1 - Jogi tanácsadás igénybevétele

Nagyon fontos, hogy független jogi tanácsadást vegyen igénybe, ha valamilyen módon érintett a büntetőeljárásban. Az ismertetők tájékoztatást adnak arról, hogy ön mikor és milyen körülmények között jogosult ügyvéd általi képviseletre, valamint hogy mit tesz az ügyvéd az ön érdekében. Ez az általános ismertető útmutatást nyújt arról, hogyan találhat ügyvédet, és hogyan fedezhetők az ügyvédi költségek, ha ön nem tudja ezeket megfizetni.

Ügyvédkeresés

Ha ügyvédre van szüksége, és nincs előzetes letartóztatásban, kapcsolatba léphet az A link új ablakot nyit megAthéni Ügyvédi Kamarával, vagy annak a régiónak az ügyvédi kamarájával, ahol a tárgyalására sor fog kerülni (pl. A link új ablakot nyit megTheszaloníki Ügyvédi Kamara, A link új ablakot nyit megPireuszi Ügyvédi Kamara, A link új ablakot nyit megHeraklioni Ügyvédi Kamara stb.).

Ha ügyvédre van szüksége, és előzetes letartóztatásban van, megkérheti a rendőrséget vagy a büntetés-végrehajtási hatóságot, hogy segítsenek önnek ügyvédet találni, vagy irányítsák önt a fenti ügyvédi kamarákhoz.

Az ügyvédi költségek megtérítése

Ha alacsony a jövedelme, költségmentességben részesülhet. A költségmentesség abból áll, hogy kirendelnek egy ügyvédet, aki képviseli önt. A kirendelés a tárgyalás végéig vagy az ugyanolyan szintű bíróságok előtti eljárás végéig, valamint a határozat elleni fellebbezésre vonatkozóan érvényes.

Ügyvéd kirendelhető:

 • bizonyos konkrétan meghatározott szabályszegések esetén a vádak szövegezése és benyújtása során,
 • a bűnügyi nyomozási szakaszban és az ügy tárgyalása során, ha a kérdéses bűncselekmény bűntett,
 • az ügy tárgyalása során a háromtagú vétségi bíróság által tárgyalt vétségek esetében, amelyekre vonatkozóan a minimális büntetés hat hónapi szabadságvesztés,
 • azért, hogy fellebbezést nyújtson be és képviselje önt a fellebbezési tárgyaláson a másodfokú bíróság előtt, ha önt az elsőfokú bíróság legalább hat hónapi szabadságvesztésre ítélte,
 • azért, hogy fellebbezést nyújtson be jogkérdésben, ha önt legalább egyévi szabadságvesztésre ítélték,
 • azért, hogy újratárgyalást kérjen, ha önt legalább hat hónapi szabadságvesztésre ítélték.

Ön akkor is jogosult költségmentességre, ha jövedelme nem kifejezetten alacsony, amennyiben igazolni tudja, hogy az ön állandó lakóhelye szerinti tagállambeli és a görögországi megélhetési költségek közötti különbség miatt nem képes megfizetni a jogi eljárással kapcsolatos kiadásokat.

Ahhoz, hogy költségmentességben részesüljön és ügyvédet rendeljenek ki önnek, kérelmet kell benyújtania az ügyét tárgyaló vagy a fellebbezését, illetve újratárgyalási kérelmét elbíráló bírósághoz.

Ezt a kérelmet 15 nappal a tárgyalás vagy a költségmentességi kérelmével érintett cselekmény előtt kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a tárgyalás vagy cselekmény tárgyának tömör leírását, az ön költségmentességre való jogosultságának bizonyítékait, valamint az ön pénzügyi helyzetével kapcsolatos minden szükséges dokumentumot (részletesebben lásd: 3226/4-2-2004 törvény, Kormányzati Közlöny Α’ 24/2004).

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megÜgyvédi kamarák listája

Utolsó frissítés: 17/11/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

2 - Jogaim bűncselekmény miatt folytatott nyomozás során és az ügy bíróság elé utalását megelőzően

Mi a nyomozás célja?

A cél bizonyítékok gyűjtése és megőrzése, valamint a bűncselekmény helyszínén maradt nyomok begyűjtése.

Melyek a nyomozás szakaszai?

Előzetes vizsgálat / előzetes bűnügyi nyomozás / bűnügyi nyomozás:

Az előzetes vizsgálat útján az ügyész megállapítja, hogy megalapozott-e a gyanúsítás, és hogy milyen valószínűséggel követtek el bűncselekményt.

Előzetes bűnügyi nyomozásra főként olyan esetekben kerül sor, amikor a gyanúsítottat tetten érték a büntetendő cselekmény elkövetésekor, vagy ha a késedelem közvetlen kockázatot eredményezne.

Bűnügyi nyomozást csak súlyosabb bűncselekmények esetén végeznek.

Őrizetbe vétel – korlátozó intézkedések – előzetes letartóztatás:

Ha a gyanúsítottat tetten érték a bűncselekmény elkövetése közben, vagy legfeljebb egy nappal az elkövetés után veszik őrizetbe, akkor elfogatóparancs nélkül őrizetbe lehet venni.

Ha a gyanúsítottat nem érték tetten, szükség van az elfogatóparancsra.

Az őrizetbe vett személyt 24 órán belül állítják az ügyész elé.

Korlátozó intézkedéseket (pl. óvadék, a terhelt azon kötelezettsége, hogy rendszeres időközönként jelenjen meg egy rendőrőrsön, az ország elhagyásának tilalma) annak érdekében vezetnek be, hogy megakadályozzák további büntetendő cselekmények elkövetését, és biztosítsák, hogy a terhelt megjelenjen a rendőrségi kihallgatáson és a bíróságon.

Előzetes letartóztatás: Ha a fent említett korlátozások nem elegendőek, súlyosabb bűncselekmények esetén a gyanúsítottat előzetes letartóztatásba lehet helyezni. Az ilyen letartóztatás súlyosabb bűntettek esetén legfeljebb 18 hónapig, kevésbé súlyos bűntettek esetén legfeljebb 12 hónapig, gondatlanságból elkövetett, ismételt emberölés esetén pedig legfeljebb 6 hónapig tarthat. Ezt az időszakot büntetés-végrehajtási intézetben kell letölteni.

