La versione originale in lingua tedesco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

1 – Obținerea de asistență juridică

Este foarte important să beneficiați de asistență juridică independentă dacă sunteți implicat în vreun fel într-un proces penal. Fișele informative vă arată când și în ce circumstanțe aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat și ce poate face acesta pentru dumneavoastră. Această fișă informativă generală vă arată cum puteți găsi un avocat și cum pot fi acoperite costurile asistenței juridice în cazul în care nu vă puteți permite să plătiți pentru serviciile unui avocat.

Cum găsiți un avocat

În Austria, numai avocații vă pot apăra în instanță (cu câteva excepții). Asociația federală austriacă a barourilor dispune de un registru electronic al avocaților, pe care îl puteți accesa Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Dacă vi se aduce la cunoștință că în Austria se desfășoară cercetări împotriva dumneavoastră care vor conduce la proceduri penale, trebuie să vă alegeți un avocat și să stabiliți o întâlnire cu acesta pentru a discuta cazul. Dacă este posibil, trebuie să faceți acest lucru înainte de a fi interogat pentru prima oară.

În momentul arestării, orice persoană are dreptul de a lua legătura cu un avocat înainte de a fi interogată. Dacă nu cunoașteți un avocat, puteți lua legătura cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăavocații din oficiu. Poliția sau organele de urmărire penală trebuie să vă permită să contactați acest serviciu.

Cum plătiți onorariul unui avocat

Dacă desemnați un avocat al apărării, în general trebuie să plătiți pentru serviciile sale. Dacă nu există un acord privind onorariile, avocatul poate solicita o remunerație rezonabilă. Procentele enumerate în Linkul se deschide într-o fereastră nouăCriteriile generale privind onorariile (AHK) pot fi considerate drept bază pentru calcularea onorariului.

Dacă plata avocatului apărării presupune un risc pentru întreținerea dumneavoastră sau a familiei dumneavoastră, în funcție de venitul și bunurile dumneavoastră și dacă un apărător este necesar, acesta trebuie să vă fie atribuit în mod gratuit. În acest caz, veți primi, de asemenea, exemplare gratuite ale dosarului penal. Puteți solicita acordarea de asistență juridică din oficiu utilizând acest Linkul se deschide într-o fereastră nouăformular.

Ultima actualizare: 22/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

La versione originale in lingua tedesco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

2 – Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni și înainte de judecarea cauzei în instanță

Scopul cercetării penale este de a stabili faptele, pentru ca organele de urmărire penală să poată decide dacă este sau nu cazul să dispună trimiterea în judecată. Dacă se dispune trimiterea în judecată, procedurile preliminare au, de asemenea, scopul de a facilita finalizarea rapidă a procesului.

Care sunt etapele cercetării penale?

 • Scopul cercetării penale este să stabilească dacă s-a comis o infracțiune penală și, în caz afirmativ, autorul acesteia.
 • În momentul începerii urmăririi penale privind o persoană suspectată de o anumită infracțiune, persoana respectivă este considerată a fi învinuit.
 • În cadrul cercetării penale, instanța trebuie să urmeze anumiți pași. Aceasta trebuie să reconstituie infracțiunea și să desfășoare așa-numitele proceduri contradictorii. Procurorul public și învinuitul, împreună cu apărătorul său, sunt prezenți pe parcursul acestor proceduri și au dreptul de a adresa întrebări persoanei interogate. Organele de urmărire penală pot, de asemenea, să solicite instanței să obțină probe suplimentare, dacă se consideră necesar pentru interesul public.
 • Organele de urmărire penală și/sau departamentul de cercetare penală pot întreprinde majoritatea fazelor cercetărilor din proprie inițiativă, fără acordul instanței. Aceste faze cuprind în special anchete și interogatorii, precum și stabilirea identității persoanelor, percheziții etc.
 • Este necesar un ordin judecătoresc pentru a impune și a prelungi reținerea preventivă. Același lucru este valabil și pentru utilizarea de măsuri coercitive legate de drepturile fundamentale (de exemplu, percheziționarea locurilor protejate de drepturile proprietarului, accesarea conturilor bancare, interceptarea convorbirilor telefonice sau analizarea datelor din convorbirile telefonice).
 • Organele de urmărire penală trebuie să dispună încetarea urmăririi penale dacă nu s-a comis nicio infracțiune penală sau dacă faptele stabilite sunt insuficiente pentru a condamna persoana învinuită. În toate celelalte cazuri în care faptele au fost clarificate suficient, organele de urmărire penală trebuie să înainteze o punere sub acuzare către instanța competentă.
 • Organele de urmărire penală pot dispune scoaterea de sub urmărire penală (Linkul se deschide într-o fereastră nouădeviere) în cazurile în care, chiar dacă nu există motiv de încetare a urmăririi, pronunțarea unei pedepse se dovedește a nu fi necesară deoarece (de cele mai multe ori) învinuitul este numai sancționat administrativ cu amendă. Devierea nu este posibilă dacă infracțiunea a provocat moartea unei persoane sau dacă aceasta este de competența unei instanțe cu judecători consultanți sau a unei instanțe cu jurați, cu alte cuvinte în cauzele care presupun o pedeapsă cu închisoarea de peste cinci ani (de regulă).

