1 - Jogaim bűncselekmény sértettjeként

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

A bűncselekményekkel kapcsolatos információkhoz a megfelelő szervezetek (a skót rendőrség, a Koronahivatal és Államügyészi Szolgálat, a Skót Bírósági Szolgálat, a Skót Börtönszolgálat és a Skót Büntetés-végrehajtási Szolgálat) megkeresésével is hozzáférhet. A további információkat tudhat meg, ha felkeresi A link új ablakot nyit mega skót kormány honlapjának bűncselekmények, igazságszolgáltatás és jog pontját.

Amennyiben úgy dönt, hogy bejelent egy bűncselekményt a rendőrségen, kiállítanak Önnek egy sértetti ügyintézési lapot. Ez panaszának visszaigazolására és további tájékoztatásra is szolgál.

A A link új ablakot nyit megskóciai sértettekre vonatkozó kódex emellett számos gyakorolható jogot határoz meg, a büntető igazságszolgáltatási rendszer Önt érintő szakaszától függően.

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Ha Skóciában él, akkor is jogosult lehet védelemre, ha a bűncselekmény nem Skócia területén történt, az alábbi eszközök segítségével:

Európai védelmi határozat. Az európai védelmi határozat lehetővé teszi, hogy bármely uniós ország bírósága által hozott határozat (például a valamely konkrét személyt Öntől távoltartó határozat) elismerésre és végrehajtásra kerüljön Skóciában. Ha pedig a határozat Skóciában került meghozatalra, az érvényesíthető az Ön lakóhelye szerinti országban.

Az európai védelmi határozatra vonatkozó további információkat a Skót Bírósági Szolgálat honlapján talál.

A sértettekről és tanúkról szóló 2014. évi törvény szerint a skót rendőrségen is bejelentheti a valamely más uniós tagállamban elkövetett bűncselekményeket, és a skót rendőrség feladata annak biztosítása, hogy a panaszt késedelem nélkül továbbítsa azon tagállam megfelelő hatóságához, amelynek területén a jogsértés vagy az állítólagos jogsértés történt.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

Amennyiben úgy dönt, hogy bejelent egy bűncselekményt, kiállítanak Önnek egy sértetti ügyintézési lapot. Emellett jogosult az ügyre vonatkozó információ következő hatóságoktól való bekérésére:

 • A skót rendőrségtől - az arról szóló határozat, hogy nem folytatnak nyomozást és ennek indoklása, valamint a nyomozás megszüntetéséről szóló határozat és ennek indoklása.
 • A Koronahivatal és Államügyészi Szolgálattól - amennyiben az ügyében nem indul eljárás, jogosult az indokolás megismerésére és az e határozat felülvizsgálatának kérelmezésére.
 • A Skót Bírósági Szolgálattól - a bírósági tárgyalások időpontjai, az ügyben a bíróság jogerős határozata vagy az ügyre vonatkozó fellebbezések és ennek indoklásai.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

A büntetőjogi eljárás során jogosult a történéseket megérteni és magát megértetni. Amennyiben nehézséget okoz Önnek az angol nyelv megértése vagy az angolul való kommunikáció, kérheti tolmács segítségét a következők tekintetében:

 • az Önnek címzett kérdések megértése;
 • az Önnek szóló információk megértése;
 • válaszadás és információnyújtás; valamint egyéb tekintetben a hatékony kommunikáció.

Emellett kérheti olyan dokumentum fordítását, amelyet jogszabály alapján bocsátanak rendelkezésére, vagy amely az alapvető fontosságú a nyomozásban vagy az eljárásban való részvételéhez.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

Az információ - kérelemre - több különböző formátumban is elérhető, emellett hamarosan megjelenik a sértettekre vonatkozó kódex könnyen olvasható verziója.

A Felelős Felnőttek (Appropriate Adults) nevű szervezet elősegíti a rendőrség és a 16 éves vagy idősebb olyan sértettek közti kommunikációt, akik mentális zavarok - ideértve a tanulási rendellenességet is - következtében kommunikációs nehézségekkel küzdenek. Ez elsősorban a rendőrségi kihallgatások során érvényesül, de igénybevehető orvosszakértői vizsgálatok és azonosítási eljárások esetén is.

Áldozatsegítő szolgálatok

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak?

A bűncselekmény jellegétől függően számos áldozatsegítő szervezet létezik.

 • A Skóciai Áldozatsegítő Szolgálat a legnagyobb, a bűncselekmény sértettjeinek és tanúinak támogatást és tájékoztatást nyújtó karitatív szervezet Skóciában. A Skóciai Áldozatsegítő Szolgálat az egyének személyre szabott támogatási igényeinek való megfelelésen alapuló értékelési módszert alkalmaz.
 • A glasgow-i közösségi biztonsági szervezet (TARA) az emberkereskedelem áldozatainak nyújt támogatást vészhelyzetben szállás biztosításával - amely a személyes szükségletektől függően 45 napig is tarthat -, gondozás tervezéssel, továbbirányítással, valamint jogi tanácsadáshoz való hozzáférés segítésével.
 • A migránsokat segítő szervezet a kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsokat segíti a menedékkérőknek és a külföldi fogvatartott állampolgároknak nyújtott tanácsadással és iránymutatásokkal, valamint a külföldi állampolgár fogvatartottaknak nyújtott tanácsadással.
 • Az egyéb szervezetek közé tartozik a PETAL, a skót nemi erőszak áldozatait segítő szerv, a skót nőket segítő szervezet, valamint a gyermek-vonal.
 • Minden áldozatsegítő szervezet elérhetőségét megtalálja a A link új ablakot nyit megskóciaisértettekre vonatkozó kódexben.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

A rendőrség megkérdezi Öntől, hogy kívánja-e, hogy az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányítsák, és csak akkor adja át azoknak az Önre vonatkozó információkat, ha Ön ehhez hozzájárul.