Eljárás a vádtanácsok előtt

Ön a következő okból fordulhat ezekhez a tanácsokhoz: hogy szüntessék meg a korlátozó intézkedéseket vagy az előzetes letartóztatást, illetve hogy panaszt tegyen a tárgyalás előtti szakaszban történt valamely szabálytalanság miatt.

Ki felelős e szakaszok lefolytatásáért?

Az előzetes vizsgálatot a nyomozók és az ügyész végzik.

Az előzetes bűnügyi nyomozást a fent említett személyek folytatják le, ideértve a nyomozási bírót. A bűnügyi nyomozást vagy a kihallgatást egyedül a nyomozási bíró végzi.

Őrizetbe vételt a vádtanács vagy a nyomozási bíró rendel el. Olyan esetekben, ahol a gyanúsítottat tetten érik a bűncselekmény elkövetése közben, az érintett nyomozók és rendőrtisztek kötelesek, valamennyi állampolgár pedig jogosult elfogni az elkövetőt. A személyi szabadság korlátozását és az előzetes letartóztatást a nyomozási bíró az ügyész beleegyezésével, vagy a vádtanács önállóan rendeli el.

A vádtanácsok előtti eljárásokat háromtagú bírói tanácsok bonyolítják le, az ügyész jelenlétében.

Jogaim a nyomozás során

A nyomozás során az önt megillető jogokra vonatkozó részletesebb információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra.

Előzetes vizsgálat, előzetes bűnügyi nyomozás, bűnügyi nyomozás (1)

Mi a célja ezeknek az eljárásoknak?

Az előzetes vizsgálat célja, hogy az ügyész megállapítsa, megalapozott-e a gyanúsítás, és döntsön a büntetőeljárás megindításáról.

Előzetes bűnügyi nyomozást olyan esetekben végeznek, amelyekben a gyanúsítottat tetten érték, vagy a késedelem közvetlen kockázatot eredményezne (pl. hogy lábnyomok vagy ujjlenyomatok tűnnek el, stb.)

Bűnügyi nyomozást csak bűntettek vagy súlyosabb vétségek esetén folytatnak. Az előzetes bűnügyi nyomozás és a bűnügyi nyomozás célja a bizonyítékok meghatározása, összegyűjtése és megőrzése, valamint a bűncselekmény nyomainak begyűjtése.

Ki a felelős ebben a szakaszban?

Az előzetes vizsgálatot a nyomozók és az ügyész folytatják le.

Az előzetes bűnügyi nyomozást a fent említett személyek és a nyomozási bíró végzi.

A bűnügyi nyomozást kizárólag a nyomozási bíró vezeti le.

Az előzetes vizsgálatot és az előzetes nyomozást a vétségi bíróság ügyésze, a bűnügyi nyomozást pedig a fellebbviteli bíróság ügyésze felügyeli.

Van valamilyen betartandó határidő?

Az előzetes vizsgálat 4–8 hónapig tart. A bűnügyi nyomozás legfeljebb 18 hónapot vesz igénybe. Ha kiegészítő nyomozást végeznek, az 3–5 hónapig tart.

A nagyobb városokban ezeket a határidőket meghosszabbíthatják. A határidők elmulasztásának nincsenek jogkövetkezményei.

Legalább 48 óra áll a rendelkezésére, hogy az előzetes vizsgálat során magyarázatot adjon, illetve az előzetes nyomozás és a nyomozás során bűnösnek vagy ártatlannak vallja magát. Ez a határidő meghosszabbítható.

Nincsenek szankciók abban az esetben, ha az előbbi két eljárás tekintetében ön nem tartja be ezt a határidőt. Ha azonban ön nem tartja be a megállapított határidőt, bűnügyi nyomozás során a nyomozási bírónak joga van parancsot kiadni abból a célból, hogy a terheltet kényszerrel állítsák bíróság elé, és/vagy kiadhat elfogatóparancsot is.

Milyen tájékoztatást kapok arról, hogy mi történik?

Amint megidézik önt, hogy részt vegyen a fent felvázolt eljárásokban, önnek joga van a következőket tenni:

 • saját költségére fénymásolatot kérhet a nyomozótól valamennyi fontos jogi iratról, ideértve a gyanúsítás leírását is,
 • legalább 48 órás határidőt kérhet, és
 • megbízhat ügyvédet.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Igen. A tolmács lefordítja az ön vallomását a nyomozóknak, valamint az ő kérdéseiket is.

Melyik szakaszban beszélhetek ügyvéddel?

Amint megjelenik egy nyomozó előtt, kérheti, hogy értesítsék az ügyvédjét, vagy engedélyezzék önnek, hogy felhívja őt. Joga van ahhoz is, hogy megtagadja a vallomástételt, amíg meg nem érkezik az ügyvédje.

A hatóságok csak az ön kihallgatásának idejére kötelesek biztosítani, hogy álljon rendelkezésre tolmács. A fennmaradó időre vonatkozóan az ügyvédjével együtt kell intézkednie, ha szüksége van arra, hogy rendelkezésére álljon tolmács.

Kötelező ügyvédet fogadnom? Megválaszthatom az ügyvédemet?

Csak bűntettek esetén kötelező. Szabadon választhat ügyvédet. Ha azonban bűntettet érintő ügyben nincs ügyvédje, a nyomozási bíró kijelöl önnek egyet a nyomozás során.

Kérnek tőlem információkat? Szolgáltassak információkat?

Kérdéseket tehetnek fel önnek a gyanúsítással kapcsolatban. Önt megilleti a részleges vagy teljes hallgatás joga, valamint joga van ahhoz, hogy ne mondjon olyan dolgot, ami terhelő lenne önre nézve. Megtagadhatja a választ minden olyan kérdésre, amely hátrányos lehet az ügyére nézve.

Kapcsolatba léphetek valamelyik családtagommal vagy barátommal?

Joga van telefonon beszélni a családjával vagy a barátaival. Engedélyezett a családtagok és kivételes esetben a barátok általi látogatás.

Kérhetek orvosi segítséget, ha szükségem van rá?

Ha egészségügyi problémája van, kérheti, hogy vizsgálja meg orvos.

Kapcsolatba léphetek a származási országom nagykövetségével?

Igen, jogosult erre.

Más országból származom. Jelen kell lennem a nyomozás során?

Nem kötelező.

Részt vehetek videokapcsolat útján?

Görögországban a jog nem rendelkezik a videokapcsolat útján való részvételről.

Visszaküldhetnek a származási országomba?

Ebben a szakaszban nem utasíthatják ki önt.