Drepturile mele pe parcursul cercetării penale

Aveți drepturi diferite în funcție de diferiții pași și diferitele etape ale cercetărilor:

În orice caz, aveți următoarele drepturi, indiferent de etapa specifică a procedurilor:

 • trebuie să fiți informat imediat cu privire la faptul că s-a început cercetarea penală împotriva dumneavoastră, cu privire la infracțiunea de care sunteți suspectat și la drepturile dumneavoastră procedurale;
 • pe parcursul fiecărei etape a procedurilor, aveți dreptul să optați pentru un apărător sau să solicitați acordarea de asistență juridică din oficiu (a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 1). Dacă faptele sau aspectele juridice sunt complexe, puteți solicita acordarea de asistență juridică din oficiu pe tot parcursul procedurilor. În procesele penale împotriva străinilor, care nu cunosc sistemul juridic austriac, este probabil să se acorde asistență juridică din oficiu. În toate cazurile care necesită așa-numita Linkul se deschide într-o fereastră nouăapărare obligatorie, vi se va atribui un apărător în orice caz dacă nu numiți dumneavoastră unul. Dacă nu vi s-a acordat asistență juridică din oficiu, trebuie să suportați costurile apărătorului atribuit.

Cele mai importante etape în care trebuie să dispuneți de un apărător sunt: întreaga perioadă a arestului preventiv, întreg parcursul procedurilor de instituționalizare a infractorilor cu probleme mentale, procese înaintea unei instanțe cu judecători consultanți sau înaintea unei instanțe cu jurați sau înaintea unui judecător individual dacă infracțiunea presupune o pedeapsă cu închisoarea de peste trei ani;

 • să vă consultați dosarul;
 • să emiteți observații privind învinuirile aduse la adresa dumneavoastră sau să nu păstrați tăcerea;
 • să solicitați obținerea de probe;
 • să atacați măsurile luate de organele de urmărire penală sau de departamentul de cercetare penală, precum și hotărârile instanței;
 • să beneficiați de serviciile unui traducător/interpret.

Cercetarea penală și strângerea probelor (1)

Cine desfășoară cercetările?

Organele de urmărire penală care conduc departamentul de cercetare penală sunt responsabile de desfășurarea cercetărilor. Departamentul de cercetare penală va începe cercetările din proprie inițiativă dacă un terț depune un denunț la poliție sau în urma unui ordin al procurorului public.

Ce informații voi primi?

Organele de urmărire penală sau departamentul de cercetare penală trebuie să vă informeze în orice caz că faceți obiectul cercetărilor și motivul acestora. În plus, trebuie să fiți informat că, în calitate de învinuit, nu aveți obligația de a da o declarație și că, dacă dați o declarație, aceasta poate fi utilizată ca probă împotriva dumneavoastră.

Dacă ați comis infracțiunea de care sunteți învinuit și mărturisiți (dacă vă recunoașteți vinovăția), acest lucru va constitui o circumstanță atenuantă importantă în momentul în care instanța hotărăște pedeapsa. Cu toate acestea, dacă vă recunoașteți vinovăția, aceasta nu va afecta desfășurarea procesului.

Ce se întâmplă dacă nu vorbesc limba germană?

Dacă nu puteți comunica adecvat în limba germană, aveți dreptul să solicitați un interpret, care va fi desemnat gratuit pe parcursul interogării dumneavoastră. Nu este necesar și nu trebuie să răspundeți la nicio întrebare dacă interpretul nu este prezent. Interpretul va interpreta întrebările care vi se adresează într-o limbă pe care o înțelegeți. De asemenea, interpretul va interpreta răspunsurile dumneavoastră în limba germană.

În orice caz, interpretul trebuie să interpreteze informațiile și instrucțiunile privind aspecte juridice care, prin lege, trebuie să vi se furnizeze. Dacă doriți, interpretul vă va oferi de asemenea asistență în convorbirile cu apărătorul atribuit (nu avocatul pentru care ați optat).