Hogyan védik a magánéletemet?

Ha bejelent egy bűncselekményt, a rendőrség tesz bizonyos lépéseket az Ön támogatása és annak érdekében, hogy megvédjék Önt az újbóli áldozattá válástól, a megfélemlítéstől és megtorlástól. A támogatás körében a következők tartozhatnak ide:

 • Önt csak akkor hallgatják ki, ha erre szükség van.
 • Gondoskodnak arról, hogy a lehető legkevesebb kihallgatást tartsák.
 • A kihallgatásokra külön erre a célra fenntartott létesítményeket vesznek igénybe.
 • A bíróság bizonyos esetekben korlátozhatja az Ön részvételével zajló ügy médiamegjelenését.

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Nem, az áldozatsegítő szolgálatok igénybe vételére akkor is jogosult, ha a bűncselekmény nem kerül bejelentésre a rendőrségen.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

Ha bejelent egy bűncselekményt, a rendőrség tesz bizonyos támogató lépéseket annak érdekében, hogy megvédjék Önt az újbóli áldozattá válástól, a megfélemlítéstől és megtorlástól.

A támogatás körében a következők tartozhatnak ide:

 • Önt csak akkor hallgatják ki, ha erre szükség van.
 • Gondoskodnak arról, hogy a lehető legkevesebb kihallgatást tartsák.
 • A kihallgatásokra külön erre a célra fenntartott létesítményeket vesznek igénybe.

A bíróság bizonyos esetekben korlátozhatja az Ön részvételével zajló ügy médiamegjelenését. A bíróság emellett - indokolt esetben - különös óvadékra vonatkozó követelményeket is meghatározhat a vádlottak számára.

A védelmi intézkedésekre vonatkozó további információt a skót rendőrségtől vagy a Koronahivatal és Államügyészi Szolgálattól szerezhet be.

Ki nyújthat nekem védelmet?

Lásd fent.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

Lásd fent.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Lásd fent.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

Lásd fent.

Kiskorú vagyok - vannak-e speciális jogaim?

Egyes személyek a körülményeik vagy az általuk a bíróságnak szolgáltatott bizonyítékok jellege miatt különösen kiszolgáltatott helyzetben lehetnek vagy nagyobb mértékű kockázatnak lehetnek kitéve. A kiszolgáltatott helyzetben lévő tanúk bíróságnak előtti vallomástételének elősegítésére több eszköz is rendelkezésre áll, például az élő TV közvetítés vagy a takarásból történő megszólalás annak érdekében, hogy ne lássa a vádlottat. Emellett alkalmazhatók „különös intézkedések”.

A különös intézkedésekre vonatkozó további információkat a Koronahivatal és Államügyészi Szolgálattól valamint a Skót Bírósági Szolgálattól szerezhet be. Az eljáró hatóságoknak azt is meg kell kérdezniük Öntől, hogy okoz-e Önnek valamilyen problémát a vallomástétel, és segítséget nyújthatnak Önnek a vallomástétel módjaira vonatkozóan.

Jogszabály szerint minden (18 évesnél fiatalabb) gyermek, valamint a családon belüli erőszak, a szexuális bűncselekmények, az emberkereskedelem és a zaklatás áldozatai kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeknek minősülnek és automatikusan jogosultak bizonyos különös intézkedések alkalmazására. A mentális zavarokkal, tanulási rendellenességgel küzdő, vagy a vallomástétellel félelemnek és szenvedésnek kitett tanú szintén kiszolgáltatott helyzetben lévő személynek minősülhet. A kiszolgáltatott helyzet megállapítására vonatkozó vizsgálatot a Koronahivatal és Államügyészi Szolgálat végzi el.

A Skót Bírósági Szolgálat szintén biztosítja a bíróság előtti vallomástételre várakozás közben a sértettek a védelem tanúitól elkülönített várakozási helyet.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt - milyen jogok illetnek meg?

A sértett családtagjai a Skóciai Áldozatsegítő Szolgálaton keresztül szintén hozzáférhetnek az áldozatsegítő szervezetekhez.

Amennyiben a bűncselekmény következtében közeli családtagja hunyt el, ugyanazon jogok illetik meg (pl. a tájékoztatáshoz való jog az ügyben), mintha Ön lenne a bűncselekmény sértettje. Elhunyt rokon esetén például jogosult a rendőrségtől származó tájékoztatásra.

További információt a sértettekre vonatkozó kódexből, valamint a skót rendőrség, a Koronahivatal és Államügyészi Szolgálat, a Skót Bírósági Szolgálat, a Skót Börtönszolgálat és a Skót Büntetés-végrehajtási Szolgálat által megalkotott Szolgáltatási előírásokból szerezhet. (lásd a lenti hivatkozást)

A családtagom bűncselekmény sértettje volt - milyen jogok illetnek meg?

A sértett családtagjai a Skóciai Áldozatsegítő Szolgálatot is ideértve szintén fordulhatnak áldozatsegítő szervezetekhez.

Egyes esetekben (pl. amennyiben a sértett elhunyt) a családtagot ugyanazok a jogok illetik meg (pl. a tájékoztatáshoz való jog az ügyben), mintha ő lenne a bűncselekmény sértettje.

Elhunyt rokon esetén például jogosult a rendőrségtől származó tájékoztatásra. További információt a A link új ablakot nyit megsértettekre vonatkozó kódexből, valamint a Skót Bírósági Szolgálat által megalkotott A link új ablakot nyit megSzolgáltatási előírásokból szerezhet.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? A közvetítés során biztonságban leszek?

A Sacro skót közösségi igazságügyi szervezet, amelynek célja biztonságosabb és egységesebb közösségek kialakítása Skóciában. A szervezet közvetítői szolgáltatásokat is nyújt. További információkat a A link új ablakot nyit meghonlapjukról szerezhet be.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

A bűncselekmények sértettjeinek jogaira vonatkozó legfrissebb információ megszerzése érdekében elolvashatja a skóciai sértettekre vonatkozó kódexet, amelyet A link új ablakot nyit megitt talál.