Milyen körülmények között helyezhetnek előzetes letartóztatásba vagy bocsáthatnak szabadon?

Akkor tartják előzetes letartóztatásban, ha meggyőző jelek utalnak arra, hogy súlyos büntetendő cselekményeket követett el, és

 • nincs ismert görögországi lakcíme,
 • lépéseket tett az ország elhagyása érdekében,
 • korábban már megszökött az igazságszolgáltatás elől,
 • korábban már elítélték büntetés-végrehajtási intézetből való szökés, fogvatartott szökésének segítése vagy lakóhelyre vonatkozó korlátozások megszegése miatt, valamint ha
 • okkal feltételezhető, hogy szándékában áll megszökni,
 • korábban már elítélték, ami valószínűsíti, hogy ön további bűncselekményeket követ el.

Lehetséges az is, hogy korlátozó feltételeket határoznak meg önre, vagy szabadon bocsátják.

Milyen jogaim/kötelezettségeim vannak?

Jogában áll időt szánni a bírósági ügyiratok tanulmányozására, és jogában áll kijelölni legfeljebb két ügyvédet. Személyesen kell megjelennie a nyomozás során, mert az ügyvédje jelenléte önmagában nem elég.

Ha a nyomozási bíró úgy dönt, hogy önt ideiglenesen előzetes letartóztatásba kell helyezni, akkor ön öt napon belül fellebbezhet a vádtanácshoz. Fellebbezhet magához a nyomozási bíróhoz vagy a vádtanácshoz abból a célból is, hogy az előzetes letartóztatást elrendelő határozatot semmisítsék meg vagy váltsák fel más korlátozásokkal.

Elhagyhatom az országot a nyomozás során?

Igen, ha nem határoztak meg olyan feltételt, amely megtiltaná ezt önnek.

Átkutatás, ujjlenyomatok és DNS

A jogaira vonatkozó további információkat itt talál: Átkutatások, ujjlenyomatok és DNS (4).

Fellebbezhetek?

Ha a tárgyalást megelőző eljárás részeként érvénytelen cselekményre került sor, akkor megsemmisítésért és a tárgyalás előtti eljárás megismétléséért fellebbezhet a vádtanácshoz.

Vallhatom magam bűnösnek valamennyi vádpontban vagy egyes vádpontokban a tárgyalás előtt?

A tárgyalás előtt bármikor beismerheti a bűnösségét. Vissza is vonhatja a bűnösség beismerését. A bíróság minden esetben szabadon mérlegelheti az ön beismerését.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalás előtt?

A vádak nem változhatnak. Csak pontosabb megszövegezésükre van lehetőség. Új vádak nem hozhatók fel.

Vádolhatnak olyan büntetendő cselekménnyel, amellyel egy másik tagállamban már megvádoltak?

Vádolhatják, ha görög állampolgárral szemben követte el a cselekményt külföldön, és a cselekmény a görög jog szerint bűntettnek vagy vétségnek minősül. Súlyos bűncselekmények esetében a görög törvények alkalmazandók mindenkire, függetlenül a bűncselekmény helyszínén hatályos jogszabályoktól.

Tájékoztatnak azokról a tanúkról, akik ellenem vallottak?

Ön jogosult ilyen információkra, mivel megkaphatja a bírósági aktában szereplő valamennyi iratot, amelyeknek részét képezik a tanúvallomások is. Ezeket az információkat a védekezésének előterjesztése előtt és azt követően is közölhetik önnel.

Tájékoztatnak az ellenem szóló egyéb bizonyítékokról?

A nyomozó köteles átadni önnek a bírósági akta fénymásolatát, és megmutatni önnek minden vonatkozó anyagot, mielőtt ön megteszi saját vallomását.

Felszólítanak a büntetett előéletemre vonatkozó adatok szolgáltatására?

A bűnügyi nyomozási szakaszban a nyomozási bíró minden esetben megkapja az ön büntetett előéletére vonatkozó információkat.

Őrizetbe vétel / a szabadságra vonatkozó korlátozások / előzetes letartóztatás (2)

Miért hoznak ilyen intézkedéseket?

Ha az elkövetőt bűncselekmény elkövetése közben tetten érték, őrizetbe vételének célja annak biztosítása, hogy az igazságszolgáltatás elé állítsák. Másfajta őrizetbe vétel, előzetes letartóztatás és a mozgás szabadságára vonatkozó feltételek meghatározása esetén a cél annak biztosítása, hogy a terhelt megjelenjen a nyomozási és bírósági hatóságok előtt.

Ki a felelős?

Az őrizetbe vételt a vádtanács vagy a nyomozási bíró rendeli el. Az előzetes letartóztatást és a korlátozó feltételek meghatározását is ezek a személyek rendelik el. Ha az elkövetőt tetten érik a bűncselekmények elkövetése közben, az őrizetbe vételt a nyomozók vagy rendőrtisztek hajthatják végre.

Vannak határidők?

Ha önt őrizetbe vették, 24 órán belül az ügyész elé kell állítani. E határidő elmulasztásának nincsenek önt is érintő következményei. Minden olyan feltételre is vonatkozik határidő, amely szerint önnek rendszeres időközönként jelentkeznie kell a rendőrségnél. Ha nem tartja be ezt a határidőt, a jelentkezési kötelezettséget előzetes letartóztatás válthatja fel.

Milyen tájékoztatást kapok arról, hogy mi történik?

Ha önt tetten érik egy bűncselekmény elkövetése közben, őrizetbe vételekor a rendőrtiszteknek közölniük kell önnel, miért vették őrizetbe. Ha a nyomozási bíró elé állítják, teljes körűen tájékoztatják az ön elleni vádakkal kapcsolatban. Ugyanez alkalmazandó a szabadságát korlátozó feltételeket meghatározása, valamint előzetes letartóztatás esetén is.

Mielőtt bármilyen döntést hoznának ezekben a kérdésekben, önnek meg kell kapnia valamennyi vonatkozó jogi dokumentumot a nyomozási bírótól.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Ha nem beszéli a nyelvet, ezt azonnal tudatnia kell, és tolmácsot kell kérnie. A tolmács lefordít mindent, amit ön mond, valamint az önnek feltett összes kérdést és az önnek megmutatott iratokat is.

Melyik szakaszban beszélhetek ügyvéddel?

Ha őrizetbe veszik, kérheti, hogy azonnal értesítsék az ügyvédjét, vagy hogy tegyék lehetővé önnek, hogy lebonyolítson egy telefonhívást. Joga van továbbá ahhoz is, hogy megtagadja a kérdések megválaszolását, ha az ügyvéd nem jelenik meg.