Dacă vi se aduce la cunoștință un ordin al organelor de urmărire penală sau o hotărâre a instanței, puteți solicita, de asemenea, asistență privind traducerea documentelor respective. Dacă doriți să vă consultați dosarul, un traducător vă va oferi asistență numai dacă nu aveți apărător și nu este rezonabil să organizați singur traducerea părților relevante ale dosarului.

Aveți dreptul să luați legătura cu un avocat?

Nu este necesar să aveți un avocat, cu excepția cazurilor în care este obligatorie reprezentarea de către un apărător. Cu toate acestea, indiferent dacă sunteți arestat sau nu, aveți dreptul să consultați oricând un avocat, dacă doriți. De asemenea, trebuie să vi se pună la dispoziție un interpret pentru contactele cu apărătorul atribuit.

Dacă vă aflați în arest și cunoașteți numele unui avocat care doriți să vă apere, îl puteți contacta direct sau prin intermediul poliției. Dacă nu cunoașteți niciun avocat, puteți utiliza serviciul avocaților din oficiu al asociației barourilor (Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 1).

Mi se vor preleva amprente sau mostre de ADN?

Poliția are dreptul de a vă percheziționa hainele sau orice alte obiecte aflate în posesia dumneavoastră. Pentru orice examinare fizică suplimentară, este necesar acordul instanței și un ordin ulterior al procurorului public.

Poliția vă poate lua amprentele digitale, dacă este cazul, pentru a vă stabili identitatea. Departamentul de cercetare penală poate preleva o mostră de salivă în scopul analizei ADN. Pentru realizarea analizei ADN este necesar acordul instanței.

Îmi pot fi percheziționate casa, biroul, mașina etc.?

Se pot efectua percheziții în locurile în care se presupune că sunt prezente persoane suspicioase și asupra obiectelor dacă se presupune că astfel se pot obține dovezi. Este necesar acordul instanței pentru a percheziționa locuri protejate de drepturile proprietarului. Poliția poate percheziționa alte locuri și obiecte în urma unui ordin al procurorului public.

Voi primi informații privind probele împotriva mea?

În calitate de învinuit, aveți dreptul să vă consultați dosarul. Astfel, veți fi informat cu privire la probele împotriva dumneavoastră. În cazuri excepționale, anumite părți ale dosarului pot să nu fie accesibile pentru consultare. Aveți dreptul să vă prezentați oricând propriile probe.

De ce tipuri de căi de atac dispun pe parcursul procedurilor de urmărire penală?

Vă puteți apăra împotriva oricărei măsuri luate de departamentul de cercetare penală sau de organele de urmărire penală pe parcursul procedurilor de cercetare penală, depunând o contestație (pentru care nu este prevăzut un termen), în cazul în care considerați că unul dintre drepturile dumneavoastră a fost încălcat.

Instanța va hotărî cu privire la contestația dumneavoastră, cu excepția cazului în care organele de urmărire penală vă confirmă opinia. Hotărârea instanței poate fi atacată cu apel la instanța superioară regională. Contestația se depune la organele de urmărire penală.

Aveți dreptul să înaintați căi de atac împotriva hotărârilor judecătorești la instanța superioară regională, mai ales împotriva hotărârilor care denotă atingerea drepturilor fundamentale.

Se pot înainta căi de atac atât la organele de urmărire penală, cât și la instanța de prim grad de jurisdicție în termen de 14 zile.

Trebuie să fiu prezent pe parcursul cercetărilor?

Nu aveți obligația de a rămâne în Austria pe întreg parcursul procedurii de cercetare penală. Apărătorul dumneavoastră poate să se asigure, de asemenea, că drepturile dumneavoastră sunt respectate pe parcursul cercetărilor (dacă doriți acest lucru).

Trebuie să vă deplasați în Austria pentru interogatorii. Nu există prevederi privind transmiterea video a procedurii de cercetare penală, iar acest lucru nici nu este fezabil din punct de vedere tehnic.

Arestul și reținerea preventivă (inclusiv mandatul european de arestare) (2)

Care sunt motivele pentru care pot fi arestat?

Puteți fi arestat preventiv numai dacă există indicii importante privind comiterea unei infracțiuni și dacă există de asemenea un motiv pentru reținere (riscul de a părăsi teritoriul țării, riscul distrugerii probelor sau riscul comiterii unei infracțiuni). Este necesar acordul instanței pentru arestarea dumneavoastră (de către ofițerii departamentului de cercetare penală) (cu excepția cazului în care sunteți prins în flagrant delict sau există un pericol iminent).