Utolsó frissítés: 29/01/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

2 - Bűncselekmény bejelentése és jogaim nyomozás vagy bírósági eljárás során

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

Vészhelyzetben hívja a 999-et. Ha bűncselekményt kíván bejelenteni, hívja a 101-et.

Amennyiben siket, megsiketült, nagyothalló vagy beszédzavarokkal küzd, az 18000-on keresztül írásos üzenetváltás formájában is kommunikálhat.

Amennyiben regisztrált az A link új ablakot nyit megemergencySMS szolgáltatásra - és nem áll rendelkezésére egyéb lehetőség - írásos üzenetet is küldhet a 999-re.

Mikor hívja a 999-et

Vészhelyzetben hívja a 999-et, ha:

 • Fennáll a személyi sérülés vagy életveszély kockázata
 • Bűncselekmény van folyamatban
 • Valaki, akit bűncselekmény elkövetésével vádolnak a közelben van

Nem vészhelyzet bejelentése

A rendőrséggel való kapcsolatfelvételhez hívja a 101-et, ha a bűncselekmény nem vészhelyzet.

Amennyiben siket, megsiketült, nagyothalló vagy beszédzavarokkal küzd, az 18001 101-on keresztül írásos üzenetváltás formájában is kommunikálhat.

Példa azokra a bűncselekményekre, amelyek nem igényelnek vészhelyzeti reakciót:

 • Ellopták az autóját
 • Megrongálták a tulajdonát
 • Droghasználatra vagy -kereskedelemre gyanakszik
 • Kisebb autóbalesetet kíván bejelenteni
 • Információval kíván szolgálni a rendőrség számára a környékén lévő bűncselekményekről

Online kíván bűncselekményt bejelenteni

Nem vészhelyzeti szituációban a skót rendőrség honlapján is bejelentheti a következő bűncselekményeket:

Emellett, ha anonim módon szeretne bűncselekményt bejelenteni, kitöltheti a A link új ablakot nyit megonline tanúnyomtatványt.

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

Sértettként jogosult a bűncselekményre vonatkozó, üggyel kapcsolatos tájékoztatásra. Amennyiben ezt nem kapja meg, számos különböző szervezethez benyújthat hivatalos kérelmet:

 • A A link új ablakot nyit megskót rendőrséghez - az arról szóló határozat, hogy nem folytatnak nyomozást és ennek indoklása, valamint a nyomozás megszüntetéséről szóló határozat és ennek indoklása tekintetében.
 • A A link új ablakot nyit megKoronahivatal és Államügyészi Szolgálathoz - amennyiben az ügyében nem indul eljárás, jogosult az indokolás megismerésére és az e határozat felülvizsgálatának kérelmezésére.
 • A A link új ablakot nyit megSkót Bírósági Szolgálathoz - a bírósági tárgyalások időpontjai, az ügyben a bíróság jogerős határozata vagy az ügyre vonatkozó fellebbezések és ennek indoklásai tekintetében.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

Skóciában a sértettek nem felei a büntetőeljárásnak. Amennyiben a sértettnek jogi tanácsadásra és segítségnyújtásra van szüksége, felveheti a kapcsolatot egy ügyvéddel. E személyek a költségmentességi rendszeren keresztül jogosultak lehetnek az ilyen tanácsok és segítségnyújtás költségeihez való hozzájárulásra.

Skóciában a A link új ablakot nyit megSkóciai Költségmentességi Bizottság a költségmentességi rendszer működtetéséért felelős szerv.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

Amennyiben tanúként „idézik” a bíróság elé, jogosult lehet költségei egy részének megtérítésére.

Az „idézés” azt jelenti, hogy hivatalos értesítést - úgynevezett idézést - kap, amelyben felszólítják, hogy jelenjen meg a bíróság előtt és tegyen tanúvallomást.

A költségei megtérítésére vonatkozó információt és a költségtérítési nyomtatványt az idézés hátoldalán találja.

Olvassa el figyelmesen az idézést, és vigye magával, amikor a bíróságra megy. Győződjön meg róla, hogy kitöltötte a költségtérítési nyomtatványt az idézése hátoldalán annak érdekében, hogy megtéríttethesse költségeit azzal a személlyel, aki Önt tanúként beidézte.

Készpénz-fizetésekre csak valós nélkülözés vagy vészhelyzet esetén kerül sor. A kivételes költségeket - például a taxi viteldíjakat, a repülési költségeket és az éjszakai szállás költségeit - a főügyésszel előzetesen jóvá kell hagyatni.

A foglalkoztatott vagy önálló vállalkozó tanúk kérhetik kiesett jövedelmük megtérítését. A bírósági épületekben nincsenek gyermekgondozási létesítmények, úgyhogy az eljárás tanúi kérhetik meghatározott díjú gyermekgondozási és gyermekmegőrzési költségeik megtérítését. Amennyiben távollétében gondozásról kell gondoskodnia, annak meghatározott mértékű költségei megtérítésre kerülnek.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

Skóciában a bűncselekmény sértettjeként jogosult a Koronahivatal és Államügyészi Szolgálat által hozott, a bejelentett bűncselekmény alapján az eljárás megindításának elmaradására vonatkozó határozat felülvizsgálatára, amennyiben a határozatot 2015. július 1-jén vagy azt követően hozták. Lehetőség szerint az eljárásindítás elmaradásáról szóló határozatról való tudomásszerzéstől számított egy hónapon belül kell kérelmeznie a felülvizsgálatot. Általában 20 munkanapon belül értesítik a felülvizsgálatra vonatkozó határozatról. A koronaügyész (Skóciában a legfőbb ügyész) tette közzé az erre az eljárásra vonatkozó A link új ablakot nyit megszabályokat.

Részt vehetek a tárgyaláson?