Ha nem ismer ügyvédet, kapcsolatba léphet országának nagykövetségével vagy a helyi ügyvédi kamarával. Önnek kell gondoskodnia tolmácsról ahhoz, hogy kommunikálni tudjon az ügyvédjével; ez nem a nyomozó hatóságok feladata. A mozgását korlátozó feltételek meghatározása vagy előzetes letartóztatás esetén először beszéljen az ügyvédjével. Ő nyilatkozatokat tesz az ön nevében és jelen lesz a bűnügyi nyomozás során.

Ügyvédnek kell képviselnie engem? Megválaszthatom az ügyvédemet?

Csak bűntettek esetén kötelező. Joga van ahhoz, hogy megválassza az ügyvédjét. Bűntett esetében, ha nincs ügyvédje, a nyomozás során kérésére kijelölnek önnek egyet.

Kérhetnek tőlem bármilyen formában információkat? Kötelező szolgáltatnom a kért információkat?

Kérdéseket tesznek fel önnek a gyanúsítással kapcsolatban. Megtagadhatja a választ minden olyan kérdésben, amely hátrányos lehet az ügyére nézve.

Kapcsolatba léphetek valamelyik családtagommal vagy barátommal?

Jogosult engedélyt kérni a nyomozóktól, hogy kapcsolatba lépjen velük.

Kérhetek orvosi segítséget, ha szükségem van rá?

Igen, ha egészségügyi problémái vannak.

Kapcsolatba léphetek országom nagykövetségével, ha más ország polgára vagyok?

Igen, jogosult erre.

Más országból származom. Jelen kell lennem a nyomozás során?

Nem kötelező, kivéve akkor, ha motozásra van szükség.

Részt vehetek videokapcsolat útján?

A videokapcsolatnak a büntetendő cselekményekkel kapcsolatos nyomozások során történő használata a még nem szerepel a jogszabályokban.

Visszaküldhetnek a származási országomba?

Ebben a szakaszban nem utasíthatják ki önt.

Milyen feltételekkel helyezhetnek előzetes letartóztatásba vagy bocsáthatnak szabadon?

Előzetes letartóztatásba helyezik, ha a nyomozási bíró megegyezik erről az ügyésszel, vagy ha a vádtanács elrendeli ezt. Akkor tartják előzetes letartóztatásban, ha meggyőző jelek utalnak arra, hogy súlyos büntetendő cselekményeket követett el, és:

 • nincs ismert görögországi lakcíme,
 • lépéseket tett az ország elhagyása érdekében,
 • korábban már megszökött az igazságszolgáltatás elől,
 • korábban már elítélték büntetés-végrehajtási intézetből való szökés, fogvatartott szökésének segítése vagy lakóhelyre vonatkozó korlátozások megszegése miatt, valamint ha
 • okkal feltételezhető, hogy szándékában áll megszökni,
 • korábban már elítélték.

Lehetséges az is, hogy korlátozó feltételeket határoznak meg önre, vagy szabadon bocsátják.

Milyen jogaim és kötelezettségeim vannak?

Jogában áll időt szánni a bírósági ügyiratok tanulmányozására, és jogában áll kijelölni legfeljebb két ügyvédet. Ha előzetes letartóztatásba helyezik, a nyomozási bíró e határozata ellen 5 napon belül fellebbezhet a vádtanácshoz. Fellebbezhet magához a nyomozási bíróhoz vagy a vádtanácshoz is annak érdekében, hogy szüntessék meg az előzetes letartóztatást, vagy váltsák azt fel az ön mozgási szabadságát korlátozó feltételekkel.

Elhagyhatom az országot a nyomozás során?

Igen, miután letelt az őrizetbe vételének ideje, és feltéve, hogy nem állapítottak meg olyan feltételt, amely megtiltaná önnek Görögország elhagyását.

Átkutatás, ujjlenyomatok és DNS

A jogaira vonatkozó információkat itt talál: Átkutatás, ujjlenyomatok és DNS (4).

Fellebbezhetek?

Ha a tárgyalást megelőző eljárás részeként érvénytelen cselekményre került sor, akkor megsemmisítésért és a tárgyalás előtti eljárás megismétléséért fellebbezhet a vádtanácshoz.

Vallhatom magam bűnösnek valamennyi vádpontban vagy egyes vádpontokban a tárgyalás előtt?

Jogosult arra, hogy beismerje a bűnösségét, és ennek semmilyen pozitív vagy negatív jogi következménye nem lehet önre nézve.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalás előtt?

A vádak nem változhatnak; csak pontosabb megszövegezésükre van lehetőség. Új vádak nem hozhatók fel.

Vádolhatnak olyan büntetendő cselekménnyel, amellyel egy másik tagállamban már megvádoltak?

Vádolhatják, ha görög állampolgár ellen követte el a cselekményt külföldön. Súlyos bűncselekmények esetében a görög törvények alkalmazandók mindenkire, függetlenül a bűncselekmény elkövetésének helyén hatályos jogszabályoktól.

Tájékoztatnak azokról a tanúkról, akik ellenem vallottak?

Természetesen. Amint letartóztatják és előállítják előzetes nyomozás vagy fő nyomozás céljából, közölni kell önnel ezeket az információkat, mielőtt ön megteszi vallomását.

Tájékoztatnak az ellenem szóló egyéb bizonyítékokról?

A nyomozó köteles átadni önnek a bírósági aktában szereplő minden dokumentum fénymásolatát, mielőtt ön megteszi vallomását.

Felszólítanak a büntetett előéletemre vonatkozó adatok szolgáltatására?

Nem. Ezeket az adatokat a megfelelő részlegtől kérik be.

Eljárás a vádtanácsok előtt (3)

Milyen célt szolgál ez a szakasz?

A vádtanácsok a tárgyalás előtti eljárásra hatáskörrel rendelkező igazságügyi szervek. Ellenőrzik a nyomozók által tett intézkedések jogszerűségét, eldöntik, hogy a terheltet előzetes letartóztatásba kell-e helyezni, hogy a mozgási szabadságot korlátozó feltételeket kell-e meghatározni, döntenek a tárgyalás előtti eljárást érintő egyéb érzékeny kérdésekben, és határoznak arról, hogy a terhelt ügyében tárgyalást kell-e tartani, vagy a terheltet szabadon kell-e bocsátani.