Arestul preventiv trebuie impus de instanță și se execută într-o închisoare. Departamentul de cercetare penală vă poate reține timp de cel mult 48 de ore înainte de a vă transfera la instanță fără întârzieri nejustificate.

Legea nu precizează dacă vă puteți informa familia și prietenii cu privire la faptul că ați fost reținut sau modul de a-i informa. În fiecare închisoare sunt disponibile servicii sociale care vă pot oferi asistență referitor la aceste aspecte.

Ce informații trebuie să mi se ofere dacă sunt arestat preventiv?

Hotărârea privind arestarea dumneavoastră preventivă trebuie să vă fie citită, dacă este necesar cu ajutorul unui interpret. Trebuie să primiți un exemplar scris al hotărârii. Aceasta trebuie să menționeze natura infracțiunii în legătură cu care există indiciile care au determinat arestarea. De asemenea, aceasta trebuie să includă toate faptele care, în opinia instanței, justifică arestarea dumneavoastră.

Trebuie să fiți reprezentat de un apărător pe tot parcursul arestului preventiv. Dacă nu desemnați un apărător, vi se va atribui unul din oficiu.

Hotărârea instanței de a impune arestul preventiv se ia în cursul unei audieri orale.

În termen de trei zile puteți înainta o cale de atac la instanța superioară regională împotriva hotărârii de impunere sau, ulterior, de prelungire a arestului preventiv.

Cât timp pot fi ținut în arest preventiv?

Orice hotărâre privind arestul preventiv este pentru o perioadă limitată de timp. Hotărârea de impunere a arestului preventiv este valabilă timp de paisprezece zile. Hotărârea de prelungire a arestului preventiv pentru prima dată este valabilă o lună. Orice hotărâre ulterioară de prelungire a arestului este valabilă timp de două luni.

Arestul preventiv nu trebuie să aibă o durată mai mare de șase luni în total, însă poate fi prelungit din cauza gravității infracțiunii. Mai multe informații se găsesc Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Pot primi vizite pe parcursul arestului preventiv, mi se va acorda tratament medical?

Fiecare persoană aflată în arest preventiv are dreptul să primească vizitatori de două ori pe săptămână. Avocatul dumneavoastră vă poate vizita oricând pe parcursul arestului dumneavoastră, indiferent de hotărârea privind vizitatorii.

În fiecare închisoare sunt disponibile servicii medicale. Legea prevede că puteți beneficia de tratament din partea medicilor specialiști, după caz.

Pot contacta ambasada țării mele, în calitate de cetățean străin?

Aveți dreptul să contactați ambasada țării dumneavoastră și găsiți adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici. Poliția și organele de urmărire penală sunt obligate să contacteze reprezentantul dumneavoastră diplomatic dacă doriți.

Ce se întâmplă dacă sunt arestat în temeiul unui mandat european de arestare?

Dacă un stat membru emite un mandat european de arestare, puteți fi arestat în alt stat membru și extrădat în țara care a emis mandatul de arestare. Legea austriacă prevede să rămâneți în arest până când sunteți extrădat. O instanță va emite un ordin în acest sens. Aveți dreptul la un apărător și, dacă este necesar, la un interpret în cadrul audierii respective.

Punerea sub acuzare (3)

După desfășurarea cercetărilor, organele de urmărire penală pot concluziona că este probabil să fiți condamnat. În acest caz, veți fi trimis în judecată la instanța competentă.

Acuzațiile trebuie aduse sub forma unui act motivat de punere sub acuzare înaintat către instanța cu judecători consultanți sau către instanța cu jurați dacă infracțiunea de care sunteți acuzat implică o pedeapsă cu închisoarea de peste cinci ani. Pentru infracțiunile care presupun pedepse mai scurte, organul de urmărire penală trebuie numai să înainteze acuzațiile în scris, fără motivare, către judecătorul individual la instanța regională sau la instanța districtuală.

Cum mă pot apăra împotriva acuzațiilor?

Puteți depune contestație împotriva unui act motivat de punere sub acuzare în termen de paisprezece zile după comunicarea acesteia. Instanța superioară regională va hotărî cu privire la contestația dumneavoastră (Mai multe detalii privind motivele contestației se găsesc Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici). Puteți depune contestația în formă scrisă sau orală.

Dacă instanța superioară regională consideră contestația dumneavoastră ca fiind întemeiată, aceasta poate suspenda procedurile penale sau poate dispune ca organele de urmărire penală să continue cercetările.