Ez attól függ, hogy tanúként beidézik-e a tárgyalásra. Amennyiben nem idézik be tanúként, a Skót Bírósági Szolgálattól érdeklődhet, hogy:

 • A személyt milyen jogsértések elkövetésével vádolják - azt követően, hogy arra a vádlottnak lehetősége volt válaszolni (csak a vádak általános jellege tekintetében)
 • Az ügyben milyen lépéseket hoz a bíróság
 • Az ügyben a bíró, a körzeti bíró vagy a békebíró milyen ítéletet hozott.

A Skót Bírósági Szolgálat A link új ablakot nyit meghonlapja további részletekkel szolgálhat arra vonatkozóan, hogy hogyan szerezhet az üggyel kapcsolatos és bíróság előtt folyó ügyekkel kapcsolatos információkat, ideértve a közeljövőben megtartandó tárgyalásokat is. Ezek közé tartozik:

 • A Felsőbíróság
 • A körzeti bíróságok
 • A békebírák bíróságai.

Amennyiben Ön tanú, a Skót Bírósági Szolgálat:

 • Legalább óránként értesíti Önt az ügy fejleményeiről és tudatja Önnel, hogy mikor hagyhatja el a bíróságot.
 • A vád és a védelem tanúi számára külön várakozási tereket és frissítőket biztosít.
 • Amennyiben jogosult a vallomását élő TV kapcsolaton keresztül megtenni, a Skót Bírósági Szolgálat egy alkalmazottja a tárgyalás napján találkozik Önnel és elmagyarázza a bíróság előtti tanúvallomástétel módját.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például, a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: sértett, tanú, magánfél, magánvádló?

Skóciában a sértettek nem felei a büntetőeljárásnak. A büntetőeljárási hatóságok mérlegelési jogköre szerint a sértetteket fel lehet szólítani, hogy a bíróság előtt vallomást tegyenek.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

A sértettként Önt megillető jogokra vonatkozó információt a A link új ablakot nyit megsértettekre vonatkozó kódexben talál.

Amennyiben tanúként behívják, idézést kap. Az idézés hivatalos levél, amelyben felszólítják, hogy jelenjen meg a bíróság előtt és tegyen tanúvallomást.

Fontos, hogy ne hagyja figyelmen kívül az idézést. Azonnal értesítse az Önt tanúként beidéző személyt az olyan fontos okokról, amelyek miatt nem tud megjelenni a tárgyalás napján. Amennyiben nem jelenik meg a megfelelő időben és helyen, a bíróság elfogatóparancsot adhat ki Ön ellen.

Egyes tanúk számára nehézséget okozhat a tanúvallomás megtétele. E személyek a körülményeik vagy a bizonyíték jellege következtében különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeknek minősülhetnek. A bíróság megtehet bizonyos különös lépéseket (úgynevezett „különös intézkedéseket”), amelyekkel elősegíti a kiszolgáltatott helyzetben lévő tanúk lehető legjobb vallomástételét, például olyan takarás használatával, amelyen keresztül a tanú nem látja a vádlottat. Minden aggodalmát az Önt vallomástételre felkérő személlyel kell megbeszélnie, mivel ez a személy kérhet különös intézkedéseket az Ön nevében.

A tanúkra vonatkozó további információkat a Koronahivatal és Államügyészi SzolgálatA link új ablakot nyit meghonlapján, valamint a mygov.scot honlap A link új ablakot nyit megTanúvallomás tétele a bíróság előtt pontjában talál.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

A büntetőeljárási hatóságok mérlegelési jogköre szerint a sértetteket fel lehet szólítani, hogy a bíróság előtt vallomást tegyenek. A bizonyításra vonatkozó általános skót szabályokat kell alkalmazni azokra a tanúkra, akiket vallomástételre szólítanak.

A vallomástételre köteles olyan tanúk számára, akik kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeknek minősülnek vagy védelemre szorulnak, különös intézkedések állnak rendelkezésre a A link új ablakot nyit meg(skót) büntető eljárásjogról szóló 1995. évi törvény 271-től 271M-ig tartó pontjai alapján annak érdekében, hogy segítsék a vallomás megtételét. Ezen intézkedések automatikusak a gyermekek és olyan személyek tekintetében, akik meghatározott bűncselekmények - például szexuális bűncselekmények, emberkereskedelem és zaklatás - sértettjei.

Emellett a sértett a A link új ablakot nyit meg(skót) büntető igazságszolgáltatásról szóló 2003. évi törvény 14. pontja szerint sértetti vallomást is tehet. A sértetti vallomásra vonatkozó további információkat A link új ablakot nyit megitt talál.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bíróági eljárás során?

Felveheti a kapcsolatot a Skót Bírósági Szolgálattal annak érdekében, hogy a bírósági tárgyalások időpontjára, az ügyben a jogerős bírósági határozatokra, illetve az ügyben tett fellebbezésekre és azok indokolására vonatkozó információt szerezzen. Emellett, amennyiben vallomástételre jelenik meg a bíróságon, a Skót Bírósági Szolgálat legalább óránként értesíti Önt az ügy fejleményeiről és tudatja Önnel, hogy mikor hagyhatja el a bíróságot.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

A betekintésre vonatkozó információkat lásd fentebb.

Utolsó frissítés: 29/01/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

3 - Jogaim a bírósági eljárást követően

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

Csak az elítélt személy és az ügyészség fellebbezhet az ítélet ellen.

Az ügyészség csak bizonyos esetekben nyújthat be fellebbezést. Az ügyészség:

 • Fellebbezhet a felmentéssel - „nem bűnös” vagy „nem bizonyított” ítélettel - szemben, ezt azonban csak esküdtek nélküli eljárásban és csak jogkérdésben teheti meg.
 • Fellebbezhet az ítélettel szemben - olyan esetben, ha az ítélet „túlzottan engedékeny”

További tájékoztatásért látogassa meg a A link új ablakot nyit meghttps://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/ honlapot.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

A bűnösséget megállapító ítéletet követően a végrehajtandó büntetést meghatározó bíró figyelembe veheti a sértetti vallomást.