Ki a felelős ebben a szakaszban?

A vádtanácsok három bíróból állnak. A következő vádtanácsok működnek: a vétségi bíróság vádtanácsa, a fellebbviteli bíróság vádtanácsa és a Semmítőszék vádtanácsa.

Vannak határidők?

Igen, vannak határidők, és ha ön nem tartja be őket, nem tudja majd gyakorolni jogait.

Milyen tájékoztatást kapok arról, hogy mi történik?

A tanácsok titkárságától kaphat tájékoztatást arról, hogyan halad az ügye, és megfelelően értesítik önt minden határozatról.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Ha megjelenik a tanácsok előtt, jogosult tolmácsra.

Melyik szakaszban beszélhetek ügyvéddel?

Ön jogosult jogi tanácsadásra és az eljárás minden szakaszában érintkezhet jogi tanácsadójával. Ha bármilyen, fordítással kapcsolatos probléma merül fel, azt önnek vagy az ügyvédjének kell megoldania.

Kell jogi képviselőt fogadnom? Megválaszthatom az ügyvédemet?

Nem kötelező. Ha akarja, képviselheti önmagát, vagy képviselheti önt az ügyvédje is. Joga van ügyvédje megválasztásához, kivéve, ha az ügyvédet kijelölték önnek.

Kérhetnek tőlem bármilyen formában információkat? Válaszolnom kell?

Kérhetik, hogy szolgáltasson információkat azzal a bűncselekménnyel kapcsolatban, amellyel vádolják. Megilleti a hallgatás joga, és nem köteles vádolni önmagát. Megtagadhatja a választ minden olyan kérdésre, amely hátrányos lehet az ügyére nézve.

Kapcsolatba léphetek valamelyik családtagommal vagy barátommal?

Igen. Ha előzetes letartóztatásban van, ezt a látogatási időben teheti meg.

Kérhetek orvosi segítséget, ha szükségem van rá?

Igen, ha egészségügyi problémái vannak.

Kapcsolatba léphetek az országom nagykövetségével, ha más országból származom?

Igen, jogosult erre.

Más országból származom. Jelen kell lennem a nyomozás során?

Csak ha ön ezt kéri, és a bíróság lehetővé teszi.

Részt vehetek videokapcsolat stb. útján?

Videokapcsolat útján folytatott eljárások még nem szerepelnek a jogszabályokban.

Visszaküldhetnek a származási országomba?

Ebben a szakaszban nem utasíthatják ki önt.

Fogva tartanak vagy szabadlábra helyeznek? Milyen körülmények között?

Akkor tartják előzetes letartóztatásban, ha a vádtanács ilyen utasítást ad. Lehetséges az is, hogy a mozgási szabadságára vonatkozó feltételeket határoznak meg, vagy szabadon bocsátják önt.

Elhagyhatom az országot a nyomozás során?

Igen, miután letelt az őrizetbe vételének ideje, és feltéve, hogy nem állapítottak meg olyan feltételt, amely megtiltaná önnek Görögország elhagyását.

Kérnek tőlem ujjlenyomatot, genetikai anyagmintákat (DNS) – pl. haj, nyál – vagy egyéb testnedveket?

A vádtanács elrendelheti ezt.

Alávethetnek motozásnak?

A tanács rendelkezésére nem, de a nyomozók vagy az előzetes nyomozást végző tisztviselők alávethetik motozásnak. Ilyen esetben mindig kérheti, hogy az ügyvédje legyen jelen a motozásnál.

Átkutathatják az otthonomat, gazdasági helyiségeimet, autómat stb.?

A tanácsok részvételével zajló szakaszban ilyen fajta átkutatás nem rendelhető el.

Fellebbezhetek?

Vannak jogorvoslatok, amelyeket igénybe vehet a tanácsok döntéseinek megtámadása érdekében.

Vallhatom magam bűnösnek valamennyi vádpontban vagy egyes vádpontokban a tárgyalás előtt?

Joga van ahhoz, hogy beismerje a bűnösségét. Ezt úgy teheti meg, hogy feljegyzést nyújt be a tanácsokhoz. Az ilyen nyilatkozatok kötelező erejűek, és befolyásolhatják a bíróság ítéletét.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalás előtt?

A vádak nem változhatnak. A tanácsoknak csak arra van lehetőségük, hogy pontosabban meghatározzák azokat. Új vádak nem hozhatók fel.

Vádolhatnak olyan büntetendő cselekménnyel, amellyel egy másik tagállamban már megvádoltak?

Vádolhatják, ha a cselekményt görög állampolgár ellen követte el. Súlyos bűncselekmények esetében a görög törvények alkalmazandók mindenkire, függetlenül a bűncselekmény helyszínén hatályos jogszabályoktól.

Tájékoztatnak azokról a tanúkról, akik ellenem vallottak?

Természetesen, ön ebben a szakaszban és azt megelőzően is kaphat információkat. Joga van ahhoz, hogy a bírósági akta bármely részletéről információt kapjon.

Kérnek adatokat a büntetett előéletemről?

Nem, az adatokat az adott részlegtől kérik be.

Átkutatás, ujjlenyomatok és DNS (4)

Kérnek tőlem ujjlenyomatot, genetikai anyagmintákat (DNS) – pl. haj, nyál – vagy egyéb testnedveket?

Ha őrizetbe veszik, akkor kérnek öntől ujjlenyomatot, ön pedig köteles ujjlenyomatot adni. Kötelező a DNS-minta szolgáltatása is, ha megalapozott jelek utalnak arra, hogy ön súlyos bűncselekményt követett el. Pozitív DNS-eredmény esetén ön jogosult ismételt vizsgálatot kérni; ha nem kér ilyet, a levett genetikai anyagokat megsemmisítik.

Alávethetnek motozásnak?

Lehetséges, hogy alá kell vetnie magát motozásnak, ha a nyomozást végző személy ezt szükségesnek tartja. A motozás nem sértheti az ön méltóságát, és azt nem nyilvános helyen kell lefolytatni. Nők esetében a motozást nőnek kell elvégeznie. Ha megkérik, hogy adjon át egy bizonyos tárgyat vagy iratot, és ön engedelmeskedik, akkor nem vetik alá motozásnak.

Átkutathatják az otthonomat, gazdasági helyiségeimet, autómat stb.?