În cazul în care contestația dumneavoastră este respinsă sau dacă nu depuneți contestație, acuzațiile împotriva dumneavoastră devin efective, iar instanța căreia i-a fost înaintat dosarul dumneavoastră trebuie să pregătească procesul.

Dacă acuzațiile împotriva dumneavoastră iau formă de acuzații penale, nu puteți depune contestație. Cu toate acestea, legea prevede ca instanța căreia i-a fost înaintat dosarul dumneavoastră să evalueze validitatea acuzațiilor. Dacă instanța consideră că acuzațiile nu sunt justificate din unul dintre motivele prevăzute de lege, aceasta poate hotărî încetarea procesului penal.

Pregătirea procesului de către apărare (4)

Ce se întâmplă înainte de proces?

Odată ce au fost aduse acuzații împotriva dumneavoastră, nu mai este posibilă restricționarea accesului la dosare. Cel mai târziu în acest moment veți avea acces la dosarul complet, care este disponibil și pentru instanță. Instanța se pregătește de desfășurarea procesului.

Dacă doriți, puteți solicita obținerea de probe care să vă ajute să vă pregătiți pentru proces. În special, puteți solicita audierea martorilor. În solicitarea dumneavoastră, trebuie să indicați faptele pe care doriți să le dovediți prin probele în cauză. De asemenea, vi se poate cere să menționați motivul pentru care considerați că probele pe care le solicitați sunt adecvate.

Cum ar trebui să cooperez cu apărătorul?

Dacă se emite un act de punere sub acuzare, trebuie să fiți reprezentat de un apărător pe parcursul procesului. În acest caz, vi se va atribui un apărător dacă nu desemnați dumneavoastră unul.

În procesele înaintea unui complet cu judecător unic sau a instanțelor districtuale care presupun acuzații penale nu este obligatorie desemnarea unui apărător. Cu toate acestea, puteți fi reprezentat oricând de un apărător la alegere sau puteți solicita atribuirea unui apărător în cazul în care cauza este una dificilă. De regulă, aceasta va fi situația pârâților străini, care nu cunosc sistemul juridic austriac.

Trebuie să vă informați apărătorul cu privire la orice probă de care considerați că dispuneți pentru a putea fi achitat de acuzații. Apărătorul dumneavoastră va depune ulterior solicitările necesare de probe în mod corespunzător.

Ce se întâmplă dacă am fost condamnat sau achitat anterior de infracțiunea de care sunt acuzat acum în alt stat membru?

Dacă o instanță dintr-un stat membru a pronunțat deja o hotărâre definitivă privind aceleași acuzații, acuzațiile respective nu vi se pot aduce din nou în alt stat membru.

Trebuie să depuneți neîntârziat cererile necesare cu privire la acest fapt (pe parcursul cercetării penale). În mod similar, dacă ați fost condamnat sau achitat de o infracțiune în Austria, nu vi se poate intenta din nou proces pentru aceeași infracțiune în alt stat membru.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăReținere preventivă

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind despăgubirile în materie penală

Ultima actualizare: 22/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

La versione originale in lingua tedesco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

3 – Drepturile mele în timpul procesului

Unde va avea loc procesul?

Procesul va avea loc la instanța judecătorească căreia i-au fost înaintate acuzațiile finale de către autoritățile de urmărire penală. De regulă, aceasta va fi instanța cu competență teritorială asupra locului unde s-a săvârșit infracțiunea. Procesele se desfășoară în ședință publică, cu câteva excepții.

În funcție de natura pedepsei, hotărârea va fi luată de un complet cu judecător unic, de instanța cu judecători consultanți sau de o instanță cu jurați. Persoanele consultante pot fi prezente, de asemenea, în instanțele cu judecători consultanți sau în instanțele cu jurați.

Pot fi modificate acuzațiile pe parcursul procesului?

Dacă sunteți acuzat de o altă infracțiune pe parcursul procesului, organele de urmărire penală pot extinde acuzațiile împotriva dumneavoastră, iar procesul poate fi extins, incluzând noile acuzații, cu excepția cazului în care acestea implică o pedeapsă mai severă decât acuzațiile inițiale.

În hotărârea sa, instanța ține cont numai de faptele descrise în actul de punere sub acuzare și nu de evaluarea juridică realizată de organele de urmărire penală. Instanța poate încadra infracțiunea de care ați fost acuzat în mod diferit față de încadrarea realizată de organele de urmărire penală în actul de punere sub acuzare.

Care sunt drepturile mele pe parcursul procesului?