Amennyiben az ügy végkimenetele (az úgynevezett ítélet) nem az, amire számított vagy úgy érzi, hogy az ítéletet követően támogatásra van szüksége, számos szervezet áll a rendelkezésére. A Skóciai Áldozatsegítő Szolgálat segélyvonala hétfőtől pénteking reggel 8-tól este 8-ig működik. Ez a szervezet nemzeti karitatív szervezet, amely a bűncselekménnyel érintett személyeket támogatja Skócia területén függetlenül attól, hogy milyen bűncselekménynek voltak áldozatai. A Szolgálattal a 0345 603 9213 számon veheti fel a kapcsolatot. Az általuk nyújtott támogatás ingyenes.

Számos egyéb szervezet - ideértve a különös szolgálatokat is - nyújthat ingyenes és bizalmas érzelmi támogatást, gyakorlati segítséget és alapvető fontosságú információkat a sértettek, a tanúk és a bűncselekménnyel egyéb módon érintett személyek számára. Ezekre a szervezetekre vonatkozó információt A link új ablakot nyit megitt talál.

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

Igen, számos áldozatsegítő szolgálat áll rendelkezésre, amelyek ingyenes támogatást nyújthatnak tárgyalás előtt, közben és után. A Skóciai Áldozatsegítő Szolgálat a sértetteknek érzelmi támogatást, gyakorlati segítséget és alapvető fontosságú információkat nyújtó nemzeti karitatív szervezet. A szolgáltatások ingyenesek és bizalmasak.

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

Amennyiben tett sértetti vallomást, azt a bíró a büntetés kiszabása során figyelembe veheti. A bűnösséget megállapító ítéletet követően a bírónak meg kell határoznia, hogy milyen jogkövetkezményeket kell alkalmazni az elkövetőre. Ezeket a jogkövetkezményeket büntetésnek nevezzük. A bíró e döntését a bizonyítékok meghallgatását és az egyéb háttérinformációk figyelembe vételét követően hozza meg. Ezek közé tartozik például az elkövető életkora, egészségügyi problémái, illetve annak figyelembe vétele, hogy az elkövető büntetett előéletű-e. A bíró meghatározott lehetőségek közül választhatja ki a büntetést.

A büntetésre vonatkozó további információt A link új ablakot nyit megitt talál.

Jogában áll tájékoztatást kérni a bíróság perbeli jogerős ítéletéről és annak indokolásáról. Ezt az információt a A link új ablakot nyit megSkót Bírósági Szolgálattól kérheti.

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

A sértetteknek minden büntetőügyben joguk van a fogvatartott személy szabadon bocsátásáról való tájékoztatáshoz. Emellett jogukban állhat az arra vonatkozó tájékoztatás megszerzése, hogy a fogvatartott személy feltételes szabadságra bocsátásának mérlegelése folyik, és a feltételes szabadságra vonatkozó írásbeli véleményt (észrevételeket) nyújthatnak be a Skót Büntetés-végrehajtási Szolgálathoz. Ezt A link új ablakot nyit megsértetti értesítési programnak nevezik.

A 18 hónapnál rövidebb büntetésre ítélt elkövetők áldozatai kizárólag az elkövető szabadon bocsátására és szökésére vonatkozó tájékoztatásra jogosultak. Amennyiben ilyen információt kíván kapni, nem kell regisztrálnia a programba, egyszerűen felveheti a kapcsolatot a A link új ablakot nyit megSkót Büntetés-végrehajtási Szolgálattal.

Részt veszek-e majd a szabadlábra helyezéssel vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntések meghozatalában? Tehetek-e például nyilatkozatot, vagy nyújthatok-e be fellebbezést?

Benyújthatja véleményét a Skót Büntetés-végrehajtási Szolgálathoz annak érdekében, hogy azt figyelembe vegyék az elkövető feltételes szabadon bocsátásáról való döntés során. A program 2. része szerint regisztráló sértettek akkor végezhetik el a Skót Büntetés-végrehajtási Szolgálathoz írásbeli vélemény benyújtására vonatkozó regisztrációt, amikor az elkövető először válik jogosulttá az ideiglenes szabadon bocsátásra és háziőrizetre; illetve a Skót Büntetés-végrehajtási Szolgálat tekintetében akkor, amikor az elkövető feltételes szabadságra bocsátását mérlegelik. A Skóciai Áldozatsegítő Szolgálat segítséget nyújthat Önnek véleménye elkészítésében.

Utolsó frissítés: 29/01/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

4 - Kártérítés

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni? (például bírósági eljárás, polgári jogi igény, adhéziós eljárás)

Büntetőjogi per

A. „Kártérítésre kötelező végzés”

A (skót) büntető eljárásjogról szóló 1995. évi törvény 249-253. cikkeiben szereplő rendelkezések szerint adott esetben Skóciában bármely büntetőbíróság jogosult annak elrendelésére, hogy az elkövető meghatározott összegű kártérítést fizessen a bűncselekménye sértettjének a bűncselekmény következtében elszenvedett sérülésekért, veszteségekért vagy károkért, ennek érdekében nincs szükség külön polgári eljárásra.

Az 1995. évi törvény nem rendelkezik arról, hogy a sértett személyesen kérelmezheti a bíróságtól „kártérítésre kötelező végzés” meghozatalát; a főügyész azonban adott esetben felvetheti a kérdést a bíróság előtt, és a főügyésznek minden esetben a lehető legteljesebb mértékben tájékoztatnia a bíróságot az elszenvedett sérülés, veszteség vagy kár mértékéről és értékéről.

