubiri în scris Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului de Finanțe în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii judecătorești de achitare sau de încheiere a procedurii penale.

Cuantumul despăgubirilor este fix și este echivalent cu venitul minim zilnic în vigoare în Republica Estonia înmulțit cu 7 pentru fiecare zi petrecută în arest. În plus, aveți dreptul să solicitați statului să vă ramburseze suma pe care ați plătit-o pentru serviciile avocatului care v-a reprezentat.

Sunt cetățean străin. Pot fi repatriat după proces?

Dacă sunteți cetățean străin rezident legal în Estonia și ați fost condamnat la închisoare pentru o infracțiune internațională, instanța poate decide, ca pedeapsă suplimentară, să vă expulzeze din Estonia și să vă interzică să intrați pe teritoriul eston timp de 10 ani. Având în vedere că expulzarea este o pedeapsă, aveți dreptul să o atacați.

Dacă nu locuiți legal în Estonia, sunteți expulzat în mod automat, nemaifiind necesară o hotărâre judecătorească în acest sens. Aveți dreptul să vă opuneți expulzării prin depunerea unei plângeri la Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstanța Administrativă. Plângerea depusă nu va determina amânarea expulzării pe durata derulării acțiunii în instanță.

Am fost condamnat; mi se poate intenta un nou proces pentru aceleași acuzații?

Dacă ați fost condamnat, nu vi se poate intenta un nou proces pentru aceleași acuzații.

Vor fi înregistrate informațiile referitoare la condamnarea mea și cum vor fi acestea stocate?

Informațiile referitoare la condamnare sunt consemnate în Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul privind pedepsele. Acest registru este deținut de Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției și administrat de către Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul pentru registre și sisteme de informații. Informațiile din registru sunt publice, cu excepția unor cazuri prevăzute de lege.

Informațiile pot fi transmise organelor publice din alte state dacă acest lucru este reglementat prin acorduri internaționale. Informațiile referitoare la pedeapsa dumneavoastră sunt stocate fără să vi se ceară consimțământul în acest sens. Informațiile sunt șterse după expirarea termenului prevăzut de lege (1-15 ani de la executarea pedepsei, în funcție de gravitatea infracțiunii).

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală în limba engleză (nu conține toate modificările)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea referitoare la Registrul privind pedepsele

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea referitoare la Registrul privind pedepsele în limba engleză (nu conține toate modificările)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind despăgubirile pentru prejudiciile cauzate persoanelor de către stat prin privarea necuvenită de libertate

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind despăgubirile pentru prejudiciile cauzate persoanelor de către stat prin privarea necuvenită de libertate în limba engleză (nu conține toate modificările)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind obligația de a părăsi teritoriul țării și interdicția de a intra pe teritoriul țării

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind obligația de a părăsi teritoriul țării și interdicția de a intra pe teritoriul țării în limba engleză (nu conține toate modificările)

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

O texto desta página na língua original estónio foi recentemente alterado. A tradução deste texto para português está em curso.

5 – Contravențiile rutiere

Cum sunt soluționate contravențiile rutiere minore?

Sancțiunile pentru depășirea vitezei legale și pentru încălcarea normelor legate de parcare sau a altor norme ale Codului rutier sunt stabilite prin procedura aplicabilă contravențiilor.

Procedura privind delictele este aplicată de către Linkul se deschide într-o fereastră nouăpoliție fie în locul în care este constatată contravenția, fie la secția de poliție.

Nu este obligatoriu să fiți pedepsit pe loc. În schimb, puteți primi un avertisment sau o amendă de avertizare (până la 15€). Este de asemenea posibil să se ia o decizie la fața locului, în cadrul unei proceduri simplificate, și să vi se impună plata unei amenzi de până la 400€. Procedura simplificată – adică la fața locului - se poate derula numai cu acordul dumneavoastră. Declarația dumneavoastră privind contravenția va fi înregistrată pe suport audio sau video.

Dacă depășiți viteza legală și sunteți surprins de un sistem video de monitorizare a traficului, proprietarul sau utilizatorul înregistrat al vehiculului poate fi sancționat cu o amendă preventivă. Valoarea maximă a amenzii preventive este de 190€. Avizul de amendă vă este trimis prin poștă. Dacă nu sunteți de acord cu acesta, îl puteți contesta în termen de 30 de zile de la primire. Plângerea trebuie depusă la secția de poliție care v-a trimis avizul de amendă. Atunci când proprietarul unui autovehicul contestă amenda pe motiv că autovehiculul a fost folosit de altcineva, acesta trebuie să indice în contestație numele și prenumele persoanei care a utilizat autovehiculul la ora indicată în actul de constatare a contravenției, precum și adresa, numărul de permis de conducere și data nașterii sau codul național de identificare.

Dacă nu sunteți de acord cu poliția în ceea ce privește presupusa contravenție, aveți dreptul să vă opuneți aplicării procedurii la fața locului. În acest caz, poliția pregătește documentele privind contravenția la fața locului, însă sancțiunea nu este stabilită imediat.

Documentele sunt trimise la secția de poliție, iar agenții acesteia trebuie să strângă probe privind contravenția. Dacă sunteți interogat, puteți să păstrați tăcerea. Aveți dreptul să fiți asistat de un avocat și de un interpret. Aveți de asemenea dreptul să analizați materialele colectate pe parcursul aplicării procedurii privind contravențiile și să vă opuneți învinuirilor.

Puteți înainta o cale de atac în termen de 15 zile de la primirea raportului privind contravenția. Veți fi informat când puteți obține o copie a deciziei de la secția de poliție. Pentru a primi această copie, dumneavoastră sau avocatul care vă reprezintă trebuie să vă deplasați la secția de poliție, deoarece deciziile nu se trimit prin poștă.

Contravențiile rutiere se sancționează cu amenda maximă de 1200€. Pentru o contravenție rutieră gravă, puteți fi arestat pentru o perioadă de până la 30 de zile. Hotărârea de arestare poate fi pronunțată doar de o instanță. De asemenea, este posibil să vi se interzică să conduceți vehicule pentru o perioadă de până la 2 ani.

Dacă nu sunteți de acord cu decizia poliției, aveți dreptul să depuneți o plângere la Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanța districtuală în termen de 15 zile de la data pronunțării hotărârii.

Și cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene pot fi sancționați pentru săvârșirea de contravenții rutiere.

Vor fi delictele consemnate în cazierul meu?

Sancțiunile impuse pentru săvârșirea de contravenții rutiere sunt consemnate în Registrul privind pedepsele, cu excepția informațiilor privind amenzile preventive. Informațiile referitoare la sancțiuni sunt șterse din registru și sunt arhivate la un după ce amenda a fost plătită, pedeapsa cu închisoarea – executată, munca în folosul comunității – prestată sau permisul de conducere – retras, în cazul în care retragerea permisului de conducere constituie sancțiunea principală.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea rutieră

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea rutieră în limba engleză (nu conține toate modificările)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură privind delictele

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură privind delictele în limba engleză (nu conține toate modificările)

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.