Átkutathatják otthonát, amennyiben az átkutatást egy bírósági tisztviselő és egy nyomozó végzi nyomozás vagy előzetes nyomozás kapcsán. Gépjármű átkutatására akkor kerül sor, ha bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja áll fenn, vagy ha az átkutatás feltétlenül szükséges.

Utolsó frissítés: 17/11/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

3. Jogaim a bíróság előtt

Előzetes eljárás

Ki és hogyan figyelmeztet arra, hogy meg kell jelennem a bíróság előtt?

Az ügyész elkészíti a vádiratot, kitűzi a tárgyalás időpontját és megidézi a terheltet, a panaszost és a tanúkat, legalább 15 nappal, vagy ha más európai országban élnek, 30 nappal a tárgyalás előtt.

A tárgyalás során követett eljárás

Melyik bíróság tárgyalja az ügyet?

A fő büntetőbíróságok a szabálysértéseket tárgyaló esküdtbíróság, a vétségekkel foglalkozó vétségi bíróság, valamint a háromtagú fellebbviteli büntetőbíróság vagy a bűntetteket tárgyaló vegyes esküdtbíróság. Alapelv, hogy a büntetendő cselekmény elkövetésének helye szerinti bíróság az illetékes.

Nyilvános a tárgyalás?

Igen, kivéve akkor, ha a nyilvánosság hátrányos hatással lehetne a közerkölcsre, vagy ha indokolt az eljárásban részes felek magánéletének védelme.

Ki dönt az ügyben?

A határozatot az alsóbb szintű bíróságokon a bírók, a vegyes esküdtbíróságokon a bírók és az esküdtszék együtt hozzák meg.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalás folyamán?

Van arra lehetőség, hogy egy vádat egy hasonló vádra változtassanak át. Egyedül a bíróság dönt arról, hogy mi az ügy tárgyát képező tényállás megfelelő jogi meghatározása vagy legpontosabb leírása.

Mi történik, ha a tárgyalás során bűnösnek vallom magam egyes vádpontokban vagy minden vádpontban?

Ha bizonyos vádpontokban bűnösnek vallja magát, a bíróság a beismerésekre tekintettel bünteti meg önt. Ami a büntetéskiszabást illeti, részesíthetik enyhébb elbánásban.

Milyen jogaim vannak a tárgyalási szakasz során?

Jelen kell lennem a tárgyaláson?

Nem kell jelen lennie. Képviselheti az ügyvédje is, kivéve, ha a bíróság szükségesnek tartja az ön jelenlétét.

Ha más tagállamban élek, részt vehetek videokonferencia útján?

Nem, mert a részvétel e módját még nem teszik lehetővé a jogszabályok.

A teljes tárgyaláson jelen kell lennem?

Nem kötelező. Megjelenhet, majd elmehet, és a továbbiakban képviselheti az ügyvédje.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem értem, mi történik a tárgyaláson?

Ha nem érti a bíróság nyelvét, a bíróságnak kötelessége tolmácsot kirendelni.

Kötelező ügyvédet fogadnom? Kirendelnek nekem ügyvédet? Lecserélhetem az ügyvédemet?

Csak bűntett tárgyában folytatott tárgyalás esetén, valamint a Semmítőszék előtt kötelező, hogy legyen ügyvédje. Ha ön nem tud kijelölni ügyvédet, a bíróság köteles kijelölni önnek egyet. Önnek joga van lecserélni az ügyvédjét, kivéve, ha a magasabb szintű bíróságok előtt maga a bíróság rendelte ki őt (hivatalból).

Szólhatok a bírósághoz? Fel kell szólalnom a tárgyalás során?

Megteheti, de nem kötelező. Megilleti a hallgatás joga.

Milyen következményei vannak annak, ha nem mondok igazat a tárgyalás során?

Joga van ahhoz, hogy ne mondjon igazat. Nem bűncselekmény, ha egy terhelt magára nézve hamis vallomást tesz.

Milyen jogaim vannak az ellenem szóló bizonyítékokkal kapcsolatban?

Megtámadhatom az ellenem szóló bizonyítékokat?

Igen, a védekezésének előadásakor vagy saját bizonyítékai benyújtásával jogosult megtenni ezt, ellenbizonyítás vagy saját tanúk szólítása útján.

Milyen fajta bizonyítékokat terjeszthetek a bíróság elé a védelmemben?

Felhasználhat okirati bizonyítékokat, laikus tanúkat és szakértő tanúkat.

Milyen feltételekkel nyújthatok be ilyen bizonyítékokat?

Nincsenek előfeltételek; anélkül terjeszthet bizonyítékokat a bíróság elé, hogy erről előtte bárkit értesítene.

Alkalmazhatok magánnyomozót, hogy a megbízásomból keressen bizonyítékokat? Elfogadható az ilyen bizonyíték?

Megteheti ezt, és a bizonyíték elfogadható lesz, amennyiben azt jogszerűen szerezték meg.

Szólíthatok mellettem szóló tanúkat?

Tetszés szerinti számú tanút javasolhat, és a bíróságnak lehetővé kell tennie a védelem legfeljebb annyi tanújának meghallgatását, amennyi tanúja a vádnak van.

Én vagy az ügyvédem tehetünk fel kérdéseket az ügy többi tanújának? Kétségbe vonhatjuk, amit mondanak?

Mindketten tehetnek fel kérdéseket, és kétségbe vonhatják, amit a tanúk bizonyítékként előadnak.

Figyelembe veszik a büntetett előéletemre vonatkozó adatokat?

Ha büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet hoznak, az összesen több mint hat hónapi szabadságvesztéssel járó, büntetőjogi felelősséget megállapító ítéleteket figyelembe veszik, amikor a bíróság kiszabja a büntetést.

Figyelembe veszik a más tagállamban született, büntetőjogi felelősséget megállapító korábbi ítéleteket?

Csak akkor, ha azok szerepelnek a büntetett előéletére vonatkozó adatok között.

Mi történik a tárgyalási szakasz végén?

Milyen lehetséges kimenetelei lehetnek a tárgyalásnak?

A vádlott felmentése, ha a bíróság nincs meggyőződve arról vagy kétségei vannak azt illetően, hogy a terhelt követte el a bűncselekményt, vagy más jogi okból, valamint ha indokolt a büntetés mellőzése (pl. őszinte megbánás esetén).

A vádlott elítélése és büntetés kiszabása, ha a bíróság meg van győződve arról, hogy a vádlott követte el a bűncselekményt.