A hatályos jog szerint a sértett az elkövetőt polgári bíróság előtt jogosult kártérítésért perelni, vagy (amennyiben a sértett fizikai vagy mentális sérüléseket szenvedett) jogosult a A link új ablakot nyit megbűncselekménnyel okozott károk megtérítésével foglalkozó hatóság (CICA) által jutatott összegre. A kártérítés büntetőbíróság általi elrendelése nincs hatással ezekre a jogokra, a sértettnek a polgári bíróságok vagy a CICA által juttatott összegből azonban le kell vonni a kártérítésre kötelező végzés alapján kifizetett összeget.

A hivatalos büntetőeljárásban nincs meghatározva a kártérítésre kötelező végzésben elrendelhető díj összege.

Összegezve, a büntetőeljárásban a következő korlátozások érvényesülnek:

 • A körzeti bíróságon bűncselekményenként meghatározott maximális összeget (10 000 £-t) lehet kiszabni (de a 2011. március 28. után elkövetett olyan jogszabályban meghatározott súlyosabb bűncselekmények tekintetében, amelyek maximum bírsága túllépheti az előírt összeget, a kártérítésre kötelező végzésben kiszabható maximális összeg ez a maximális összeg).
 • A békebíróság előtt a jogsértésenként kiszabható összeg a 4. szintű standard egységköltség (2 500 £)

A kártérítésre kötelező végzés alapján fizetendő összeget a bíróság hivatalvezetőjének kell befizetni, aki ezt követően eljuttatja az összeget a jogosult személyhez.

B. A közösségi jóvátételről rendelkező végzésben szereplő „kártérítési követelmény”

Amennyiben a vádlottat elítélik valamely bűncselekmény elkövetése miatt, a bíróság bizonyos esetekben közösségi jóvátételről rendelkező végzést (KJV) adhat ki. A (skót) büntető eljárásjogról szóló 1995. évi törvény 227H. cikke szerint a KJV előírhat kártérítési követelményt (és az elkövető felügyeletére vonatkozó kötelezettséget).

A „kártérítési követelményekre” ugyanazokat a (fent részletezett) összegbeli korlátozásokat kell alkalmazni, mint a „kártérítésre kötelező végzésekre”.

A kártérítés megfizethető egy összegben vagy részletben a bíróság hivatalvezetőjének, aki ezt követően eljuttatja az összeget a jogosult személyhez. A kártérítés egészét legfeljebb a KJV kiadását követő 18 hónapon belül, vagy a felügyeleti időszak lejártát megelőző 2 hónapon belül kell megfizetni, attól függően, hogy melyik következik be korábban. Az összeg elkövető általi kifizetésének elmaradása a KJV megsértésének minősül.

C. A főügyész „kártérítési ajánlata”

A (skót) büntető eljárásjogról szóló 1995. évi törvény 302A. cikke szerint a főügyész „kártérítési ajánlatot” küldhet a feltételezett elkövetőnek, ha valószínű, hogy valamely adott bűncselekmény elkövetése történt. A „kártérítési ajánlat” hatékony közvetlen intézkedés olyan bűncselekmények tekintetében, amelyek következtében pénzügyi veszteség, személyes veszteség, riadalom vagy szenvedés ért valakit.

Amennyiben a „kártérítési ajánlatot” elfogadják vagy az elfogadottnak minősül (mert a feltételezett elkövető nem utasítja azt el hivatalosan), nem indul büntetőeljárás és nem kerül sor elítélésre.

A kártérítési ajánlatban meghatározható legmagasabb összeg a (skót) büntető eljárásjogról szóló 1995. évi törvény és a kártérítési ajánlatról (annak maximális összegéről) szóló 2008. évi rendelet szerint 5 000 £.

A „kártérítési ajánlat” alapján fizetendő összeget a bíróság hivatalvezetőjének kell befizetni, aki ezt követően eljuttatja az összeget a jogosult személyhez.

Polgári jogi eljárás:

A hatályos jog szerint a sértett kártérítés céljából polgári bíróság előtt is indíthat eljárást az elkövetővel szemben. Amennyiben a sértett úgy dönt, hogy a polgári bíróságok előtt eljárást indít, különböző bírósági szabályok által meghatározott eljárások állnak rendelkezésére, amelyek attól is függnek, hogy a keresetét a körzeti bíróságán vagy a legfelsőbb polgári bíróság előtt nyújtja be. A különböző szabályokat a A link új ablakot nyit megSkót Bírósági Szolgálat honlapján, a Szabályok és gyakorlatok pontban találja.

A keresetek és petíciók megírása és a különböző bírósági eljárások igen összetettek, ezért javasolt a jogi tanácsadás igénybevétele.

Adhéziós eljárás - nem alkalmazható Skóciában:

Ezek olyan eljárások, amelynek keretein belül a bíróság a bűncselekmény sértettjét megillető kártérítésről dönt. Ahelyett, hogy a sértett külön eljárásban követelne kártérítést, az elkövetővel szemben a büntetőeljárás keretein belül terjeszt be polgári keresetet. Megjegyzendő, hogy bár egyes polgári jogrendszerekben érvényesül ez a rendszer, Skóciában nem.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést/kártalanítást. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

A kártérítés végrehajtása a büntető ügyekben

Bármely a következők alapján történő összeget:

 • „kártérítésre kötelező végzés”;
 • közösségi jóvátételről rendelkező végzésben szereplő „kártérítési követelmény”, illetve
 • a főügyész „kártérítési ajánlata”

a bíróság hivatalvezetőjének kell befizetni, aki ezt követően eljuttatja az összeget a jogosult személyhez.

A kifizetést kizárólag a bíróság hajthatja végre, a jogosult személy semmilyen esetben sem veheti fel a kapcsolatot vagy kísérelheti meg a kapcsolat felvételét közvetlenül az elkövetővel, és nem fogadhat el tőle személyesen kifizetést.