Ca pe parcursul tuturor procedurilor penale, aveți dreptul de a păstra tăcerea în timpul procesului. Nu sunteți obligat să comentați acuzațiile aduse împotriva dumneavoastră.

Dacă recunoașteți acuzațiile pe parcursul procesului, acest lucru va avea, de asemenea, un efect de circumstanță atenuantă în momentul stabilirii pedepsei. Cu toate acestea, recunoașterea vinovăției nu va modifica desfășurarea procesului. Nu veți fi pedepsit dacă nu spuneți adevărul.

Instanțele cu judecători consultanți și instanțele cu jurați nu pot desfășura procedurile dacă nu sunteți prezent. De asemenea, trebuie să fiți reprezentat întotdeauna de un apărător în astfel de proceduri. Nu există prevederi privind organizarea de procese prin legătură video.

Dacă nu înțelegeți suficient de bine limba germană, trebuie angajat un interpret pentru proces. Interpretul va interpreta principalele evenimente de pe parcursul procesului într-o limbă pe care o înțelegeți.

Pe parcursul procesului aveți, de asemenea, dreptul să înaintați cereri, în special cereri de probe.

Într-un proces înaintea unei instanțe cu judecători consultanți sau înaintea unei instanțe cu jurați trebuie să fiți reprezentați de un apărător, în timp ce pentru celelalte tipuri de proceduri desemnarea acestuia este opțională.

Vă puteți modifica oricând opțiunea privind apărătorul ales. Totuși, acest lucru nu trebuie să prelungească procedurile în mod nejustificat.

Care sunt drepturile mele privind probele prezentate împotriva mea?

Numai probele prezentate direct pe parcursul procesului pot sta la baza hotărârii instanței. Aveți dreptul de a emite observații privind fiecare probă.

Martorii trebuie audiați personal. Probele acestora nu pot fi citite cu excepția cazului în care acuzarea și apărarea sunt de acord. Aveți dreptul de a interoga co-pârâții și martorii sau puteți solicita apărătorului dumneavoastră să le adreseze întrebări.

Nu sunt permise dovezi exploratorii. Acestea sunt probe ale căror rezultate nu le cunoașteți dinainte. Dacă solicitați obținerea de probe, trebuie să fiți în măsură să explicați rezultatele pe care le vor oferi probele sau faptele concludente pe care le vor dovedi.

De asemenea, puteți prezenta probe direct pe parcursul procesului, de exemplu probe obținute de detectivi privați. Evaluarea probelor este la latitudinea instanței.

Pot fi furnizate informații privind cazierul meu judiciar pe parcursul procesului?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală prevede că se pot obține informații privind cazierul judiciar, inclusiv din străinătate. Informațiile privind cazierul dumneavoastră judiciar vor fi citite pe parcursul procesului.

Dacă sunteți condamnat și aveți condamnări anterioare de același tip, acest lucru poate însemna că veți primi o pedeapsă mai severă.

Ce se întâmplă la sfârșitul procesului?

După ce au fost prezentate toate probele, iar acuzarea și apărarea și-au expus declarațiile de încheiere, instanța va lua o hotărâre. Prin aceasta, se încheie procedurile înaintea instanței de prim grad de jurisdicție.

Dacă sunt îndeplinite condițiile necesare, instanța poate hotărî să dispună un anumit tip de Linkul se deschide într-o fereastră nouădeviere. În toate celelalte cazuri, instanța hotărăște dacă vă consideră vinovat de acuzațiile aduse împotriva dumneavoastră sau dacă sunteți achitat.

În cazul unei condamnări, instanța trebuie să stabilească, de asemenea, pedeapsa. Aceasta poate fi o amendă sau o anumită perioadă de detenție. Aplicarea pedepsei poate fi suspendată și înlocuită cu o Linkul se deschide într-o fereastră nouăperioadă de eliberare condiționată.

Care este rolul victimei pe parcursul procesului?

Victima unei infracțiuni penale are dreptul să fie prezentă pe parcursul procesului și poate fi, de asemenea, reprezentată de un avocat. Victima are dreptul să adreseze întrebări pârâtului, martorilor și martorilor experți pe parcursul procesului, precum și să fie audiată în raport cu afirmațiile sale.

Ca și în cazul pârâtului, victima poate fi asistată de un interpret pe parcursul procesului, dacă nu cunoaște suficient de bine limba germană.

Dacă victima a fost supusă unui stres deosebit prin infracțiunea în curs de judecare, aceasta poate primi Linkul se deschide într-o fereastră nouăasistență socio-psihologică și juridică din partea instanței dacă este necesar pentru protejarea drepturilor sale procedurale.