A büntetőeljárás megszüntetése abban az esetben, ha a vádlott meghal, a sértett visszavonja a vádakat, a bűncselekmény elévül, vagy ha maga a büntetendő cselekmény amnesztia tárgyává válik.

A büntetőeljárás elfogadhatatlannak nyilvánítása, ha van egy korábbi, vonatkozó határozat, vagy ha hiányzik a vád (ha az szükséges), az eljárásra vonatkozó igény vagy engedély.

A lehetséges büntetések összefoglalása

Főbüntetések: szabadságvesztés (életfogytig vagy 5–20 évig tartó), elzárás (10 naptól 5 évig terjedő), őrizet (1 naptól 1 hónapig terjedő), pénzbüntetés (150–15 000 EUR), bírság (29–590 EUR), fiatalkorúak büntetőintézetében való elzárás vagy elmegyógyintézetben való elzárás).

Kiegészítő büntetések: polgári jogoktól való megfosztás, egy szakma gyakorlásától való eltiltás, a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet közzététele.

Biztonsági intézkedések: a bíróság megítélése szerint büntetőjogi felelősségre nem vonható bűnelkövető fogva tartása, az alkoholisták és kábítószerfüggők detoxikáló központokba való utalása, munkaügyi központokhoz való irányítás, egy bizonyos területre vonatkozó tartózkodási tilalom, külföldi állampolgárok kiutasítása és vagyontárgyak elkobzása.

Milyen szerepe van a sértettnek a tárgyalási szakaszban?

A sértett peres félként vagy tanúként vesz részt. Peres félként (vagy „ellenbizonyítást folytató polgári jogi felperesként”) a sértett azzal a céllal vesz részt, hogy pénzügyi jóvátétel formájában kártérítést kapjon az érzelmi megrázkódtatásért vagy lelki gyötrelemért, tanúként pedig támogatja a vád ügyét.

Ha a sértett polgári jogi felperesként vesz részt, ezt a bizonyítás megkezdése előtt be kell jelentenie.

Utolsó frissítés: 17/11/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

4. Jogaim a bíróság határozatának meghozatala után

Fellebbezhetek a határozat és/vagy a büntetés ellen?

Benyújthat fellebbezést a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet ellen. A fellebbezési jog a büntetés típusától és súlyától függ, valamint attól, hogy melyik bíróság szabta ki azt.

Például:

 • az egytagú vétségi bíróság ítélete esetében ön akkor jogosult fellebbezésre, ha a büntetés több mint 60 napi szabadságvesztés vagy több mint 1000 EUR pénzbüntetés;
 • a háromtagú vétségi bíróság és az annak határozatai elleni fellebbezéseket tárgyaló bíróság ítélete esetében akkor jogosult fellebbezésre, ha több mint négy hónapi szabadságvesztésre ítélik vagy több mint 1500 EUR pénzbüntetést szabnak ki önre;
 • a vegyes esküdtbíróság vagy a bűntettek esetén kiszabott büntetések elleni fellebbezést tárgyaló háromtagú bíróság ítélete esetében akkor van fellebbezési joga, ha a büntetés bűntettek esetén több mint 2 évi, vétségek esetén pedig több mint 1 évi szabadságvesztés.

Felmentés ellen csak akkor fellebbezhet, ha őszinte megbánás alapján vagy olyan okból mentették fel, amely rossz fényt vet az ön jó hírnevére.

Hogyan fellebbezhetek?

A fellebbezéshez fellebbezési nyilatkozatot kell készítenie, és be kell azt nyújtania a határozatot meghozó bíróság hivatalához, bele kell foglalnia a fellebbezés indokát, az ön lakcímét és az ügyvédjének nevét.

A fellebbezés benyújtásának határideje a bíróság határozatának meghozatalától – vagy ha az ügyét az ön távollétében tárgyalták, akkor a határozat kézbesítésétől – számítva 10 nap. Ha azonban ön külföldön él, és a távollétében hoztak ítéletet az ügyében, vagy ismeretlen volt a lakóhelye, akkor a határidő az iratok kézbesítésétől számított 30. napig meghosszabbodik.

Mi a fellebbezés alapja?

A fellebbezés az ügy ténykérdésein vagy a jogszabályok értelmezésének módján alapulhat.

Mi történik, ha fellebbezést nyújtok be?

Az ügyet másodfokú bíróság tárgyalja újra.

Mi történik, ha fogva tartanak, amikor fellebbezést nyújtok be?

A fellebbezést továbbítják az ügyészségnek, tárgyalási napot tűznek ki, önt pedig megidézik, hogy jelenjen meg a bíróság előtt. Bizonyos jogi feltételek teljesülése esetén kérheti, hogy a büntetés végrehajtását függesszék fel a fellebbezés megtárgyalásáig.

Mennyi idő telik el a fellebbezés elbírálásáig?

Általában 1–3 év, a jogsértéstől, a bíróság helyétől és attól függően, hogy a vádlott előzetes letartóztatásban van-e.

Hivatkozhatok új bizonyítékokra fellebbezés esetén?

Igen, hivatkozhat új bizonyítékokra a fellebbviteli bíróságon. Az eljárás ugyanaz, mint az eredeti tárgyalás esetében. Azok a bírók, akik az ügyet az elsőfokú bíróságon tárgyalták, nem tárgyalhatják az ügyet a másodfokú bíróságon. Megvizsgálják, hogy a fellebbezést megfelelően és a megszabott határidőn belül nyújtották-e be.

Mi történik a fellebbezési tárgyaláson?

Ha ön nem jelenik meg személyesen vagy a jogi képviselője útján, akkor a fellebbezését elutasítják, és helybenhagyják az alacsonyabb szintű bíróság által kiszabott büntetést. Ha ön megjelenik személyesen vagy a jogi képviselője útján, akkor az ügyet újratárgyalják, ön pedig hivatkozhat új bizonyítékokra.

Hogyan dönthet a bíróság?

A fellebbviteli bíróságnak nincs joga ahhoz, hogy az alacsonyabb szintű bíróság által kiszabottnál súlyosabb büntetést szabjon ki. Azonban felmentheti önt, enyhítheti a büntetést, vagy kiszabhatja ugyanazt a büntetést, mint amelyet az alacsonyabb szintű bíróság szabott ki.

Mi történik, ha a fellebbezés sikeres/sikertelen?

Ha a fellebbezés megalapozott, a fellebbviteli bíróság felmentheti önt vagy enyhítheti a büntetését; egyéb esetben helyben hagyja az elsőfokú bíróság határozatát.