Amennyiben a „kártérítésre kötelező végzés” vagy a „kártérítési ajánlat” alapján nem történik kifizetés, a bíróság további intézkedéseket tehet az összeg behajtása érdekében, többek között a következő büntetéseket alkalmazhatja:

 • szociális ellátások csökkentésére vonatkozó végzések;
 • jövedelem letiltására vonatkozó végzések;
 • pénzalapok letiltására vonatkozó végzések; valamint
 • jármű lefoglalására vonatkozó végzés.

Amennyiben a KJV-ben szereplő „kártérítési követelmény” alapján nem történik kifizetés, az a KJV megsértésének minősül és az elkövető újból bíróság elé kerülhet. A (skót) büntető eljárásjogról szóló 1995. évi törvény 227ZC. cikke tartalmazza a KJV-k megsértésére és a bíróság számára rendelkezésre álló intézkedésekre vonatkozó szabályokat.

A kártérítés végrehajtása polgári ügyekben:

Amennyiben a sértett sikeresen indít a polgári bíróság előtt eljárást és a bíróság pénzösszeg számára való megfizetésére vonatkozó határozatot hoz, a sértettnek fel kell vennie a kapcsolatot a körzeti tisztségviselők irodájával, amely tanáccsal szolgálhat az adósság behajtására irányuló eljárásra vonatkozóan. További információt a A link új ablakot nyit megbírósági végrehajtók és körzeti tisztségviselők társaságának honlapján talál.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra? Milyen feltételek mellett?

Kártérítés fizetés a CICA által

Az állam nem folyósít előleget a bűncselekmény sértettje számára, ha az elkövetőt a bíróság fizetésre kötelezi, de az elkövető ezt nem teljesíti. Lásd még a fenti A kártérítés végrehajtása pontot.

Jogosult vagyok-e állami kártalanításra?

A bűncselekménnyel okozott károk megtérítésével foglalkozó hatóság (CICA) kezeli azon személyek kártérítési kérelmét, akik az erőszakos bűncselekmények ártatlan áldozataiként fizikai vagy mentális sérüléseket szenvedtek Anglia, Skócia vagy Wales területén. A kormány büntetőjogi kártérítési programja határozza meg a kártérítés feltételeit és mértékét.

A büntetőjogi kártérítések 2012. évi programja a kormány által finanszírozott olyan program, amely abból a célból jött létre, hogy kártérítést nyújtson az erőszakos bűncselekmények következtében, ártatlan közvetlen áldozatként súlyos fizikai vagy mentális sérüléseket szenvedett személyeknek. A program szabályait és a díjak összegét az Egyesült Királyság parlamentje hagyja jóvá és a CICA felelős a program igazgatásáért és az egyéni kérelmek elbírálásáért. A programban szerepel a sérülésekre vonatkozó díjak listája, amely meghatározza az elszenvedett sérülésekért fizetendő kártérítéseket.

Kétfajta kártérítés létezik - személyi és halálos kimenetelű sérülésekért nyújtott díjak -, amely mellett bizonyos esetekben kiegészítő kártérítés is fizetendő az elmaradt jövedelmek, tartás és indokolt esetben a különös költségek megtérítése érdekében.

A kifizetésekre a legsúlyosabb sérüléseket szenvedett sértettek, az erőszakos közösülés és más szexuális erőszak áldozatai, a gyermekbántalmazás áldozatai és az elhunyt hozzátartozói jogosultak. A program nem vonatkozik a kisebb sérülésekért nyújtott kártérítésre.

Nem minden kártérítési kereset sikeres. A kérelmezőnek a programban támasztott szabályok szerint jgosultnak kell lennie a kártérítésre. Meg kell felelnie bizonyos állampolgárságra és tartózkodásra vonatkozó feltételeknek (a program 10-16. pontjai). A kérelmet a lehető leghamarabb, de legkésőbb a sérülést okozó bűncselekménytől számított két éven belül kell benyújtani (bár bizonyos kivételes körülmények esetén a határidő meghosszabbítható, lásd a 87-89. pontokat). Emellett bizonyos szabályok megkövetelik a kérelmezőtől, hogy a sérülést okozó bűncselekményt minél hamarabb bejelentse és amennyire lehetséges működjön együtt a támadó igazságszolgáltatás elé állítása során (22. és 23. pontok). Bizonyos egyéb körülmények esetén a díjakat vissza lehet tartani vagy csökkenteni lehet, például ha a kérelmező magatartása lehetetlenné teszi az összeg megítélését (25. pont) és, ha a kérelmezőt a kérelem CICA-hoz való benyújtása idején le nem töltött büntetőjogi felelősség terheli (26. pont és D. melléklet). A programra vonatkozó további információt A link új ablakot nyit megitt talál.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítési keresetemet elbíráló határozatra várok?

A büntetőjogi kártérítések 2012. évi programja végső eszközként került kialakításra. A program szerint megítélt összegeknek nem célja az azonnali szükségletek kielégítése; a legtöbb esetben a kérelmező követelésének rendezésére csak az esemény után meghatározott idő elteltével kerül sor. Addig nem kerül sor kifizetésre, amíg a bűncselekménnyel okozott károk megtérítésével foglalkozó hatóság (CICA) meg nem győződik arról, hogy a kérelmező jogosult a program szerint; a hatóság a rendőrségtől és a kérelmezőtől szerzi meg az eseményre vonatkozó információkat annak biztosítása érdekében, hogy a kérelem megfelel a támogathatósági kritériumoknak. Amennyiben a CICA meggyőződött arról, hogy a kérelmező jogosult a kifizetésre, de nem tud jogerős határozatot hozni, mérlegelhetik a kifizetést. Erre akkor kerülhet sor, ha a CICA meg kívánja várni, hogy a kérelmező sérülésének hosszú távú hatásai kiderüljenek.

Jogosult vagyok-e kártalanításra, ha az elkövetőt nem ítélték el?