Victimele care solicită despăgubiri pentru pagubele suferite în urma infracțiunii sau daune pentru încălcarea drepturilor lor se constituie ca Linkul se deschide într-o fereastră nouăparte civilă a cauzei. Dacă victimele participă la proces în calitate de părți civile, acestea au, de asemenea, dreptul de a solicita probe.

Ultima actualizare: 22/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

La versione originale in lingua tedesco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

4 – Drepturile mele după proces

Pot ataca hotărârea?

Un inculpat poate ataca orice hotărâre judecătorească de condamnare la o instanță superioară. În cazul hotărârilor pronunțate de instanțe districtuale și de complete cu judecători unici din instanțele regionale, se poate iniția o procedură completă de apel. Aceasta urmărește să conteste atât verdictul de vinovăție, cât și hotărârea privind sentința. În aceste proceduri, puteți solicita, de asemenea, obținerea de noi probe, sau puteți prezenta noi probe.

În cazul hotărârilor pronunțate de instanțe cu judecători consultanți sau de instanțele cu jurați, puteți ataca numai sentința, nu și verdictul de vinovăție. Aceste hotărâri pot fi contestate numai printr-un recurs în anulare, în care puteți invoca erori procedurale, erori în motivarea hotărârii și erori de drept.

Nu puteți contesta evaluarea probelor de către judecător. Nu pot fi furnizate noi probe.

Trebuie să vă anunțați intenția de a ataca hotărârea fie imediat, la pronunțarea hotărârii, fie într-un interval de cel mult trei zile. Ulterior, instanța va redacta hotărârea și o va comunica fie dumneavoastră, fie apărătorului dumneavoastră. Apărătorul dumneavoastră trebuie să înainteze calea de atac în scris în termen de patru săptămâni.

Acuzarea are același drept de a ataca hotărârea.

Care sunt etapele căii de atac?

Partea adversă în cadrul procedurilor (pârâtul sau acuzarea) are dreptul de a răspunde la calea de atac. Ulterior, instanța înaintează calea de atac instanței competente să o soluționeze. Curtea Supremă hotărăște întotdeauna asupra cererilor de recurs în anulare.

În urma unei audieri orale a căii de atac, se ia o decizie. Curtea Supremă poate decide privind recursurile în anulare și fără o audiere orală.

În cazul în care Curtea Supremă admite recursul în anulare, de obicei se va suspenda hotărârea în curs de contestare, iar cazul va fi transferat înapoi la instanța de fond. În căile de atac împotriva verdictelor de vinovăție, instanța superioară poate mai întâi să strângă probele pe care le consideră necesare și apoi hotărăște pe fondul cauzei.

Prin anunțarea și înaintarea unui apel sau a unui recurs în anulare, hotărârea contestată este suspendată și nu poate fi încă executată. Cu toate acestea, dacă vă aflați în arest preventiv, atacarea hotărârii nu vă suspenda măsura arestării.

Nu este posibilă atacarea unei hotărâri a instanței de apel.

Ce se întâmplă în urma atacării hotărârii?

Dacă este admisă calea de atac (parțial sau total), poate avea loc un al doilea proces înaintea instanței de prim grad de jurisdicție. De asemenea, instanța de apel poate să ia o hotărâre proprie pe baza argumentelor dumneavoastră.

Dacă este respinsă calea de atac sau dacă hotărârea instanței de apel confirmă condamnarea, hotărârea trebuie executată imediat ce devine definitivă și executorie.

Cu excepția cazului în care sunteți eliberat condiționat, veți primi instrucțiuni fie să plătiți amenda, fie să începeți executarea pedepsei cu închisoarea.

Dacă sunteți efectiv achitat de acuzațiile împotriva dumneavoastră și ați fost reținut în arest pe parcursul procesului, aveți dreptul la despăgubiri pentru perioada petrecută în arest, în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind despăgubirile în materie penală.

Pot să îmi execut pedeapsa în statul membru de origine?

Acest lucru este posibil dacă doriți sau dacă sunteți de acord cu acest lucru. Normele aplicabile sunt cuprinse în Linkul se deschide într-o fereastră nouăConvenția privind transferul persoanelor condamnate la închisoare (în special articolul 3).

Este înscrisă condamnarea mea într-un registru?

Direcția Federală de Poliție din Viena deține un Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistru penal pentru întreaga Austrie. Acesta conține în special următoarele informații:

 • toate condamnările definitive pronunțate de instanțele penale din Austria;
 • toate condamnările definitive ale resortisanților austrieci și ale persoanelor care au domiciliul sau reședința pe teritoriul Austriei, pronunțate de instanțe străine, precum și
 • toate hotărârile instanțelor penale naționale și străine legate de condamnările respective.