Létezik további fellebbezési jog egy másik vagy egy magasabb szintű bírósághoz?

Nem, az egyetlen lehetőség a másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése, amennyiben jogi szabálytalanságokat követtek el.

Ha az első határozatról bebizonyosodik, hogy téves, jogosult leszek kártérítésre?

Nincsenek előírások olyan kártérítésre vonatkozóan, amelyet elsőfokú bíróság által alaptalanul hozott, büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet esetén kell megítélni, kivéve, ha ön letöltött valamennyi szabadságvesztést, majd később a fellebbezés nyomán felmentették.

Ha sikeres a fellebbezésem, nyilvántartják a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet?

Csak a fellebbviteli bíróság ítéletét tartják nyilván. Az előző ítéletet törlik a nyilvántartásból.

Mikor válik jogerőssé a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet?

A büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet akkor válik véglegessé, ha nem nyújtanak be jogkérdésre vonatkozó fellebbezést a másodfokú bíróság határozata ellen, vagy ha benyújtanak fellebbezést, de azt a Legfelsőbb Semmítőszék (az Areios Pagos) elutasítja.

Más tagállamból származom. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Visszaküldhetik az országába, ha a bíróság elrendeli a kiutasítását. A kiutasításhoz az szükséges, hogy azt megelőzően legalább három hónapi szabadságvesztésre ítéljék, vagy a kiutasítási rendelkezést mellékbüntetés részeként hozzák meg, vagy hogy biztonsági intézkedéseket vezessenek be. Különösen kábítószerekkel kapcsolatos bűntettek miatt hozott, büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet esetén a kiutasítás kötelező és egész életre érvényes.

Azonnal sor kerül a kitoloncolásra?

Nem, először le kell töltenie a büntetését. Kivételes intézkedésként, ha legfeljebb 5 évi szabadságvesztésre ítélték és elrendelték a kiutasítását, a bíróság dönthet úgy, hogy felfüggeszti a büntetését és lehetővé teszi az azonnali kiutasítását.

Ha a büntetést nem függesztették fel és ön azt letöltötte, a kiutasítást bírósági ítélet részeként kell elrendelni.

Benyújthat fellebbezést, ha a rendelkezést elsőfokú bíróság adta ki, és önt szabadságvesztésre is ítélték, amely ellen van fellebbezési joga. A fellebbezést az elsőfokú bíróság hivatalához kell benyújtani.

Eljárás alá vonhatnak egy másik tagállamban ugyanazon büntetendő cselekmény miatt?

Ez a szóban forgó állam jogszabályaitól függ.

Bekerülnek a vádakra és/vagy a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre vonatkozó információk a büntetett előéletemre vonatkozó adatok közé?

Az ön büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletről szóló határozat csak akkor kerül be a büntetett előéletére vonatkozó adatok közé, ha megváltoztathatatlan. Ezt az információt hivatalosan rögzítik a Bűnügyi Nyilvántartó Hivatalnál.

A büntetett előéletére vonatkozó adatokat megsemmisítik:

 • az ön halála után, vagy miután ön betölti a 80. életévét;
 • ha felfüggesztve ítélik el, akkor a felfüggesztés időtartamának vége után 5 évvel megsemmisítik az adatokat, kivéve, ha a felfüggesztést időközben megszüntették vagy visszavonták;
 • ha eltelt 10 év azóta, hogy letöltötte egy előre megfontolt bűncselekmény miatt kiszabott legfeljebb 1 hónapos, vagy gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott legfeljebb 2 hónapos szabadságvesztését, amennyiben időközben nem ítélték el más bűncselekményekért.

Ezeknek az adatoknak a megőrzéséhez nem szükséges az ön beleegyezése.

Bármilyen vita esetén a vétségi bíróság ügyészétől kérhet döntést. Azután ez ellen a határozat ellen annak kézbesítésétől számított egy hónapon belül nyújthat be fellebbezést a vétségi vádtanácshoz.

Utolsó frissítés: 17/11/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

5 - Kisebb közúti közlekedési szabályszegések

Hogyan kezelik a kisebb közúti közlekedési szabályszegéseket?

A közlekedési szabályszegéseket – mint amilyen a sebességkorlátozás túllépése, az alkoholfogyasztás utáni vezetés, a biztonsági öv bekapcsolásának elmulasztása, a tilos jelzés vagy stoptábla figyelmen kívül hagyása, a megállásra vagy parkolásra vonatkozó szabályok megsértése, a vezetés közbeni mobiltelefon-használat stb. – főként igazgatási úton kezelik. Általában az illetékes rendőrségi hatóság foglalkozik velük.

Miből áll az eljárás?

Átadnak önnek egy bírságcédulát, amely megerősíti az ön által elkövetett szabályszegést. A cédulán szerepel a kiszabott igazgatási intézkedés és/vagy pénzbüntetés, önnek pedig később meg kell jelennie az adott rendőrségi hatóság előtt.

Melyek a lehetséges büntetések?

A közlekedési szabályszegések elkövetőire jellemzően (40-től 2000 EUR-ig terjedő) igazgatási bírságot szabnak ki, valamint más igazgatási intézkedéseket hoznak velük szemben, ilyen például a vezetői engedély vagy a forgalomban való részvételhez szükséges egyéb okmányok – a forgalmi engedély és a rendszám – bizonyos időtartamra való bevonása.

Más tagállamok állampolgárai ellen is eljárnak az ilyen fajta jogsértések miatt?

Ha a jogsértést Görögországban követték el, eljárnak ellenük.

Élhetek kifogással?

Az igazgatási büntetéssel szembeni kifogását három napon belül nyújthatja be ahhoz a hatósághoz, amelyet a büntetést kiszabó tisztviselő képvisel. Ha a kifogásainak nem adnak helyt, a szóban forgó összeget meg kell fizetnie a helyi hatóság megfelelő szervének.

Ezenkívül ha igazgatási intézkedést alkalmaztak, ön megjelenhet az illetékes rendőrségi hatóság előtt, és előadhatja a kifogásait.

Megjelennek ezek a szabályszegések a büntetett előéletemre vonatkozó adatok között?

Nem kerülnek be a büntetett előéletére vonatkozó adatok közé, mivel igazgatási szinten kezelik őket, és csak igazgatási büntetést szabnak ki.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megAz infrastruktúráért, a közlekedésért és a hálózatokért felelős minisztérium

Utolsó frissítés: 17/11/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.