Az elkövető azonosítása és elítélése nem szükséges ahhoz, hogy az erőszakos bűncselekmény sértettje jogosult lehessen a kártérítésre (a büntetőjogi kártérítések program 9. pontja). A program azonban megköveteli a kérelmezőtől, hogy a a sérülést okozó bűncselekményt minél hamarabb bejelentse és lehetőség szerint működjön együtt a támadó igazságszolgáltatás elé állítása során. (22. és 23. pontok). A kérelmezők tehát csak akkor jogosultak kártérítésre, ha teljes mértékben együttműködtek a bűncselekmény nyomozásában és az azt követő büntetőeljárásban.

Utolsó frissítés: 29/01/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

5 - Támogatásra és segítségnyújtásra vonatkozó jogaim

Bűncselekmény áldozata vagyok, kihez fordulhatok támogatásért és segítségért?

Akkor is jogosult az áldozatsegítő szolgáltatások igénybevételére, A link új ablakot nyit megha a bűncselekmény nem került bejelentésre a rendőrség felé.

Attól függetlenül, hogy úgy dönt, hogy bejelenti a bűncselekményt vagy sem - A link új ablakot nyit megvagy még nem hozott döntést e tekintetben - a Skóciai Áldozatsegítő Szolgálat érzelmi és gyakorlati segítséget valamint támogatást nyújthat Önnek.

Amennyiben A link új ablakot nyit megbejelenti a bűncselekményt, a rendőrség - az Ön jóváhagyásával - átadhatja az Ön adatait a Skóciai Áldozatsegítő Szolgálatnak.

Emellett az A link új ablakot nyit megÁldozatok Tájékoztatási és Tanácsadási Szolgálata (VIA) is segítséget nyújthat Önnek, amennyiben az ügye a következők valamelyikére vonatkozik:

 • családon belüli bántalmazás;
 • gyermekkorú sértettek és tanúk;
 • gyűlölet-bűncselekmény;
 • szexuális bűncselekmények;
 • illetve, ha valószínű, hogy a tárgyaláson esküdtek is részt fognak venni.

A VIA tájékoztatja Önt a büntető igazságszolgáltatási rendszerre vonatkozó információkról, folyamatosan értesíti Önt az ügy előrehaladásáról és összeköti Önt olyan egyéb szervezetekkel, akik segítségül szolgálhatnak.

Áldozatsegítő forróvonal

A Skóciai Áldozatsegítő Szolgálat segélyvonala hétfőtől pénteking reggel 8-tól este 8-ig működik. Ez a szervezet nemzeti karitatív szervezet, amely a bűncselekménnyel érintett személyeket támogatja Skócia területén függetlenül attól, hogy milyen bűncselekménynek voltak áldozatai. A Szolgálattal a 0800 160 1985 számon veheti fel a kapcsolatot. Az általuk nyújtott támogatás ingyenes. Számos egyéb szervezet - ideértve a különös szolgálatokat is - nyújthat ingyenes és bizalmas érzelmi támogatást, gyakorlati segítséget és alapvető fontosságú információkat a sértettek, a tanúk és a bűncselekménnyel egyéb módon érintett személyek számára. Ezekre a szervezetekre vonatkozó információt A link új ablakot nyit megitt talál.

Az áldozatoknak nyújtott segítség ingyenes?

A Skóciai Áldozatsegítő Szolgálat ingyenes és bizalmas segítséget nyújt a sértetteknek, a tanúknak és a bűncselekménnyel érintett más személyeknek.

Milyen típusú támogatásra számíthatok az állami szolgálatoktól vagy hatóságoktól?

A bíróságon nyújtott támogatás

Amennyiben felkérik Önt, hogy tanúskodjon a bíróságon, a Skóciai Áldozatsegítő Szolgálat képzett munkatársai és önkéntesei minden felsőbíróságon és körzeti bíróságon Tanúsegítő Szolgálatot nyújtanak. E személyek:

 • Gyakorlati segítséggel és információval szolgálhatnak Önnek arról, hogy mi történik a bíróságon
 • Megszervezhetik a bíróságon a tárgyalást megelőzően tett látogatását - annak érdekében, hogy megtudhassa, hogy mire számítson.

Egyes tanúk - körülményeik vagy a bűncselekmények jellege következtében - további támogatásban részesülhetnek a vallomástétel során. A bíróság előtti vallomástételről - ideértve a kiszolgáltatott helyzetben lévő tanúkra vonatkozó speciális intézkedéseket is - A link új ablakot nyit megitt tudhat meg többet. Amennyiben Ön bűncselekmény sértettje, de Önt nem hívják be tanúként vallomástételére, nem biztos, hogy tájékoztatják a tárgyalásról. Kérhet információt azonban arra vonatkozóan, hogy a bíróságon mi történik az ügyben.

Milyen típusú támogatásra számíthatok a civil szervezetektől?

A szervezettől függően különböző fajtájú támogatásban részesülhet. A Skóciai Áldozatsegítő Szolgálat közösségi alapú áldozatsegítő szolgálatokat nyújt. Ennek igénybevételére Skócia területén minden helyi hatóságon lehetőség van, a bírósági Tanúsegítő Szolgálat pedig Skócia területén minden büntetőbíróságon alkalmazható.

A bűncselekmény jellegétől függően számos egyéb karitatív szervezet nyújthat Önnek segítséget. Például a skót Nemi Erőszak Krízisközpont, a TARA (az emberkereskedelemre vonatkozó tudatosság növelésére irányuló szövetség), akik az emberkereskedelem női áldozatait támogatják, valamint a Migráns Segítő Központ, amely szintén segítséget nyújthat az emberkereskedelem áldozatainak. A Gyermekek Az Elsők szervezet, a skót Női Segélyszövetség és a PETAL szintén olyan karitatív szervezetek, amelyek támogatást nyújthatnak a bűncselekmények sértettjeinek. Ezekre a szervezetekre vonatkozó további információt A link új ablakot nyit megitt talál.

Utolsó frissítés: 29/01/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.