Nu este posibilă depunerea unei contestații împotriva evidențelor din registrul penal. În funcție de gravitatea infracțiunii, evidențele din registrul penal sunt șterse după Linkul se deschide într-o fereastră nouăo anumită perioadă de timp.

Ultima actualizare: 22/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

La versione originale in lingua tedesco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

5 – Contravențiile rutiere și alte delicte minore

Cum sunt soluționate contravențiile rutiere minore?

În Austria, instanțele nu se ocupă de contravențiile rutiere minore. Aceasta este atribuția autorităților administrative. Instanțele se ocupă numai de infracțiuni rutiere care au ca urmare accidente cu vătămări fizice (vătămare corporală din culpă).

Contravențiile rutiere sunt sancționate prin Linkul se deschide într-o fereastră nouădecizii fixe cu caracter represiv, Linkul se deschide într-o fereastră nouădecizii forfetare cu caracter represiv sau Linkul se deschide într-o fereastră nouădecizii cu caracter represiv.

Printr-o Linkul se deschide într-o fereastră nouădecizie fixă cu caracter represiv se poate impune o amendă de până la 36 EUR pentru o contravenție (de exemplu, parcări neregulamentare). Dacă amenda nu este plătită, cazul dumneavoastră va fi transmis la autoritatea administrativă. Pe parcursul procedurilor ulterioare vi se va impune o amendă mai ridicată .

O Linkul se deschide într-o fereastră nouădecizie forfetară cu caracter represiv nu se emite împotriva unei persoane specifice, ci este comunicată persoanei (de exemplu, deținătorul autovehiculului) despre care autoritatea consideră că poate cunoaște sau identifica cu ușurință contravenientul.

Printr-o decizie forfetară cu caracter represiv se poate impune o amendă de până la 220 EUR (de exemplu, pentru contravenții minore privind depășirea vitezei legale, depășirea limitei de viteză cu 10-20 km/h). Dacă amenda nu este achitată în termen de patru săptămâni, valabilitatea deciziei forfetare cu caracter represiv încetează și se inițiază proceduri penale administrative corespunzătoare împotriva conducătorului vehiculului.

Dacă un funcționar autorizat raportează o contravenție (de exemplu, mai mult decât o contravenție minoră privind depășirea vitezei legale), și/sau contravenția este identificată prin supraveghere automată (de exemplu controlul secției), autoritatea poate calcula o amendă de până la 365 EUR printr-o Linkul se deschide într-o fereastră nouădecizie cu caracter represiv. Puteți depune o contestație scrisă sau orală împotriva unei astfel de decizii în termen de două săptămâni.

Trebuie să depuneți Linkul se deschide într-o fereastră nouăcontestația la Linkul se deschide într-o fereastră nouăautoritatea care a emis decizia cu caracter represiv.

La 1 iulie 2005 a intrat în vigoare un sistem de înregistrare a contravențiilor rutiere (măsuri împotriva șoferilor cu un grad ridicat de risc). Acesta enumeră 13 tipuri de Linkul se deschide într-o fereastră nouăcontravenții care fac obiectul înregistrării, cu un grad ridicat de risc.

Șoferii străini care au trei Linkul se deschide într-o fereastră nouăcontravenții înregistrate au interdicție de a circula în Austria.

Începând cu 1 martie 2008, a intrat în vigoare Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind aplicarea sancțiunilor administrative pe întreg teritoriul UE, prin care sancțiunile pentru contravențiile rutiere pot fi aplicate în întreaga UE.

Cum sunt soluționate alte delicte minore?

În general, delictele sunt sancționate în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind sancțiunile penale administrative. Tipurile posibile de sancțiuni sunt următoarele: Linkul se deschide într-o fereastră nouăamendă (cel mai frecvent tip) și Linkul se deschide într-o fereastră nouăpedeapsa cu închisoarea (în anumite circumstanțe). Linkul se deschide într-o fereastră nouăAutoritatea competentă este cea care deține competența la nivel teritorial și material (Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanțe de drept administrativ).

Pentru informații generale privind protecția juridică posibilă împotriva unei decizii a unei autorități administrative, faceți clic Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Vor figura aceste infracțiuni în cazierul meu judiciar?

În Austria, sancțiunile impuse în temeiul dreptului administrativ nu sunt înregistrate în Linkul se deschide într-o fereastră nouăcazierul judiciar.

Ultima actualizare: 22/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.